Passer au contenu principal
 • Passer des commandes rapidement et facilement
 • Afficher les commandes et suivre l’état de votre expédition
 • Profitez de récompenses et de remises réservées aux membres
 • Créez et accédez à une liste de vos produits
 • Gérer vos sites, vos produits et vos contacts au niveau des produits Dell EMC à l’aide de la rubrique Gestion des informations de l’entreprise.

Przywracanie poprzedniej wersji sterownika urządzenia na komputerach firmy Dell w systemie Windows

Résumé: Ten artykuł zawiera informacje na temat przywracania poprzedniej wersji sterownika urządzenia na komputerze firmy Dell z systemem Microsoft Windows.

Cet article a peut-être été traduit automatiquement. Si vous avez des commentaires concernant sa qualité, veuillez nous en informer en utilisant le formulaire au bas de cette page.

Contenu de l’article


Instructions

W niektórych przypadkach urządzenie może być niestabilne lub przestać działać prawidłowo po zaktualizowaniu sterownika urządzenia.

Funkcja przywracania poprzedniej wersji sterownika w systemie Microsoft Windows pomaga przywrócić sterownik urządzenia do poprzedniej wersji. Pozwala to uniknąć potencjalnych konfliktów lub problemów z nowym sterownikiem zainstalowanym na komputerze.

Problemy ze sterownikiem mogą wystąpić w przypadku uszkodzenia sterownika lub konfliktu innego sterownika urządzenia ze zaktualizowaną wersją.

Aby przywrócić poprzednią działającą wersję sterownika urządzenia, wykonaj następujące czynności:

 1. Naciśnij kombinację klawiszy Windows oraz R.

 2. W oknie dialogowym Uruchom wpisz devmgmt.msc i naciśnij klawisz Enter.

 3. W oknie Menedżera urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy podejrzaną nazwę sterownika i wybierz polecenie Właściwości.

  Kliknij prawym przyciskiem myszy menu w Menedżerze urządzeń
  Rysunek 1. Zrzut ekranu Menedżera urządzeń systemu Windows. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji menu.

 4. Sterownik urządzenia, który przestał działać, może zostać wyświetlony w Menedżerze urządzeń wykrzyknikiem lub czerwonym krzyżykiem. Zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Najczęściej zadawane pytania dotyczące sterowników i plików do pobrania w celu rozwiązywania problemów z błędami menedżera urządzeń.

 5. Przejdź do karty Sterownik i kliknij przycisk Przywróć sterownik.

  opcja wycofywania w oknie właściwości sterownika
  Rysunek 2. Przywróć przycisk w oknie właściwości urządzenia.

  UWAGA: Jeśli przycisk przywracania poprzedniej wersji sterownika nie jest dostępny (wyłączony), oznacza to, że poprzednia wersja sterownika nie jest dostępna na komputerze. Odinstaluj sterownik i zainstaluj najnowszą wersję z witryny Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
 6. Uruchom ponownie komputer.

Informations supplémentaires

Propriétés de l’article


Produit concerné

Chromebox, Alienware, Inspiron, G Series, Chromebook, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Fixed Workstations

Produit

Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, PC & Tablet Accessories, Printers & Accessories, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Mobile Workstations

Dernière date de publication

02 janv. 2024

Version

7

Type d’article

How To