Passa al contenuto principale
 • Effettua gli ordini in modo rapido e semplice
 • Visualizza gli ordini e monitora lo stato della spedizione
 • Crea e accedi a un elenco dei tuoi prodotti
 • Gestisci i siti, i prodotti e i contatti per livello di prodotto di Dell EMC tramite l'amministrazione della società.

Återställa datorn med hjälp av SupportAssist OS Recovery

Riepilogo: SupportAssist OS Recovery-miljön består av verktyg för att reparera eller återställa operativsystemet, säkerhetskopiera filer och diagnostisera maskinvaruproblem.

È possibile che questo articolo sia stato tradotto automaticamente. Se desideri fornire un riscontro sulla sua qualità, contattaci utilizzando il modulo in fondo a questa pagina.

Contenuto dell'articolo


Istruzioni

Om datorn efter flera försök inte kan starta operativsystemet startas SupportAssist OS Recovery automatiskt. I den här återställningsmiljön kan du diagnostisera maskinvaruproblem, reparera datorn, säkerhetskopiera filer och återställa datorn till fabriksinställningarna.

Om du inte har SupportAssist installerat på datorn kan du läsa i användarhandboken för SupportAssist OS Recovery för att lära dig hur du installerar den.

Om datorn inte har stöd för SupportAssist OS Recovery kan du hämta operativsystemsåterställningsbilden. Lär dig hur du hämtar och använder återställningsbilden för Dell-operativsystemet i Microsoft Windows.

VARNING! Om datorns hårddisk formateras manuellt raderas SupportAssist OS Recovery-miljön.
VARNING! Se till att säkerhetskopiera dina filer och andra personliga data innan du fortsätter med stegen i den här artikeln.

Utför en återställning av operativsystemet (med säkerhetskopiering av data).

Titta på videon om du vill lära dig hur du säkerhetskopierar data och återställer operativsystemet på din Dell-dator med Hjälp av SupportAssist OS Recovery.

Längd: 01.30
När det är tillgängligt kan du välja undertextsinställningar (undertexter) med hjälp av ikonen Inställningar eller CC i den här videospelaren.

SupportAssist OS Recovery ger dig olika alternativ för att återställa datorn beroende på vilket scenario du står inför.

Viktigt! Om återställningsavbildningen på hårddisken är skadad eller borttagen kan datorn inte starta återställningsmiljön. Nyare Dell-datorer har stöd för BIOSConnect, en funktion som gör att du kan återställa återställningsbilden på hårddisken. Mer information om hur du använder BIOSConnect för att återställa SupportAssist OS Recovery-partitionen.

 • SupportAssist OS Recovery Cloud Restore (rekommenderas): Det här alternativet hämtar och installerar den senaste versionen av operativsystemet på Dell-datorn.
  Krav:
  • En aktiv internetanslutning
  • En USB-enhet med kapacitet på 16 GB
 • SupportAssist OS Recovery Local Restore: Med det här alternativet återställs datorn från återställningsbilden som är lagrad på datorns hårddisk.
 • Dell BIOS Connect: Med Dell BIOSConnect kan du återställa återställningsbilden på hårddisken om återställningspartitionen är skadad eller borttagen. Mer information om hur du använder BIOSConnect för att återställa SupportAssist OS Recovery-partitionen.

Steg 1

 1. Starta eller starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F12 flera gånger för att öppna menyn för engångsstart. Tillgängliga startalternativ visas i menyn.
  Obs! Om du väntar för länge läses operativsystemet in. Starta om datorn och försök igen.
 3. Välj SupportAssist OS Recovery och tryck på Enter.
  Obs! SupportAssist OS Recovery måste vara aktiverat i system-BIOS.
Menyn för engångsstart med startalternativet SupportAssist OS Recovery
Bild 1: Menyn för engångsstart med startalternativet SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 2

 1. Datorn startar SupportAssist OS Recovery-miljön.
 2. Välj Start Reset (starta återställning) i panelen Reset (återställ).
Huvudmenyn i SupportAssist OS Recovery
Bild 2: Huvudmenyn i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 3

SupportAssist OS Recovery läses in och rekommenderar som standard det bästa återställningsalternativet baserat på datorns status.

Återställ till fabriksinställningarna: Det här alternativet återställer det ursprungliga fabriksinstallerade operativsystemet och programvaran som levererades med datorn. Den lokala återställningsbilden är endast tillgänglig på konsumentplattformar som Alienware-, Inspiron-, Vostro- och XPS-produkter.

