メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単に注文します
 • 注文を表示して配送状況を追跡します
 • 製品リストの作成とアクセス
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Co to jest Dell Display Manager

概要: Dowiedz się więcej na temat funkcji oprogramowania Dell Display Manager (DDM). Dowiedz się, jak zainstalować program DDM dla monitorów firmy Dell i zarządzać potrzebami związanymi z wyświetlaniem, takimi jak rozdzielczość, jasność, wiele aplikacji typu snap-in, udostępnianie klawiatury, wideo i myszy oraz wiele innych. ...

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

Program Dell Display Manager (DDM) poprawia wydajność na co dzień dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi do zarządzania, które zapewniają optymalny komfort obsługi ekranu, wydajne zarządzanie wyświetlaczami i bezproblemową pracę wielozadaniową.

UWAGA: Dell Display Manager to narzędzie dedykowane dla monitorów firmy Dell i nie jest ono przeznaczone dla laptopów.

Spis treści:

 1. Pobieranie programu Dell Display Manager (DDM)
 2. Podłączanie monitora
 3. Funkcje programu Dell Display Manager
 4. Modele wyświetlaczy (monitorów) firmy Dell obsługiwanych przez program Dell Display Manager
 5. Często zadawane pytania
原因

Pobieranie programu Dell Display Manager

Zapoznaj się z listą monitorów firmy Dell obsługujących program Dell Display Manager. Jeśli monitor jest obsługiwany przez DDM 1.x i DDM 2.x, zaleca się pobranie i korzystanie z programu Dell Display Manager 2.x.

W konfiguracji z wieloma monitorami na komputerze można zainstalować jednocześnie DDM 1.x i DDM 2.x. Zaleca się jednak odinstalowanie programu Dell Display Manager 1.x i korzystanie tylko z programu Dell Display Manager 2.x, jeśli wszystkie monitory są obsługiwane przez program Dell Display Manager 2.x.

Aby pobrać i zainstalować program Dell Display Manager dla monitora firmy Dell:

 1. Przejdź do strony Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
 2. Znajdź swój monitor Dell.
  1. Wprowadź kod Service Tag lub numer modelu monitora Dell, a następnie kliknij przycisk Search.
  2. Można także kliknąć przycisk Browse all products, aby ręcznie wybrać monitor firmy Dell z katalogu.
 3. Wybierz system operacyjny, który jest zainstalowany w komputerze.
 4. Kliknij przycisk Pobierz obok pozycji Dell Display Manager.

  Zapoznaj się z listą monitorów firmy Dell obsługujących program Dell Display Manager, aby odnaleźć obsługiwaną wersję Dell Display Manager.

 5. Za pomocą Eksploratora plików (Eksploratora Windows) przejdź do lokalizacji, w której został zapisany plik.
 6. Kliknij dwukrotnie pobrany plik .exe instalacji sterownika, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.
 7. Po zakończonej instalacji uruchom komputer ponownie.

Możesz również przejść na stronę www.dell.com/support/ddm i pobrać oprogramowanie.


Powrót do góry


Podłączanie monitora

Podłącz monitor do komputera zgodnie z opisem w podręczniku użytkownika monitora.

Ilustracja przedstawiająca podłączenie monitora do komputera stacjonarnego
Rysunek 1: Podłączanie monitora do komputera

Ilustracja przedstawiająca podłączenie monitora do notebooka
Rysunek 2: Podłączanie monitora do notebooka

UWAGA: Schematy połączeń służą wyłącznie do celów poglądowych. Pełne informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika monitora.

Uruchamianie Dell Display Manager

Przed uruchomieniem programu Dell Display Manager przejdź do sekcji Inne w menu ekranowym monitora i upewnij się, że funkcja DDC/CI jest włączona.

Ilustracja przedstawia sposób włączania DDC/CI w menu OSD monitora firmy Dell przed użyciem DDM2.0
Rysunek 3. Włączanie DDC/CI w menu OSD monitora firmy Dell przed użyciem DDM2.x


Powrót do góry


Funkcje programu Dell Display Manager

Funkcje programu Dell Display Manager 2.x

Ta sekcja zawiera krótkie informacje na temat funkcji programu DDM 2.x. Pełną listę funkcji i więcej informacji można znaleźć w podręczniku użytkownika programu DDM 2.x w dokumentacji programu Dell Display Manager 2.x.

