メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell

概要: Dowiedz się, jak pobrać obraz dla komputera firmy Dell i użyć tego obrazu do przywrócenia systemu operacyjnego Windows.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


手順

UWAGA: system Windows 11 obsługuje TYLKO opcję Automated by SupportAssist.

Aby ponownie zainstalować system operacyjny z powodu awarii komputera, wymiany dysku twardego lub innego poważnego problemu z oprogramowaniem komputera firmy Dell:

Firma Dell Technologies zaleca, aby obsługiwane komputery korzystały z narzędzia Dell SupportAssist OS Recovery Automated by SupportAssist w celu zapewnienia najwyższej jakości przywracania. Listę komputerów obsługujących program SupportAssist OS Recovery można znaleźć w dokumencie Matryca zgodności narzędzia SupportAssist OS Recovery firmy Dell. Zapoznaj się z artykułem Przywracanie komputera za pomocą narzędzia SupportAssist OS Recovery, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli komputer nie obsługuje narzędzia Dell SupportAssist OS Recovery, firma Dell zapewnia obraz odzyskiwania systemu operacyjnego. Obraz systemu Windows, Ubuntu lub Linux, który został fabrycznie zainstalowany na komputerze. Aby przeprowadzić czystą instalację lub ponownie zainstalować system Windows, Ubuntu lub Linux na komputerze firmy Dell, można pobrać i uruchomić obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego. Narzędzie Dell OS Recovery Tool zapewnia interfejs umożliwiający szybkie pobranie i utworzenie rozruchowego dysku USB w celu ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Uwaga: obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego jest dostępny dla oryginalnego systemu operacyjnego, który został dostarczony z komputerem Dell.

Potrzebne elementy:

 • Kod Service Tag komputera Dell, na którym chcesz zainstalować system operacyjny.
 • Pobierz i zainstaluj narzędzie Dell OS Recovery Tool (dostępne tylko dla systemu Microsoft Windows).
 • Pusty napęd flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca na dysku
 • Microsoft.Net Framework w wersji 4.5.2 lub nowszej
 • Dostęp do konta z uprawnieniami administratora oraz co najmniej 16 GB wolnego miejsca na dysku twardym w celu pobrania obrazu firmy Dell do przywracania systemu operacyjnego
 • Przewodowe połączenie sieciowe zapewniające stabilność sieci (zalecane)
 • Wyłącz wszelkie oprogramowanie antywirusowe podczas pobierania (zalecane)

Dostosowywanie przez firmę Dell obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego obejmuje system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux oraz wszystkie fabrycznie zainstalowane sterowniki urządzeń dla tej konkretnej platformy.

UWAGA: obraz firmy Dell do odzyskiwania systemu operacyjnego może być używany tylko w komputerach Dell. Nie został on opracowany ani przetestowany pod kątem komputerów innych firm.

Aby pobrać obraz odzyskiwania na komputerze z systemem innym niż Windows, zapoznaj się z artykułem Pobieranie i korzystanie z obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell w systemie Ubuntu lub Linux.

Korzystanie z narzędzia Dell OS Recovery Tool do tworzenia nośnika odzyskiwania USB na komputerze z systemem Windows:

Narzędzie Dell OS Recovery Tool pomaga pobrać obraz odzyskiwania systemu operacyjnego dostosowany do komputera firmy Dell i utworzyć nośnik odzyskiwania USB. Narzędzie Dell OS Recovery Tool umożliwia pobranie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Microsoft Windows, Ubuntu lub Linux, zainstalowanego fabrycznie na komputerze firmy Dell.

Krok 1: Pobrane i zainstalowane narzędzie Dell OS Recovery Tool.

 1. Przejdź na stronę https://www.dell.com/support/home/drivers/osiso/recoverytool.
 2. Kliknij przycisk Pobierz Dell Operating System Recovery Tool i zapisz plik na komputerze (Rysunek 1 [tylko w języku angielskim]).
 3. Przejdź do folderu, w którym znajduje się pobrany plik sterownika.
 4. Kliknij dwukrotnie pobrany plik, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć proces instalacji.
  Strona pobierania narzędzia Dell OS Recovery Tool
  Rysunek 1. Ponownie zainstaluj system Microsoft Windows. Pobierz narzędzie Dell Operating System Recovery Tool.