Återställ och uppdatera: Det här alternativet använder molnåterställning. Det hämtar och installerar det senaste operativsystemet och kräver en aktiv internetanslutning.

 1. Välj ett återställningsalternativ och klicka på Nästa.
Återställningsalternativ i SupportAssist OS Recovery
Bild 3: Återställningsalternativ i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 4

Återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery ger ett alternativ för att säkerhetskopiera dina filer.

 1. Om du vill säkerhetskopiera dina data och personliga filer innan du återställer datorn väljer du Ja, ger åtkomst och överför mina inställningar. Godkänn även licensvillkoren för programvara från Microsoft och klicka sedan på Nästa. Följ anvisningarna på skärmen och slutför säkerhetskopieringen av data.
 2. Om du inte vill säkerhetskopiera dina filer väljer du Nej, överför inte mina inställningar och data och klickar på Nästa.

Alternativ för säkerhetskopiering av data under återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 4: Alternativ för säkerhetskopiering av data under återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 5

 1. Om du väljer att inte göra en säkerhetskopiering av data visas sidan Confirm your reset (bekräfta återställning ) med ett meddelande om att återställningsprocessen tar bort alla data och personliga filer permanent. Välj I understand that the reset will delete all my system data and personal files.
 2. Välj en orsak till återställningen i listrutan och klicka sedan på Nästa.
Välj en orsak till återställningen i SupportAssist OS Recovery
Bild 5: Välj en orsak till återställningen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.
 
 1. En varning visas om att alla systemdata och personliga filer kommer att tas bort. Välj Yes (ja), Continue (fortsätt).
 
Varning om dataförlust innan datorn återställs i SupportAssist OS Recovery
Bild 6: Varning om dataförlust innan du återställer datorn i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 6

Återställningsprocessen påbörjas och en förloppsindikator visar de olika stegen och återstående tid.

Förloppet för återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 7: Förloppet för återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 7

 1. När återställningsprocessen har slutförts visas ett meddelande som visar att återställningen har slutförts och du omdirigeras till skärmen för återställningsprocessen.
Slutförande av återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 8: Slutförande av återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.
 1. skärmen med guiden för återställningsprocessen tar du bort USB-enheten (om återställningsprocessen startades med ett USB-återställningsmedium) och klickar på Starta om.
Skärmen Guide för återställningsprocess i SupportAssist OS Recovery
Bild 9: Skärmen Guide för återställningsprocess i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 8

 1. Datorn startar om flera gånger och startar förstagångsinstallationsproceduren för Windows. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra förstagångsinstallationen.
Skärmen Överföra systemdata och inställningar
Bild 10: Skärmen Överför systemdata och inställningar. Avbildning finns endast på engelska.
 
Skärmen Windows licensavtal för slutanvändare
Bild 11: Skärmen Windows licensavtal för slutanvändare. Avbildning finns endast på engelska.
 1. När du har loggat in på Windows visas SupportAssist Recovery Assistant för att hjälpa dig att installera de senaste Windows- och Dell-uppdateringarna. Dessutom installeras dells fabriksinstallerade programvara och säkerhetskopieringsfilerna återställs om du skapade en programvara med hjälp av supportassist OS Recovery-säkerhetskopieringsfunktionen.
SupportAssist Recovery Assistant läses in vid första starten
Bild 12: SupportAssist Recovery Assistant läses in vid första starten. Avbildning finns endast på engelska.

Informazioni aggiuntive

Mer information om felsökning av SupportAssist OS Recovery finns i användarhandboken för SupportAssist OS Recovery.

Vanliga frågor och svar

Så här aktiverar du SupportAssist OS Recovery i BIOS:

 1. Starta eller starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på tangenten F2 flera gånger för att öppna BIOS-inställningarna.
 3. Gå till SupportAssist System Resolution eller SupportAssist beroende på din BIOS-version.
 4. Gå till SupportAssist OS Recovery.
 5. Markera kryssrutan om du vill aktivera SupportAssist OS Recovery eller SupportAssist beroende på DIN BIOS-version.
 6. Spara och avsluta BIOS.
 7. Datorn startas om.