UWAGA: Niektóre funkcje mogą nie mieć zastosowania do modelu monitora. Informacje na temat dostępnych funkcji można znaleźć w podręczniku użytkownika monitora.

Easy Arrange

Menu Easy Arrange upraszcza organizację okien aplikacji na monitorze. Aby z niego korzystać:

 • Wybierz dowolny z wstępnie zdefiniowanych układów, aby wirtualnie podzielić ekran na wiele stref.
 • Przeciągnij aplikację do wybranej strefy, aby umieścić aplikację w strefie. Aplikacja zostanie przyciągnięta do wybranej strefy.

Układ Easy Arrange
Rysunek 4. Układ Easy Arrange

Można również utworzyć układy niestandardowe. Aby to zrobić, wystarczy najechać myszą na żądany układ i kliknąć ikonę pióra po jej wyświetleniu. Kliknij i przeciągnij linię partycji, aż układ zostanie dostosowany do preferencji użytkownika. Możesz także zapisać układy niestandardowy i używać ich w przyszłości.

Ustawienia Easy Arrange do preferencji osobistych
Rysunek 5. Układ niestandardowy

Easy Arrange Memory

Ta funkcja umożliwia przypisanie aplikacji, a nawet plików do partycji EasyArrange, zapisanie układu w celu utworzenia profilu, a następnie przywrócenie profilu.

Przypisywanie aplikacji lub dokumentów do okien
Rysunek 6. Przypisywanie aplikacji lub dokumentów do okien

Można nawet przypisać czas, kiedy mają być uruchamiane profile, a funkcja Easy Arrange Memory automatycznie uruchamia aplikacje w zdefiniowanym układzie.

Opcja uruchamiania
Rysunek 7. Opcja uruchamiania

Uwaga: Możliwość łatwej organizacji pamięci może różnić się w zależności od typu aplikacji i sposobu uruchamiania. Program Easy Memory współpracuje z ogólnymi aplikacjami biurowymi, takimi jak Microsoft Office, Adobe, przeglądarki internetowe i inne.

Program Easy Memory może nie być w stanie przeprowadzić partycji okna podczas uruchamiania, jeśli nastąpi którakolwiek z następujących czynności:

 • Po uruchomieniu aplikacja wyświetla wyskakujące okno dialogowe (tj. ekran logowania, okno dialogowe błędu lub niezapisane pliki)
 • Aplikacja jest uruchamiana w trybie pełnoekranowym
 • Pliki są otwierane jako pojedyncze karty w aplikacji
 • Układ pokrywający się Easy Arrange

Ustawienia Easy Arrange do preferencji osobistych
Rysunek 8. Ustawienia Easy Arrange do preferencji osobistych

Powrót do góry

 

Przyciąganie okien aplikacji

Przyciąganie okien aplikacji ułatwia szybkie umieszczenie programu na dowolnym ekranie. Po włączeniu w programie Dell Display Manager 2.x przeciąganie okna aplikacji wyzwala pływające menu, które zawiera ostatnio używane układy Easy Arrange. Możesz upuścić aplikację do jednego z wymienionych układów, aby wykonać rozmieszczenie okna.

Włączanie aplikacji Windows Snap z ikony DDM na pasku stanu
Rysunek 9. Włączanie i wyłączanie aplikacji Windows Snap z ikony DDM na pasku stanu

UWAGA: Funkcję Windows Snap można wyłączyć, jeśli chcesz korzystać z opcji rozciągnięcia na wielu monitorach.


Powrót do góry

Ustawienia gier

Możesz skonfigurować menu dla graczy dostępne tylko na monitorach Alienware i Dell Gaming. Szczegółowe informacje znajdują się w Podręczniku użytkownika DDM 2.x.

Menu gier — ustawienia ogólne
Rysunek 10. Menu gier — ustawienia ogólne

Menu gier — ustawienia Vision Engine
Rysunek 11. Menu gier — ustawienia Vision Engine

UWAGA: Vision Engine jest dostępny tylko w wybranych monitorach do gier firmy Dell.


Powrót do góry

KVM

Ta funkcja umożliwia udostępnianie klawiatury i myszy między wieloma komputerami. KVM można łatwo skonfigurować za pomocą kreatora USB KVM.