Krok 2: Tworzenie nośnika odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell

 1. Uruchom aplikację Dell OS Recovery Tool (Rysunek 2 [tylko w języku angielskim]).
 2. Zidentyfikuj komputer wymagający nośnika odzyskiwania przy użyciu kodu Service Tag.
 3. Jeśli pobierasz obraz odzyskiwania przy użyciu tego samego komputera firmy Dell, wybierz opcję Dla tego komputera, a następnie kliknij przycisk DALEJ i przejdź do kroku 7 tej sekcji.
  OS Recovery Tool
  Rysunek 2. Operating System Recovery Tool
 4. Jeśli używasz innego sprawnego komputera do utworzenia nośnika odzyskiwania, wybierz opcję Dla innego komputera, wprowadź kod Service Tag komputera, dla którego chcesz utworzyć nośnik odzyskiwania, a następnie kliknij ikonę Lupy, aby wyszukać tożsamość komputera (Rysunek 3 [tylko w języku angielskim]).
  Uwaga: jeśli kod Service Tag komputera firmy Dell nie zostanie rozpoznany, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell.
  Wybierz, czy używasz narzędzia OS Recovery Tool dla tego lub innego komputera
  Rysunek 3. Wybierz, czy używasz narzędzia Operating System Recovery Tool dla tego lub innego komputera.
 5. Po zidentyfikowaniu komputera kliknij przycisk DALEJ (Rysunek 4 [tylko w języku angielskim]).
  Zidentyfikowano i wybrano komputer
  Rysunek 4. Zidentyfikowano i wybrano komputer
 6. Zostaną wyświetlone obrazy odzyskiwania dostępne dla komputera.
  Uwaga: narzędzie Dell OS Recovery Tool identyfikuje oryginalny system operacyjny, który został wstępnie zainstalowany na komputerze firmy Dell. Narzędzie Dell OS Recovery Tool nie udostępnia innych systemów operacyjnych do pobrania. Obraz odzyskiwania Automated by SupportAssist zostanie wybrany domyślnie. Opcja zautomatyzowania obrazu odzyskiwania Automated by SupportAssist nie jest dostępna w systemie Linux/Ubuntu.
 7. Wybierz obraz Non-Automated by SupportAssist i kliknij przycisk POBIERZ (Rysunek 5 [tylko w języku angielskim]).
  Pobieranie Non-Automated by SupportAssist
  Rysunek 5. Pobieranie Non-Automated by SupportAssist
  Ostrzeżenie: firma Dell Technologies zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku USB. Narzędzie Dell OS Recovery Tool sformatuje dysk USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku USB zostaną trwale usunięte.
 8. Odłącz wszystkie dyski USB podłączone do komputera.
 9. Podłącz dysk USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca. Ten dysk USB jest sformatowany w celu utworzenia nośnika odzyskiwania USB.
 10. W obszarze Napęd USB wybierz napęd USB, który chcesz wykorzystać do utworzenia nośnika USB do odzyskiwania systemu.
 11. Zaznacz pola wyboru obok zdania: Rozumiem, że wybrany dysk zostanie ponownie sformatowany, a istniejące dane zostaną usunięte.
 12. Kliknij przycisk Pobierz (Rysunek 6 [tylko w języku angielskim]).
  Kliknij przycisk Pobierz.
  Rysunek 6. Kliknij przycisk Pobierz.
 13. Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego został pobrany i zweryfikowany.
 14. Obraz odzyskiwania jest zamontowany na dysku USB.
 15. Po pomyślnym utworzeniu nośnika odzyskiwania USB zostanie wyświetlony ekran podsumowania.
 16. Kliknij przycisk Zamknij.
 17. Tworzenie nośnika odzyskiwania zostało zakończone (Rysunki 7, 8, 9, 10 [tylko w języku angielskim]).
  Pobieranie danych
  Rysunek 7. Pobieranie danych
  Format napędu USB
  Rysunek 8: Format napędu USB
  Rozpakowywanie plików
  Rysunek 9: Rozpakowywanie plików
  Tworzenie obrazu zakończone
  Rysunek 10: Tworzenie obrazu zakończone