Som standard är datorn konfigurerad att starta SupportAssist OS Recovery efter två misslyckade startförsök i rad. Så här ändrar du inställningen i BIOS:

 1. Starta eller starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på tangenten F2 flera gånger för att öppna BIOS-inställningarna.
 3. Gå till SupportAssist System Resolution eller SupportAssist beroende på din BIOS-version.
 4. Gå till SupportAssist OS Recovery eller SupportAssist beroende på din BIOS-version.
 5. Under alternativet Dell Auto OS Recovery Threshold väljer du antalet misslyckade startförsök för att automatiskt starta SupportAssist OS Recovery.
 6. Spara och avsluta BIOS.
 7. Datorn startas om.

SupportAssist OS Recovery version 4.0 stöder molnåterställning med hjälp av ett USB-återställningsmedium.

Om du vill återställa din Dell-dator med alternativet SupportAssist OS Recovery Cloud måste du skapa ett USB-återställningsmedium med Dell OS Recovery Tool. Följ stegen nedan för att skapa USB-återställningsmediet.

Steg 1

Hämta och installera det senaste Dell OS Recovery Tool.

 1. Gå till https://www.dell.com/support/osrecovery.
 2. Klicka på Hämta OS Recovery Tool och spara filen på datorn.
 3. Bläddra till den plats där du sparade den nedladdade filen.
 4. Dubbelklicka på den hämtade installationsfilen för Dell OS Recovery Tool.
 5. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.
Sidan för nedladdning av Dell OS Recovery Tool
Bild 13: Hämtningssida för Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 2

Identifiera Dell-datorn med hjälp av Service Tag-numret eller Express Service-koden i Dell OS Recovery Tool.

Obs! Med Dell OS Recovery Tool kan du hämta antingen Microsoft Windows- eller Ubuntu-återställningsbilden som förinstallerats på Dell-datorn.
 1. Laddar du ner återställningsbilden med samma Dell-dator? Välj This computer (den här datorn).
 2. Använder du en annan fungerande dator? Ange Service Tag-numret eller Express Service-koden för Dell-datorn och klicka på sökikonen (förstoringsglaset).
 3. När du har identifierat Dell-datorn klickar du på Nästa.
Obs! Om Service Tag-numret på din Dell-dator inte känns igen kontaktar du Dells tekniska support.
Identifiera Dell-datorn i Dell OS Recovery Tool
Bild 14: Identifiera Dell-datorn i Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 3

Varning! Dell Technologies rekommenderar att du säkerhetskopierar alla viktiga data från USB-flashminnet. Dell OS Recovery Tool formaterar USB-flashenheten och alla data på USB-enheten raderas permanent.
 1. Sätt i ett USB-flashminne med minst 16 GB tillgängligt utrymme.
 2. Välj den isatta enheten i listrutan USB-enhet .
 3. Markera rutan bredvid I understand that the selected drive will be reformatted and existing data will be deleted.
 4. Klicka på Download.
Välj USB-enheten i Dell OS Recovery Tool
Bild 15: Välj USB-enheten i Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 4

Dell OS Recovery Tool hämtar de filer som behövs och kopierar dem till USB-enheten.

Nedladdningsstatus i Dell OS Recovery Tool
Bild 18: Nedladdningsstatus i Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 5

På skärmen med guiden för återställningsprocessen kopplar du bort USB-enheten och klickar på Stäng.

Skärmbild för återställningsprocess på Dell OS Recovery Tool
Bild 17: Skärmen för återställningsprocess i Dell OS Recovery Tool. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 6

Starta från USB-återställningsmediet.

 1. Anslut USB-återställningsmediet till datorn.
 2. Starta eller starta om datorn.
 3. När skärmbilden med Dell-logotypen visas trycker du på F12 flera gånger tills menyn för engångsstart visas.
 4. I startmenyn väljer du USB-enheten i listan.
 5. Tryck på Retur och starta USB-enheten.
USB-startalternativ på menyn för engångsstart
Bild 18: USB-startalternativ på menyn för engångsstart. Avbildning finns endast på engelska.
 1. Datorn startar SupportAssist OS Recovery-miljön.
 2. Välj Start Reset (starta återställning) i panelen Reset (återställ).
Huvudmenyn i SupportAssist OS Recovery-miljö version 4.0
Bild 19: Huvudmenyn i SupportAssist OS Recovery-miljön. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 7

SupportAssist OS Recovery läses in och rekommenderar som standard det bästa återställningsalternativet baserat på datorns status.

