メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Microsoft Windows Vista crasht, start opnieuw op of er wordt een blauw scherm weergegeven

概要: Informatie over het opsporen en oplossen van fouten met een blauw scherm op een Windows Vista computer.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

SLN129734_nl_NL__1icon Vanaf 11 april 2017 ontvangen klanten van Windows Vista geen nieuwe beveiligingsupdates, hotfixes (anders dan voor beveiliging), gratis of betaalde geassisteerde ondersteuningsmogelijkheden, of online technische inhoudsupdates meer van Microsoft. Dit artikel wordt niet langer bijgewerkt en blijft alleen bestaan ter informatie. Bezoek de Microsoft-website voor de volledige verklaring over de beëindiging van de ondersteuning.

Inhoudsopgave:

 1. Wat is een fout met een blauw scherm?
 2. Veelvoorkomende problemen oplossen die een blauw scherm tot gevolg hebben
  1. 0x000000ED en 0x0000007B
  2. 0x00000024
  3. 0x0000007E en 0x0000008E
  4. 0x00000050
  5. 0x000000D1
  6. 0x000000EA
 3. Werken met Windows Debugger

 


In dit artikel wordt beschreven wat fouten met een blauw scherm zijn, waarom die optreden, hoe u die fouten kunt herkennen en hoe u een aantal van de veel voorkomende foutberichten kunt verhelpen.


Dit artikel geldt alleen voor Microsoft Windows 7.
Klik hieronder om het besturingssysteem te wijzigen.

 

Aanbevolen door Dell:

Stopfouten met een blauw scherm, waardoor Windows Vista onverwacht wordt afgesloten of opnieuw wordt opgestart, verhelpen

 


 

Wat is een fout met een blauw scherm?

In sommige gevallen stopt Windows en wordt diagnostische informatie in witte tekst op een blauwe achtergrond weergegeven. De manier waarop deze informatie wordt weergegeven, verklaart de naam 'blauw scherm'.

Fouten met een blauw scherm treden op als:

 • Windows een fout detecteert die niet kan worden opgelost zonder dat daarbij data verloren gaan
 • Windows detecteert dat kritieke besturingssysteemdata zijn beschadigd
 • Windows detecteert dat de hardware problemen oplevert en de problemen niet kunnen worden hersteld
 • De tekst die wordt weergegeven is door de jaren heen veranderd van een enorme hoeveelheid informatie in Windows NT 4.0 tot betrekkelijk korte meldingen in de hedendaagse versies van Windows.

 


 

Veelvoorkomende problemen oplossen die een blauw scherm tot gevolg hebben

Stop 0x000000ED (UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME)
Stop 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)

Deze twee fouten hebben een soortgelijke oorzaak en daardoor gelden voor beide fouten dezelfde stappen voor het oplossen van het probleem. Deze stopcodes treden altijd op tijdens het opstarten. Als een van deze stopcodes wordt weergegeven, is het volgende gebeurd:
 1. Het systeem heeft de Power-On Self-Test (POST) voltooid.
   