Krok 3: Korzystanie z nośnika odzyskiwania USB w celu instalacji systemu operacyjnego

Instalowanie systemu Microsoft Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 7

 1. Podłącz nośnik odzyskiwania USB do komputera firmy Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft Windows 8.1 lub 7. Aby zainstalować system Windows 11 lub Windows 10, zapoznaj się z artykułem Przywracanie komputera za pomocą narzędzia SupportAssist OS Recovery.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu „Preparing one time boot menu” w prawym górnym rogu ekranu.
 4. W menu rozruchowym UEFI wybierz dysk odzyskiwania USB i naciśnij klawisz Enter.
 5. Po wyświetleniu instalatora systemu Windows wybierz język i preferencje klawiatury.
 6. Kliknij Zainstaluj teraz w oknie instalacji Windows.
 7. Zapoznaj się z umową licencyjną i wybierz opcję Akceptuję warunki licencji, aby kontynuować instalację.
 8. W oknie z pytaniem „Jakiego typu instalację chcesz wykonać?” Kliknij przycisk Niestandardowa (zaawansowane).
 9. Upewnij się, że w oknie „Gdzie chcesz zainstalować system Windows” jako partycja podstawowa jest wybrany największy dysk wewnętrzny i kliknij przycisk Dalej.
  Jeśli jako rozmiar wolnego miejsca na partycji podstawowej będzie podane 0 GB, wybierz opcję Nieprzydzielone miejsce i kliknij Dalej.
 10. Instalator systemu Windows automatycznie utworzy partycję, sformatuje ją i rozpocznie instalowanie systemu Windows.
 11. Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.

Instalowanie systemu Ubuntu lub Linux

 1. Podłącz nośnik odzyskiwania USB do komputera firmy Dell, na którym chcesz zainstalować system Microsoft, Ubuntu lub Linux.
 2. Uruchom ponownie komputer.
 3. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu „Preparing one time boot menu” w prawym górnym rogu ekranu.
 4. W menu rozruchowym UEFI wybierz dysk odzyskiwania USB i naciśnij klawisz Enter.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć proces instalacji. Proces instalacji może trochę potrwać, a komputer może być kilkukrotnie uruchamiany ponownie.

その他の情報

Często zadawane pytania

Tak, tryb zaawansowany w narzędziu Dell Operating System Recovery Tool umożliwia utworzenie nośnika odzyskiwania USB. Wykorzystuje plik obrazu systemu operacyjnego w formacie ISO. Jest to przydatne w przypadku pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego na urządzeniu z systemem Linux, Mac lub Android.

Jak utworzyć nośnik odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO

 1. Pobierz i zainstaluj narzędzie Dell Operating System Recovery Tool na komputerze z systemem Windows.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie otwórz aplikację Dell Operating System Recovery Tool.
  UWAGA: kliknij Tak po wyświetleniu monitu kontroli konta użytkownika. Aby zainstalować aplikację Dell Operating System Recovery Tool, konto użytkownika systemu Windows musi mieć uprawnienia administratora.
 3. Kliknij przycisk Szukaj (ikona lupy).
 4. W otwartym oknie przejdź do lokalizacji folderu, w którym został zapisany plik obrazu ISO systemu operacyjnego.
 5. Wybierz plik .iso i kliknij Otwórz.
 6. Kliknij przycisk Next.
 7. Podłącz do komputera dysk flash USB z co najmniej 16 GB wolnego miejsca. Ten dysk flash USB jest sformatowany w celu utworzenia nośnika odzyskiwania USB.
 8. W obszarze Dysk USB wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć do utworzenia nośnika odzyskiwania USB, i zaznacz opcję „Potwierdzam, że wybrany dysk zostanie ponownie sformatowany, a istniejące dane zostaną usunięte”.
  OSTRZEŻENIE: Firma Dell Technologies zaleca tworzenie kopii zapasowych ważnych danych z dysku flash USB. Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool sformatuje dysk flash USB, a wszystkie dane znajdujące się na tym dysku zostaną trwale usunięte.
 9. Wybierz Typ partycji.
  • GPT: Windows 10 i Windows 11
  • MBR: dla każdego innego systemu operacyjnego
 10. Aby rozpocząć tworzenie nośnika USB do odzyskiwania systemu, kliknij przycisk Nagraj system operacyjny.
 11. Po zakończeniu tego procesu powrócisz do głównego ekranu trybu zaawansowanego (Rysunek 11 [tylko w języku angielskim]).
Tworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO w narzędziu Dell OS Recovery Tool
Rysunek 11. Tworzenie nośnika odzyskiwania USB przy użyciu obrazu ISO w narzędziu Dell Operating System Recovery Tool (ilustracja w języku angielskim)