Funkcja KVM jest dostępna, gdy podłączone monitory obsługują funkcję KVM. Aplikacja DDM 2.x komunikuje się z monitorem nawet wtedy, gdy monitor wyświetla obraz z innego komputera.

Ustawienia KVM USB
Rysunek 12. Ustawienia KVM USB

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji KVM, patrz sekcja Konfiguracja KVM podręcznika użytkownika, dostępna w programie Dell Display Manager 2.x | Podręczniki i dokumenty.


Powrót do góry

Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania

Aplikacja DDM 2.x umożliwia automatyczne powiadamianie o nowych aktualizacjach oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania monitora.

Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania DDM 2.0
Rysunek 13. Aktualizacje oprogramowania wewnętrznego i oprogramowania


Powrót do góry

Zarządzanie kolorami

DDM 2.x umożliwia synchronizację przestrzeni kolorów monitora z powiązanym profilem ICC (International Color Consortium).

Zarządzanie kolorami DDM 2.x
Rysunek 14. Zarządzanie kolorami


Powrót do góry

Zdalne zarządzanie i zdalna kontrola (tylko dla menedżerów IT)

DDM 2.1 jest dostarczany z poleceniami CLI dla następujących funkcji:

 1. Asset management — badanie dzienników inwentarza zasobów monitora
 2. Display info and Monitor control — sprawdzanie bieżących ustawień monitora i podstawowe ustawienia monitora, takie jak jasność, zaprogramowane ustawienia kolorów, głośność, rozdzielczość i wiele innych.
 3. Eksport i import ustawień — polecenie Export Settings zapisuje wszystkie ustawienia DDM dla wszystkich aktualnie aktywnych monitorów do wyznaczonego pliku. Polecenie Import Settings powoduje odczytanie wszystkich ustawień zapisanych w pliku o wyznaczonej nazwie i przypisuje je do innych monitorów o tym samym modelu.
 4. Firmware updates — wdrażanie aktualizacji oprogramowania wewnętrznego w całej flocie

Polecenia interfejsu wiersza poleceń są ograniczone tylko dla menedżerów IT. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym firmy Dell, aby uzyskać więcej informacji.


Powrót do góry


UWAGA: Pełną listę obsługiwanych funkcji i funkcjonalności można znaleźć w podręczniku użytkownika programu DDM 2.x w dokumentacji produktu Dell dla monitora Dell.

 


Powrót do góry

Funkcje programu Dell Display Manager (1.x)

Dostęp do funkcji programu Dell Display Manager (DDM) i najnowszych szablonów EasyArrange jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wystarczy wprowadzić wstępnie ustawione skróty klawiaturowe, aby wywołać interfejs programu Dell Display Manager (DDM) za dotknięciem klawiatury. Możesz także łatwo przełączać się między ulubionymi układami i szablonami EasyArrange.

Tabela 1: Klawisze skrótu dla programu Dell Display Manager
Funkcja Klawisze skrótu
Skrót klawiaturowy do włączenia interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager (DDM) Ctrl + Shift + D
(konfigurowane przez użytkownika)
Przełączenie między układami łatwej organizacji Page Up lub Page Down
lub
kliknij ikonę >, aby poruszać się po układach.
Otwieranie 5 ostatnio używanych układów Ctrl + Shift + Home
(konfigurowane przez użytkownika)

Bardziej intuicyjny sposób konfiguracji ustawień monitora. Wystarczy przeciągnąć i upuścić menu interfejsu użytkownika programu Dell Display Manager z jednego monitora na drugi. Umożliwia użytkownikom proste kontrolowanie i zmianę ustawień monitora w konfiguracji z wieloma monitorami.

Ekran konfiguracji ustawień programu Dell Display Manager
Rysunek 15. Ekran konfiguracji ustawień programu Dell Display Manager

Więcej opcji dostosowywania do wyświetlania danych opartych na indywidualnych preferencjach. Użytkownicy mogą teraz łatwo dostosowywać do 48 stref i odpowiednio je przypisywać.