 2. Het systeem heeft NTLDR geladen en het beheer van het opstartproces overgedragen aan NTOSKRNL (de kernel).
   
 3. NTOSKRNL is verstoord. NTOSKRNL kan de rest van NTOSKRNL niet vinden of kan het bestandssysteem niet lezen op de locatie waar dit volgens NTOSKRNL zou moeten staan.
  Bij het oplossen van dit probleem moet u zien uit te vinden waarom de Windows-kernel is verstoord en moet u de oorzaak van het probleem oplossen.
Wat u moet controleren
 • De configuratie van de SATA-controller in het BIOS van het systeem Als de SATA-controller van de modus ATA naar de modus AHCI is omgezet (of vice versa), kan Windows niet met de SATA-controller communiceren omdat voor iedere modus een andere driver is vereist. Zet de modus van de SATA-controller in de BIOS om.
 • RAID settings (RAID-instellingen) Deze fout treedt op als u met de instellingen van de RAID-controller hebt geëxperimenteerd. Zet de instellingen van de RAID-controller terug naar Autodetect (Automatische detectie).
 • Improperly or poorly seated cabling (Onjuist of slecht aangesloten kabels) Sluit de datakabels tussen de harde schijf en de controller aan beide zijden opnieuw aan.
 • Hard drive failure (Probleem met de harde schijf) Voer de ingebouwde diagnostische test voor de harde schijf uit. Let op: Code 7 duidt op een probleem met de data en niet met de harde schijf.
 • File system corruption (Bestandssysteem beschadigd) Start de herstelconsole vanaf de installatieschijf van Windows en voer chkdsk /f /r uit.
 • Improperly configured BOOT.INI (Windows Vista) (Onjuist geconfigureerde BOOT.INI (Windows Vista)). Als u het bestand boot.ini per ongeluk hebt gewist of gewijzigd, wordt de stopcode 0x7B tijdens het opstarten weergegeven. Start de herstelconsole vanaf de installatieschijf van Windows en voer BOOTCFG /REBUILD uit.

 


STOP 0x00000024 (NTFS_FILE_SYSTEM)

Deze stopcode geeft aan dat de driver van het NTFS-bestandssysteem een situatie heeft ondergaan die niet kan worden verwerkt. Deze fout wordt bijna altijd door drie dingen veroorzaakt:
 • Beschadigde data op de schijf
 • Beschadigde data in het geheugen
 • Er is geen geheugen meer beschikbaar (dit gebeurt normaal gesproken alleen op zwaar belaste servers)
Wat u moet controleren
 1. Plaats het geheugen en alle datakabels van het station opnieuw om databeschadiging als gevolg van slecht aangesloten hardware uit te sluiten.
   
 2. Voer een volledige diagnostiek uit voor het geheugen en de harde schijf. De snelle test voldoet hier niet. U moet de volledige systeemdiagnostiek uitvoeren.
   
 3. Nadat de diagnostiek is voltooid, voert u een volledige controle uit van het bestandssysteem vanuit de herstelconsole (chkdsk /f /r) om de beschadigde data te detecteren en (mogelijk) te repareren.
   
 4. Als bovenstaande oplossingen het probleem niet verhelpen, moet u Windows opnieuw installeren.
   
 5. Als ook hiermee het probleem niet is opgelost, moet u de harde schijf vervangen.

   


STOP 0x0000007E (SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED)
STOP 0x0000008E (KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)

Deze twee fouten geven aan dat in een programma dat in de kernel wordt uitgevoerd een onverwachte fout is opgetreden die niet kan worden hersteld. Voor beide fouten gelden dezelfde stappen voor het oplossen van het probleem en wellicht hebt u Windows Debugger nodig om uit te zoeken waardoor deze fout wordt veroorzaakt.
Wat u moet controleren
 • Als in de melding op het blauwe scherm wordt gesproken over een driver- of bibliotheekbestand, moet u proberen vast te stellen van welke driver of welke applicatie dat bestand deel uitmaakt en moet u het bestand updaten of uitschakelen.
 • Update het systeem-BIOS naar de nieuwste versie.
 • Verwijder alle programma's die u recentelijk hebt geïnstalleerd en herstel alle drivers die u recentelijk hebt geïnstalleerd.
 • Voer diagnostics uit op het geheugen van de computer.
 

STOP 0x00000050 (PAGE_FAULT_IN_NON_PAGED_AREA)

Deze stopcode betekent dat het systeem toegang heeft proberen te krijgen tot een niet-bestaand gedeelte van het geheugen. Dat wordt bijna altijd veroorzaakt door:

 • Een driver die toegang probeert te krijgen tot een pagina in het geheugen die niet bestaat.
 • Een systeemservice (bijvoorbeeld een virusscanner) die op een ongewone manier is vastgelopen
 • Defect of onjuist geplaatst geheugen
 • Beschadigde data op de harde schijf
Gebruik Windows Debugger om de exacte oorzaak van deze fouten vast te stellen.
Wat u moet controleren
 1. Als in de melding op het blauwe scherm wordt gesproken over een driver- of bibliotheekbestand, moet u proberen vast te stellen van welke driver of welke applicatie dat bestand deel uitmaakt en moet u het bestand updaten of uitschakelen.
   