Obraz odzyskiwania Windows 10 lub Windows 11 umożliwia sformatowanie dysku twardego i zainstalowanie nowej kopii systemu Windows 10. Rozmiar pliku tego obrazu odzyskiwania jest znacznie większy niż w przypadku Windows 10 / Windows 11 Automated by SupportAssist.

Obraz odzyskiwania systemu Windows 10 i Windows 11 Automated by SupportAssist może tworzyć nośniki odzyskiwania USB dla komputerów Dell obsługujących program SupportAssist OS Recovery. (Rysunek 12 [tylko w języku angielskim])
Różnica między obrazami Windows 10 Automated by SupportAssist i Windows 10
Rysunek 12: Różnica między obrazami Windows 10 / Windows 11 Automated by SupportAssist i Windows 10 lub Windows 11 (ilustracja w języku angielskim)

Program SupportAssist OS Recovery jest obsługiwany tylko na wybranych komputerach Dell z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10 lub Windows 11.

Najważniejsze funkcje programu SupportAssist OS Recovery:

 • Skanowanie sprzętu — przeprowadza skanowanie diagnostyczne na komputerze w celu wykrycia problemów ze sprzętem.
 • Naprawa systemu — rozwiązywanie typowych problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego przez komputer. Ta opcja pozwala uniknąć konieczności przywrócenia komputera do stanu fabrycznego.
 • Wykonaj kopię zapasową plików — tworzy kopię plików osobistych na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej.
 • Przywracanie systemu — przywraca system operacyjny i domyślne programy do stanu, w którym znajdowały się w chwili wysłania komputera z fabryki Dell.
 • Przywracanie z chmury — pobiera i instaluje na komputerze nowy system operacyjny wraz z domyślnym sterownikiem i aplikacjami.

Aby dowiedzieć się więcej na temat programu SupportAssist OS Recovery, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell:  Korzystanie z programu Dell SupportAssist OS Recovery

Program Dell SupportAssist OS Recovery zawiera środowisko odzyskiwania z narzędziami służącymi do diagnozowania i rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić przed uruchomieniem systemu operacyjnego przez komputer. Kiedy komputer nie może uruchomić systemu operacyjnego nawet po wielu próbach, automatycznie uruchomi się program SupportAssist OS Recovery. Środowisko odzyskiwania umożliwia diagnozowanie problemów ze sprzętem, naprawę komputera, wykonanie kopii zapasowej plików lub przywrócenie ustawień fabrycznych komputera.

Program SupportAssist OS Recovery jest obsługiwany tylko na wybranych komputerach Dell z fabrycznie zainstalowanym systemem Microsoft Windows 10. Aby zapoznać się z listą komputerów obsługujących program SupportAssist OS Recovery, zapoznaj się z matrycą zgodności Dell SupportAssist OS Recovery na stronie dokumentacji pomocy technicznej Dell SupportAssist OS Recovery.

UWAGA: jeśli partycje na dysku twardym zostaną w jakikolwiek sposób zmienione, partycja SupportAssist OS Recovery może przestać być dostępna. (Na przykład czysta instalacja systemu Windows lub innych systemów operacyjnych).

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell można pobrać za pomocą komputera firmy innej niż Dell.