Ekran dostosowywania strefy w programie Dell Display Manager
Rysunek 16. Ekran dostosowywania strefy w programie Dell Display Manager

Nadaj nazwę układowi ekranu w programie Dell Display Manager
Rysunek 17. Nadaj nazwę układowi ekranu w programie Dell Display Manager

Okno wyskakujące z nazwą
Rysunek 18. Zmień nazwę niestandardowego pola układu

Wyświetlanie i korzystanie z programu Dell Display Manager (DDM) w orientacji pionowej jest teraz możliwe. Szablony funkcji łatwej organizacji programu Dell Display Manager (DDM) automatycznie przełączą się na orientację pionową, gdy obrócisz monitor do pionu.

Ekran w trybie pionowym w programie Dell Display Manager
Rysunek 19. Ekran w trybie pionowym w programie Dell Display Manager

Kreator KVM ułatwiający konfigurację KVM. Po kliknięciu ikony kreatora KVM w interfejsie użytkownika programu Dell Display Manager (DDM) postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wyskakujących okienkach (funkcja dostępna jest na wybranych monitorach Dell z obsługą KVM).

Menedżer wejść w programie Dell Display Manager
Rysunek 20. Menedżer wejść w programie Dell Display Manager

Zdalne zarządzanie i zdalna kontrola (tylko dla menedżerów IT)

 • Menedżerowie IT mogą za pośrednictwem wiersza poleceń przesyłać do programu Dell Display Manager (DDM) określone instrukcje do wykonania o określonej porze na jednym lub wielu monitorach.
 • Możliwości zdalnego sterowania (włączenie/wyłączenie zasilania, przywracanie fabrycznych ustawień domyślnych, zmiana ustawień ekranu monitora, optymalna rozdzielczość, tryby wyświetlania, wyłączanie dostępu do menu OSD, przełączanie wejść).
 • Możliwości zarządzania zasobami (np. monitorowanie stanu monitorów, generowanie raportów diagnostycznych dotyczących godzin użycia).


Powrót do góry


Wersja demonstracyjna Dell Display Manager

UWAGA: niektóre funkcje są oparte na możliwościach określonych monitorów firmy Dell.

Dell Display Manager 1.x

Czas trwania: 6:45
Napisy kodowane: Tylko język angielski


Powrót do góry


Więcej sposobów na pracę wielozadaniową

Do 38 układów: dzięki funkcji łatwej organizacji w programie Dell Display Manager możesz organizować wiele aplikacji na ekranie i przeciągać je do wybranych szablonów, co ułatwia pracę wielozadaniową.

Ostatnio używane szablony w programie Dell Display Manager
Rysunek 21. Ostatnio używane szablony w programie Dell Display Manager

Funkcji EasyArrange można również używać w celu personalizacji wyświetlania podczas pracy z dwoma monitorami obok siebie lub do rozszerzenia obszaru pulpitu na dwa monitory.

Dwa monitory w programie Dell Display Manager
Rysunek 22. Dwa monitory w programie Dell Display Manager

Organizuj widok dwóch monitorów w programie Dell Display Manager
Rysunek 23. Organizuj widok dwóch monitorów w programie Dell Display Manager

Płynne przejście: po użyciu funkcji automatycznego przywracania, która zapamiętuje stan z chwili, kiedy praca została przerwana, okna wcześniej otwartych aplikacji są szybko przywracane.

Ikona przywracania w zasobniku systemowym
Rysunek 24. Ikona przywracania w zasobniku systemowym

Układ okna automatycznego przywracania w menu zasobnika systemowego
Rysunek 25. Układ okna automatycznego przywracania w menu zasobnika systemowego

Menedżer wejść:

 • umożliwia łatwe przełączanie się między wieloma wejściami
 • Użytkownik może przypisać nazwy do każdego wejścia i zdefiniować klawisz skrótu umożliwiający szybki i łatwy dostęp do wielu podłączonych urządzeń — przydatne dla programistów i graczy.

Korzystanie z wielu wejść w programie Dell Display Manager
Rysunek 26. Korzystanie z wielu wejść w programie Dell Display Manager


Powrót do góry


Optymalny komfort korzystania z ekranu

Pracuj w optymalnych warunkach: dopasuj jasność, kontrast i rozdzielczość bezpośrednio w oprogramowaniu, aby korzystać z ekranu w najbardziej dogodny dla Ciebie sposób.