Återställ till fabriksinställningarna: Det här alternativet återställer det ursprungliga fabriksinstallerade operativsystemet och programvaran som levererades med datorn. Den lokala återställningsbilden är endast tillgänglig på konsumentplattformar som Alienware-, Inspiron-, Vostro- och XPS-produkter.

Återställ och uppdatera: Det här alternativet använder Cloud Restore (molnåterställning). Det hämtar och installerar det senaste operativsystemet och kräver en aktiv internetanslutning.

Obs! Alternativet Molnåterställning hämtar den senaste versionen av operativsystemet som förinstallerats på Dell-datorn.

 1. Välj ett återställningsalternativ och klicka på Nästa.
Återställningsalternativ i SupportAssist OS Recovery
Bild 20: Återställningsalternativ i SupportAssist OS Recovery version 4.0. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 8

Återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery ger ett alternativ för att säkerhetskopiera dina filer.

 1. Om du vill säkerhetskopiera dina data och personliga filer innan du återställer datorn väljer du Ja, ger åtkomst och överför mina inställningar. Godkänn även licensvillkoren för programvara från Microsoft och klicka sedan på Nästa. Följ anvisningarna på skärmen och slutför säkerhetskopieringen av data.
 2. Om du inte vill säkerhetskopiera dina filer väljer du Nej, överför inte mina inställningar och data och klickar på Nästa.

Alternativ för säkerhetskopiering av data under återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 21: Alternativ för säkerhetskopiering av data under återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 9

 1. Om du väljer att inte göra en säkerhetskopiering av data visas sidan Confirm your reset (bekräfta återställning ) med ett meddelande om att återställningsprocessen tar bort alla data och personliga filer permanent. Välj I understand that the reset will delete all my system data and personal files.
 2. Välj en orsak till återställningen i listrutan och klicka sedan på Nästa.
Välj en orsak till återställningen i SupportAssist OS Recovery
Bild 22: Välj en orsak till återställningen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.
 1. En varning visas om att alla systemdata och personliga filer kommer att tas bort. Välj Yes (ja), Continue (fortsätt).
Varning om dataförlust innan datorn återställs i SupportAssist OS Recovery
Bild 23: Varning om dataförlust innan du återställer datorn i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 10

Återställningsprocessen påbörjas och en förloppsindikator visar de olika stegen och återstående tid.

Förloppet för återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 24: Förloppet för återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 11

 1. När återställningsprocessen har slutförts visas ett meddelande som visar att återställningen har slutförts och du omdirigeras till skärmen för återställningsprocessen.
Slutförande av återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery
Bild 25: Slutförande av återställningsprocessen i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.
 1. skärmen med guiden för återställningsprocessen tar du bort USB-enheten (om återställningsprocessen startades med ett USB-återställningsmedium) och klickar på Starta om.
Skärmen Guide för återställningsprocess i SupportAssist OS Recovery
Bild 26: Skärmen Guide för återställningsprocess i SupportAssist OS Recovery. Avbildning finns endast på engelska.

Steg 12

 1. Datorn startar om flera gånger och startar förstagångsinstallationsproceduren för Windows. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra förstagångsinstallationen.
Skärmen Överföra systemdata och inställningar
Bild 27: Skärmen Överför systemdata och inställningar. Avbildning finns endast på engelska.
Skärmen Windows licensavtal för slutanvändare
Bild 28: Skärmen Windows licensavtal för slutanvändare. Avbildning finns endast på engelska.
 1. När du har loggat in på Windows visas SupportAssist Recovery Assistant för att hjälpa dig att installera de senaste Windows- och Dell-uppdateringarna. Dessutom installeras dells fabriksinstallerade programvara och säkerhetskopieringsfilerna återställs om du skapade en programvara med hjälp av supportassist OS Recovery-säkerhetskopieringsfunktionen.
SupportAssist Recovery Assistant läses in vid första starten
Bild 29: SupportAssist Recovery Assistant läses in vid första starten. Avbildning finns endast på engelska.

Mer information om felsökning av SupportAssist OS Recovery finns i användarhandboken för SupportAssist OS Recovery.


Rekommenderade artiklar

Här är några rekommenderade artiklar om detta ämne som kan vara av intresse för dig.

Proprietà articolo


Prodotto interessato

Alienware, Inspiron, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Vostro, XPS, SupportAssist for Home PCs, SupportAssist OS Recovery

Ultima data di pubblicazione

05 gen 2024

Versione

23

Tipo di articolo

How To