 • W przypadku komputera z systemem Windows firma Dell Technologies zaleca użycie narzędzia Dell Operating System Recovery Tool do pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego i utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Zapoznaj się z sekcją Korzystanie z narzędzia Dell Operating System Recovery Tool tego artykułu.
 • W przypadku komputera z systemem Ubuntu lub Linux zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Ubuntu lub Linux.
 • Na komputerze Mac lub Android
  1. Odwiedź witrynę internetową Obraz odzyskiwania systemu dla komputera Dell.
  2. Wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell i kod weryfikacji, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność.
  3. Wybierz system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux i kliknij przycisk Pobierz zaznaczone pliki.
  4. Zapoznaj się z warunkami, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby pobrać plik.
  5. Zapisz plik obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego (format pliku ISO).
  6. Użyj komputera z systemem Windows lub Linux, aby utworzyć nośnik odzyskiwania USB.
UWAGA: narzędzie zintegrowanego dysku na komputerach Mac nie obsługuje formatowania dysku przy użyciu systemu plików NTFS. Plik install.wim systemu operacyjnego Windows jest większy niż 4 GB i może powodować błędy podczas próby utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.
UWAGA: narzędzie terminala może nie być dostępne na wszystkich urządzeniach z systemem Android. Urządzenia z systemem Android mogą również wymagać specjalnego adaptera USB OTG do podłączenia dysków USB do urządzenia. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.

Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool działa wyłącznie na komputerach z systemem Windows.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego firmy Dell można pobrać przy użyciu dowolnego urządzenia z systemem Windows, Ubuntu, Linux, Mac lub Android.

 • W przypadku komputera z systemem Windows firma Dell Technologies zaleca użycie narzędzia Dell Operating System Recovery Tool do pobrania obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego i utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Zapoznaj się z sekcją Korzystanie z narzędzia Dell Operating System Recovery Tool tego artykułu.
 • W przypadku komputera z systemem Ubuntu lub Linux zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i używanie obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego Dell w systemie Ubuntu lub Linux.
 • Na komputerze Mac lub Android
  1. Odwiedź witrynę internetową Obraz odzyskiwania systemu dla komputera Dell.
  2. Wpisz kod Service Tag komputera firmy Dell i kod weryfikacji, a następnie kliknij opcję Sprawdź dostępność.
  3. Wybierz system operacyjny Windows, Ubuntu lub Linux i kliknij przycisk Pobierz zaznaczone pliki.
  4. Zapoznaj się z warunkami, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby pobrać plik.
  5. Zapisz plik obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego (format pliku ISO).
  6. Użyj komputera z systemem Windows lub Linux, aby utworzyć nośnik odzyskiwania USB.
UWAGA: narzędzie zintegrowanego dysku na komputerach Mac nie obsługuje formatowania dysku przy użyciu systemu plików NTFS. Plik install.wim systemu operacyjnego Windows jest większy niż 4 GB i może powodować błędy podczas próby utworzenia nośnika odzyskiwania USB. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.
UWAGA: narzędzie terminala może nie być dostępne na wszystkich urządzeniach z systemem Android. Urządzenia z systemem Android mogą również wymagać specjalnego adaptera USB OTG do podłączenia dysków USB do urządzenia. Firma Dell Technologies zaleca korzystanie z komputera z systemem Windows lub Linux w celu utworzenia dysku odzyskiwania USB.

Obraz odzyskiwania systemu Windows firmy Dell jest dostępny do 64-bitowych systemów operacyjnych Microsoft Windows. 32-bitowa wersja systemu Windows nie jest dostępna do pobrania.

Narzędzie Dell Operating System Recovery Tool może wstrzymywać i wznawiać pobieranie w przypadku problemu z połączeniem sieciowym. Pobieranie zostanie wznowione po przywróceniu połączenia sieciowego.

Typowe pliki obrazu odzyskiwania systemu operacyjnego w formacie ISO mają rozmiar od 5 do 16 GB (rozmiar plików różni się w zależności od systemu operacyjnego). Po pobraniu pliku narzędzie Dell Operating System Recovery Tool weryfikuje integralność pliku przed utworzeniem nośnika odzyskiwania USB. Czas pobierania i weryfikacji integralności pliku może się różnić w zależności od szybkości sieci i rozmiaru pliku.