Optymalna rozdzielczość ekranu w programie Dell Display Manager
Rysunek 27. Optymalna rozdzielczość ekranu w programie Dell Display Manager

Łatwa optymalizacja widoku: tryb automatyczny umożliwia łatwą konfigurację wstępnie wybranych ustawień wyświetlania podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie.

Ustawienia wstępne według aplikacji w programie Dell Display Manager
Rysunek 28. Ustawienia wstępne według aplikacji w programie Dell Display Manager


Powrót do góry


Wydajne zarządzanie

Tworzenie raportu dotyczącego zasobów: Umożliwia menedżerowi IT zapisanie informacji o zasobach monitora i ich dokumentowania.

Tworzenie raportu dotyczącego zasobów
Rysunek 29. Tworzenie raportu dotyczącego zasobów

Aby wygenerować raport dotyczący zasobów monitora:

 1. Przytrzymaj klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Dell Display Manager na pasku zadań.
 2. Wybierz opcję Save monitor asset report i zapisz plik MIF.
 3. Po zapisaniu pliku można go otworzyć w aplikacji Notatnik.

Na przykład dziennik z C2722DE zawierał następujące informacje:
Name = "ModelName" - "Dell C2722DE"
Name = "SerialNumber" - "Service Tag-xxxxxxxxxx"
Name = "UsageTime" - Value = "xxx hours"
Name = "OptimalResolution" - Value = "2560x1440 at 60 Hz"

PowerNap: zarządzanie zużyciem energii za pomocą ustawień zarządzania energią.


Powrót do góry

Modele wyświetlaczy (monitorów) firmy Dell obsługiwanych przez program Dell Display Manager

Modele wyświetlaczy (monitorów) firmy Dell obsługiwanych przez program Dell Display Manager (system operacyjny Windows)

Program Dell Display Manager 2.x wymaga systemu Windows 11 lub Windows 10 w kompilacji 17763 lub nowszej.

Tabela 2: Lista zgodności modeli wyświetlaczy DDM 2.x i DDM 1.x
Model Obsługuje DDM 2.x Obsługuje tylko DDM 1.x
Monitory
Alienware
AW2521HF
AW2521HFA
AW2521HFL
AW2521HFLA
AW2523HF
AW2720HF
AW2720HFA
AW2723DF
AW5520QF
AW3423DWF
AW2518HF
Monitory
Dell Gaming
G2422HS
G2722HS
G2723H
G2723HN
G3223D
G3223Q
 
