Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Återställa fabriksinställningarna för BIOS eller UEFI (systeminställningar) på en Dell-dator

Résumé: Den här artikeln innehåller information om hur du återställer BIOS eller UEFI till fabriksinställningarna. Återställning av BIOS eller UEFI hjälper till att lösa många problem med datorn. ...

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Symptômes

Informationen som finns lagrad i BIOS eller UEFI, som kallas ESCD (Extended System Configuration Data) kan ibland skadas på grund av olika orsaker som strömhändelser, felaktiga inställningar och inkompatibilitet med maskinvara på grund av en viss inställning. I de här fallen behöver man ibland återställa fabriksinställningarna för BIOS eller UEFI.

Cause

Varning! BIOS-gränssnittet är avsett för avancerade användare. Se till att du vet vilka ändringar du ska göra i BIOS. Om du råkar ändra en inställning av misstag kanske datorn inte startar, operativsystemet kanske inte startar eller så kan du förlora data.

Résolution

Så här kommer du åt BIOS- eller UEFI-gränssnittet på din Dell-dator:

 1. Starta eller starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F2 flera gånger tills Entering System Setup visas.
  Obs! Om datorn startar operativsystemet startar du om datorn och försöker igen.

BIOS- eller UEFI-gränssnittet kan variera mellan olika Dell-datorer. Se bilderna nedan och matcha den på Dell-datorn för information om hur du återställer fabriksinställningarna för BIOS eller UEFI. Om avbildningen inte stämmer överens kan du läsa i användarhandboken till Din Dell-dator för produktspecifik information.

BIOS med stöd för UEFI
Bild 1: BIOS med stöd för UEFI.

 1. På skärmen BIOS (systeminställningar) klickar du på Load Defaults( läs in standardinställningar).
 2. Kontrollera att standardinställningarna för BIOS är valt. Klicka på OK (bild 2).
  Kontrollera att standardinställningarna för BIOS är valt
  Bild 2. Kontrollera att standardinställningarna för BIOS är valt
 3. Ett varningsmeddelande visas. Klicka på OK (bild 3 och 4).
  Första varningsmeddelandet
  Bild 3. Första varningsmeddelandet
  Andra varningsmeddelandet
  , bild 4. Andra varningsmeddelandet

Datorn startas om.


Skärmbild av UEFI BIOS-gränssnittet på en Dell-dator
Bild 5. UEFI BIOS-gränssnitt på en Dell-dator.

 1. På skärmen BIOS (systeminställningar) klickar du på Återställ inställningar eller Läs in standardinställningarna (det som står i listan).
 2. Se till att standardinställningarna för BIOS har valts eller bekräfta att du vill läsa in standardinställningarna när det erbjuds. Klicka på OK.
 3. Klicka på Exit (Avsluta).
 4. Bekräfta att du vill avsluta BIOS-skärmen (System Setup) när det erbjuds.

Datorn startas om.


Skärmbild av äldre BIOS-gränssnitt på en Dell-dator
Bild 6. Äldre BIOS-gränssnitt på en Dell-dator.

 1. BIOS-skärmen trycker du på högerpilen tills alternativet Exit (avsluta) markeras.
 2. Tryck på nedåtpilen tills alternativet Återställ standardinställningar eller Läs in optimala standardinställningar är markerad (det som står i listan) och tryck sedan på Retur-tangenten.
 3. Tryck på Retur-tangenten på Ja för att Läsa in optimerade standardinställningar eller Läsa in optimala standardinställningar (det som står i listan).

Datorn startas om.

Informations supplémentaires

Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar för dig.


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

Obs! Erbjudandena är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en persondator. Server och lagring berörs inte.

Propriétés de l’article


Produit concerné

Latitude

Produit

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

Dernière date de publication

15 sept. 2023

Version

12

Type d’article

Solution