Aby pomyślnie uruchomić komputer z nośnika odzyskiwania USB w celu zainstalowania systemu Microsoft Windows 7 na komputerze Dell:

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Po pojawieniu się ekranu z logo Dell naciśnij kilkakrotnie klawisz F12 aż do wyświetlenia napisu Preparing one time boot menu w prawym górnym rogu ekranu.
 3. Przy użyciu klawiszy strzałek wybierz konfigurację BIOS lub systemu i naciśnij klawisz Enter.
 4. Wyłącz funkcję Secure Boot (Bezpieczny rozruch).
 5. Włącz funkcję Legacy Boot (Rozruch starszej wersji) w systemie BIOS.
 6. Zapisz ustawienia systemu BIOS i uruchom komputer ponownie.
UWAGA: więcej informacji na temat włączania i wyłączania funkcji Secure Boot lub Legacy Boot w systemie BIOS podano w podręczniku użytkownika komputera firmy Dell.

W przypadku pobrania dużego pliku przez aplikację online firmy Dell (np. Dell OS Recovery Tool) może zostać wyświetlony komunikat o błędzie „Brak miejsca na dysku”. Wynika to z ograniczonej ilości miejsca na dysku twardym, na którym zapisywane są pliki. Niektóre obrazy odzyskiwania systemu operacyjnego mogą mieć rozmiar do 16 GB.

Aby usunąć ten błąd, zwolnij miejsce na dysku twardym. Informacje o zwalnianiu miejsca na dysku w systemie Microsoft Windows można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell: Jak zwolnić miejsce na dysku w systemie Microsoft Windows

Jeśli masz zewnętrzny lub dodatkowy dysk twardy, na którym jest więcej wolnego miejsca, wybierz ten dysk w celu zapisania plików.

Można spróbować rozwiązać ten problem za pomocą dysku USB innej marki. Ten problem mogą powodować niektóre marki dysków USB.

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego może nie zawierać najnowszych wersji sterowników urządzeń dla komputera firmy Dell. Najnowsze sterowniki urządzeń są dostępne na stronie dell.com/support/drivers. Po zainstalowaniu systemu operacyjnego firma Dell Technologies zaleca pobranie i zainstalowanie najnowszych sterowników urządzeń.

Więcej informacji na temat pobierania i instalowania sterowników urządzeń zawiera artykuł bazy wiedzy firmy Dell Pobieranie i instalowanie sterowników firmy Dell.

 • Windows 11, Windows 10 lub Windows 11, Windows 8.1 lub Windows 8: w przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 lub Windows 8 klucz produktu Microsoft Windows jest osadzony w płycie głównej komputera. Podczas procesu aktywacji automatycznie pobierany jest klucz produktu z płyty systemowej. W przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Windows 10 informacje dotyczące aktywacji są powiązane z kontem Microsoft użytym do konfigurowania komputera.
 • Windows 7: w przypadku komputerów Dell dostarczanych z systemem Microsoft Windows 7 klucz produktu Microsoft Windows znajduje się na etykiecie na górze komputera stacjonarnego Dell i na dolnym panelu notebooka Dell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat aktywacji systemu Windows, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell:  Klucz produktu systemu Windows — często zadawane pytania (FAQ)

Obraz odzyskiwania systemu operacyjnego nie zawiera oprogramowania zainstalowanego fabrycznie na komputerze Dell.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pobierania i instalowania oprogramowania firmy Dell instalowanego fabrycznie, zapoznaj się z artykułem bazy wiedzy firmy Dell: Pobieranie sterowników oraz oprogramowania instalowanego fabrycznie na komputerach firmy Dell

Uruchomienie narzędzia Dell Operating System Recovery Tool po instalacji kończy się niepowodzeniem lub uruchomienie instalatora nie powoduje uruchomienia procesu instalacji. Można tymczasowo wyłączyć oprogramowanie antywirusowe lub chroniące przed złośliwym oprogramowaniem zainstalowane na komputerze, a następnie ponownie uruchomić aplikację lub instalator.

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu uzyskania dalszej pomocy, jeśli narzędzie Dell Operating System Recovery Tool wyświetli ten błąd lub nie rozpoznaje kodu Service Tag.

Polecane artykuły

Poniżej przedstawiono niektóre polecane artykuły dotyczące tego tematu, które mogą Cię zainteresować.


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

文書のプロパティ


影響を受ける製品

Alienware, Inspiron, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations, Mobile Workstations

最後に公開された日付

29 11月 2023

バージョン

32

文書の種類

How To