Monitory
Dell z serii C
C2422HE
C2423H
C2722DE
C2723H
C3422WE
C5519Q
C5519QA
C5522QT
C6522QT
C7520QT
C8621QT
C5517H
C5518QT
C7016H
C7017T
C8618QT
Monitory
Dell z serii SE
SE2219H
SE2219HX
SE2222H
SE2222HV
SE2419H
SE2419HR
SE2419HX
SE2422H
SE2422HM
SE2422HR
SE2422HX
SE2423DS
SE2719H
SE2719HR
SE2722H
SE2722HR
SE2722HX
SE2723DS
SE3223Q
SE1918HV
SE2018HL
SE2018HR
SE2018HV
SE2216H
SE2216HM
SE2216HV
SE2218HL
SE2218HV
SE2416H
SE2416HM
SE2416HX
SE2417GR
SE2417HG
SE2417HGR
SE2417HGX
SE2716H
SE2717H
SE2717HR
SE3218H
SP2318H
SP2418H
Monitory
Dell z serii P
P1917S
P2219H
P2219HC
P2222H
P2223HC
P2319H
P2418HT
P2419H
P2419HC
P2421
P2421D
P2421DC
P2422H
P2422HE
P2423
P2423D
P2423DE
P2719H
P2719HC
P2720D
P2720DC
P2721Q
P2722H
P2722HE
P2723D
P2723DE
P2723QE
P3221D
P3222QE
P3223DE
P3223QE
P3421W
P1913
P1913B
P1914S
P1917SWH
P2014H
P2016
P2017H
P2018H
P2213F
P2214H
P2217
P2217H
P2217WH
P2314H
P2314T
P2317H
P2317HWH
P2414H
P2415Q
P2416D
P2417H
P2418D
P2418HZ
P2418HZM
P2714T
P2715Q
P2717H
P2815Q
P3418HW
P4317Q
Monitory
Dell z serii S
S2319H
S2319HN
S2319HS
S2319NX
S2419H
S2419HGF
S2419HM
S2419HN
S2419NX
S2421H
S2421HGF
S2421HN
S2421HS
S2421HSX
S2421NX
S2422HG
S2422HZ
S2522HG
S2719DC
S2719DGF
S2719DM
S2719H
S2719HN
S2719HS
S2719NX
S2721D
S2721DGF
S2721DGFA
S2721DS
S2721H
S2721HGF
S2721HN
S2721HS
S2721HSX
S2721NX
S2721Q
S2721QS/S2721QSA
S2722DC
S2722DGM
S2722DZ
S2722QC
S2723HC
S3219D
S3220DGF
S3221QS/S3221QSA
S3222DGM
S3222HG
S3222HN
S3222HS
S3422DW
S3422DWG
S3423DWC
S2422HGFA
S2216H
S2216M
S2218H
S2218M
S2316H
S2316M
S2317HJ
S2317HWI
S2318H
S2318HN
S2318HX
S2318M
S2318NX
S2415H
S2418H
S2418HN
S2418HX
S2418NX
S2715H
S2718D
S2718H
S2718HN
S2718HN
S2718HX
S2817Q
Monitory
Dell z serii E
E1715S
E1916HV
E1920H
E2016HV
E2020H
E2219HN
E2220H
E2221HN
E2222H
E2222HS
E2223HN
E2223HV
E2420H
E2420HS
E2421HN
E2422H
E2422HN
E2422HS
E2423H
E2423HN
E2720H
E2720HS
E2722H
E2722HS
E2723H
E2723HN
E1713S
E1913
E1913S
E1914H
E1916H
E1916HE
E1916HL
E1916HM
E2013H
E2014H
E2014T
E2015HV
E2016
E2016H
E2016HL
E2016HM
E2213
E2213H
E2214H
E2214HV
E2215HV
E2216H
E2216HV
E2218HN
E2313H
E2314H
E2318H
E2318HN
E2318HR
E2318HX
E2416H
E2417H
E2418HN
E2715H
E2715HM
E5515H
Monitory
Dell z serii UltraSharp (U)
U2419H
U2419HC
U2419HS
U2419HX
U2421E
U2421HE
U2422H
U2422HE
U2422HX
U2520D
U2520DR
U2719D
U2719DC
U2719DS
U2719DX
U2720Q
U2720QM
U2721DE
U2722D
U2722DE
U2722DX
U2723QE
U2723QX
U3023E
U3219Q
U3223QE
U3223QZ
U3419W
U3421WE
U3423WE
U3821DW
U4021QW
U4320Q
U4323QE
U4919DW
U2412M
U2413
U2414H
U2415
U2417H
U2417HA
U2417HJ
U2417HWI
U2515H
U2518D
U2518DA
U2713H
U2713HM
U2715H
U2717D
U2717DA
U2718Q
U2718QM
U2913WM
U2917W
U3014
U3415W
U3417W
U3818DW
UZ2215H
UZ2315H
UZ2715H
Monitory
Dell z serii UltraSharp Premier Color (UP)
UP2720Q/UP2720QA
UP3218K/UP3218KA
UP3221Q
UP2414Q
UP2516D
UP2715K
UP2716D
UP2716DA
UP2718Q
UP3017
UP3017A
UP3017Q
UP3214Q
UP3216Q


Powrót do góry


Modele wyświetlaczy (monitorów) firmy Dell obsługiwanych przez program Dell Display and Peripheral Manager (dla macOS)

Użytkownicy systemu macOS są obsługiwani przez program Dell Display and Peripheral Manager dla wybranych modeli. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z artykułem Dell Display and Peripheral Manager dla macOS.


Powrót do góry

解決方法

Często zadawane pytania

DDM 2.x współpracuje z systemem operacyjnym Microsoft Windows (Windows 11 i Windows 10 kompilacja 17763 i nowsze).
Aplikacja DDM 1.x współpracuje z systemem operacyjnym Microsoft Windows (Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub 8, Windows 7).

W przypadku systemu macOS pobierz Dell Display and Peripheral Manager. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z artykułem Dell Display and Peripheral Manager dla macOS.