 2. Als de fout tijdens het opstarten optreedt, moet u proberen vanaf de laatst bekende juiste configuratie op te starten.
   
 3. Als de fout optreedt nadat u een programma of driver hebt geïnstalleerd, verwijdert u dat programma of die driver.
   
 4. Voer een volledige diagnostiek voor de harde schijf en het geheugen uit nadat u het geheugen en de datakabels van de harde schijf opnieuw hebt geplaatst.

 

STOP 0x000000D1 (DRIVER_IRQL_NOT_LESS_THAN_OR_EQUAL_TO)

Deze stopcode geeft aan dat een driver toegang heeft proberen te krijgen tot een niet-toegankelijk gedeelte van het geheugen. Dit betekent dat er een probleem is met de driver zelf. U moet nu op zoek gaan naar die driver en deze verwijderen of vervangen. Gebruik Windows Debugger om dit probleem op te lossen.
Zonder Windows Debugger bent u beperkt tot het verwijderen/updaten/herstellen van de driver die op het blauwe scherm wordt vermeld.

 


 

STOP 0x000000EA (THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER)

Deze fout met een blauw scherm geeft aan dat een apparaatdriver - bijna altijd een driver van een videokaart - op instructies wacht (meestal een hardwarehandeling). Op dit blauwe scherm wordt deze fout vaak in verband gebracht met nv4_disp.sys.
Wat u moet controleren:
 1. Zorg dat de videodrivers zijn geüpdatet naar de nieuwste Dell versie.
   
 2. Controleer of het systeem-BIOS volledig up-to-date is.
   
 3. Als de videodriver en het systeem-BIOS volledig up-to-date zijn, vraag dan bij de leverancier of er updates voor de driver beschikbaar zijn.
   
 4. Als laatste oplossing kunt u een andere videokaart plaatsten.

Het opnieuw installeren van Windows garandeert niet dat dit probleem niet terugkeert.

 

Werken met Windows Debugger

Windows Debugger is een van de meest gebruikte programma's die de softwareontwikkelaars en de supportmedewerkers van Microsoft gebruiken om fouten die leiden tot geheugendumps te analyseren en te verhelpen. U kunt dit programma ook gebruiken.

Windows Debugger is een krachtig hulpprogramma dat over veel nuttige toepassingen beschikt. In het kader van dit artikel zijn we echter alleen geïnteresseerd in de mogelijkheid om geheugendumpbestanden te analyseren die door fouten met een blauw scherm worden gegenereerd, om de oorzaak van de fout vast te stellen.

Als u Windows Debugger gaat gebruiken, moet u rekening houden met het volgende:

 • Windows Debugger is geen programma van Windows zelf. U moet de applicatie downloaden en installeren (15 MB) vanaf de Microsoft-website. Voor de installatie moet u als beheerder zijn aangemeld.
 • Voordat u Windows Debugger kunt gebruiken, moet u enkele kleine aanpassingen aanbrengen.
 • Voor een volledige analyse van de geheugendump heeft Windows Debugger dertig seconden tot twee minuten nodig.
Volg onderstaande stappen als u Windows Debugger wilt gebruiken:
 1. Download en installeer Windows Debugger vanaf de Microsoft-website

   

  Als u via Google zoekt naar "windows debugger", is het bovenste zoekresultaat de startpagina van Windows Debugger.

   

 2. Als de installatie is voltooid, klikt u op Start, Alle programma's, Debugging Tools for Windows en vervolgens op WinDbg om het programma te starten.

   

 3. Het pad voor het symboolbestand configureren dat door Windows Debugger wordt gebruikt om de adressen in het geheugendumpbestand om te zetten in duidelijke locatienamen: open het menu File (Bestand), selecteer Symbol File Path (Pad symboolbestand), typ "SRV*c:\debug_symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols" in het dialoogvenster en klik op OK.