 

Program Dell Display Manager (DDM) działa tylko z wybranymi monitorami firmy Dell. Szczegółowe informacje znajdują się na liście poniżej.

 

Nie. DDM 1.x i 2.x są takie same we wszystkich modelach. Oferowane funkcje mogą się jednak różnić w zależności od modelu.

 

Tak. Program Dell Display Manager (DDM) może obsługiwać do 16 monitorów (niektóre karty graficzne wysokiej klasy mogą obsługiwać do czterech monitorów zewnętrznych, a z 4 takimi kartami program DDM może obsługiwać do 16 monitorów).

 

Tak, wyświetlacze firmy Dell muszą zostać zaktualizowane do najnowszej wersji oprogramowania wewnętrznego, aby współpracowały z programem Dell Display an Peripheral Manager (DDPM) dla komputerów Mac. Aby zaktualizować oprogramowanie wewnętrzne wyświetlacza:

 1. Przejdź do strony Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell.
 2. Znajdź swój monitor Dell.
  1. Wprowadź kod Service Tag lub numer modelu monitora Dell, a następnie kliknij przycisk Search.
  2. Można także kliknąć przycisk Browse all products, aby ręcznie wybrać monitor firmy Dell z katalogu.
 3. Wybierz system operacyjny jako Apple macOS (jak pokazano na rysunku 24 [tylko w języku angielskim]) i pobierz pakiet oprogramowania wewnętrznego.
 4. Podłącz kabel USB-C lub Thunderbolt do monitora, uruchom pakiet oprogramowania wewnętrznego i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć aktualizację oprogramowania wewnętrznego monitora.

Wybieranie systemu operacyjnego Apple z listy rozwijanej w witrynie Dell.com/support/drivers
Rysunek 27. Wybieranie systemu operacyjnego Apple z listy rozwijanej w witrynie ze Sterownikami firmy Dell

UWAGA: aktualizacja oprogramowania wewnętrznego może potrwać kilka minut. Wyłącz tryb uśpienia na komputerze Mac podczas aktualizacji oprogramowania wewnętrznego monitora.
 

Program Dell Display Manager (DDM) nie jest obsługiwany ani testowany na pulpitach wirtualnych (VDI).

 

Program Dell Display Manager (DDM) jest zgodny ze wszystkimi kartami graficznymi największych producentów kart graficznych, takich jak NVIDIA, AMD czy Intel.

 • Umożliwia łatwe przełączanie się między wieloma wejściami.
 • Użytkownicy mogą przypisać nazwy do każdego wejścia i zdefiniować klawisz skrótu umożliwiający szybki i łatwy dostęp do wielu podłączonych urządzeń — przydatne dla programistów i graczy.
 

Informacje na temat odinstalowywania programów można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Microsoft Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji i programów w systemie WindowsŁącze zewnętrzne.

UWAGA: Program jest określony jako Dell Display Manager.
 

Nie, na komputerach mogą być uruchomione różne wersje programu Dell Display Manager. Firma Dell zdecydowanie zaleca jednak zainstalowanie najnowszej wersji programu Dell Display Manager, aby uzyskać aktualne poprawki, ulepszenia i możliwość korzystania z nowych urządzeń.

 

Nie, w programie Dell Display Manager istnieją różne ustawienia, które można skonfigurować. Ustawienia nie muszą być takie same i to od użytkownika zależy, które ustawienia zostaną użyte.

UWAGA: Aby ułatwić organizację układu, można wybrać układ najlepiej przystosowany do każdego źródła sygnału wejściowego, co zwiększy także ich produktywność. W przypadku ustawień skrótów i innych może być łatwiej zachować takie same ustawienia, aby można było zarządzać obydwoma źródłami wejścia w spójny sposób.
 

Używanie klawiszy akcentów â, ê, î, ô oraz û może objawiać się jako ^^a, ^^e, ^^i, ^^o, oraz ^^u.
Ten problem został naprawiony. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję DDM (wersja 2.1.0.45 lub nowsza).

文書のプロパティ


影響を受ける製品

Alienware and Dell Gaming Monitors, C Series, E Series, P Series, S Series, SE Series, UltraSharp Premier (UP) Series, UltraSharp (U) Series, Dell Display Manager 2.0, Dell Webcam WB7022

最後に公開された日付

19 1 2023

バージョン

38

文書の種類

Solution