   

 4. Een minidumpbestand openen: open het menu File (Bestand), selecteer Open Crash Dump (Crashdump openen), selecteer het gewenste dumpbestand en klik op Open (Openen).

   

  Minidumpbestanden worden meestal in: C:\WINNT\Minidump\ of C:\Windows\Minidump\ opgeslagen. De bestanden krijgen de naam miniMMDDJJ-NN.dmp, waarbij MM de maand, DD de dag en JJ het jaar is waarin het dumpbestand is gemaakt. NN is de volgorde waarin de dumpbestanden zijn gemaakt als meerdere dumps op één dag zijn gemaakt (de eerste dump krijgt het nummer 01, de tweede 02, etc.).

   

 5. Windows Debugger opent het dumpbestand en geeft een korte beschrijving van de oorzaak van het probleem. (Afbeelding 2)

   

  De eerste keer dat u met Windows Debugger een dumpbestand op een systeem opent, duurt het enkele minuten voordat de symboolgegevens op de achtergrond zijn gedownload.

  SLN129734_nl_NL__2W_cat_dump1_cc_v1
  Afbeelding 2: Windows Debugger

  SLN129734_nl_NL__3W_cat_Caption1_cc_v1 Aanbevolen opdracht voor de opdrachtregel van Windows Debugger

  SLN129734_nl_NL__4W_cat_Caption2_cc_v1 Stopcode op het blauwe scherm (1000007F is identiek aan 0x7F)

  SLN129734_nl_NL__5W_cat_Caption3_cc_v1 Als Windows de vermoedelijke oorzaak van het probleem weergeeft (atapi.sys in dit voorbeeld), ziet u soms aanvullende informatie zoals memory_corruption

   

 6. Nadat deze eerste analyse is voltooid, meldt Windows Debugger hoe u verder moet zoeken. Typ "!analyze -v" in de opdrachtregel (kd>) onder in het venster en druk op Enter om WinDbg een gedetailleerde analyse voor het bestand uit te laten voeren.

   

  Het resultaat van deze analyse kan lang zijn en wellicht moet u in het venster van Windows Debugger verticaal schuiven om de gewenste informatie weer te geven.

  SLN129734_nl_NL__6W_cat_dump2_cc_v1
  Afbeelding 3: De resultaten analyseren

  SLN129734_nl_NL__3W_cat_Caption1_cc_v1 Een gedetailleerde uitleg van de stopcode (in dit voorbeeld is de kernel gestuit op een EXCEPTION_DOUBLE_FAULT (8) of een fout bij een poging tot het verwerken van de fout)

  SLN129734_nl_NL__8W_cat_dump3_cc_v1
  Afbeelding 4: Een verdere analyse van de resultaten

  SLN129734_nl_NL__3W_cat_Caption1_cc_v1 De controlecode voor fouten (in dit voorbeeld is het getal 8 opgenomen, ter indicatie van een dubbele fout)

  SLN129734_nl_NL__4W_cat_Caption2_cc_v1 Het aantal keer dat het systeem door deze fout is vastgelopen (meestal 1)

  SLN129734_nl_NL__5W_cat_Caption3_cc_v1 De bucket waarin Windows de fout heeft gecategoriseerd

  SLN129734_nl_NL__12W_cat_Caption4_cc_v1 De stack-tracering op het moment dat het systeem vastliep, waarbij de meest recent aangeroepen procedure bovenaan staat (in dit voorbeeld is het systeem vastgelopen bij het verwerken van een aanvraag van de IDE-controller)

  SLN129734_nl_NL__13W_cat_dump4_cc_v1
  Afbeelding 5: Aanvullende analyse

  SLN129734_nl_NL__3W_cat_Caption1_cc_v1 De naam van de module waarin het systeem zich bevond toen het systeem vastliep. De naam van de module is een koppeling waarop u kunt klikken voor meer informatie over de module; wie de module heeft gemaakt, hoe oud de module is, enzovoort

 

文書のプロパティ


最後に公開された日付

21 2月 2021

バージョン

4

文書の種類

Solution