メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単に注文します
 • 注文を表示して配送状況を追跡します
 • 会員限定の特典や割引の利用
 • 製品リストの作成とアクセス
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Serwer PowerEdge: Aktualizacja kontrolera cyklu eksploatacji

概要: Jak zainstalować aktualizację oprogramowania wewnętrznego serwera Dell za pomocą kontrolera cyklu eksploatacji na serwerach 12G i starszych.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


現象

SLN292343_en_US__1icon Uwaga: Ten artykuł wchodzi w skład samouczków dotyczących serwerów: Aktualizacja, dostępnych tutaj.


Ten artykuł zawiera informacje na temat aktualizacji oprogramowania wewnętrznego systemu z poziomu kontrolera cyklu eksploatacji w serwerach generacji 11G, 12G i nowszych. Oprogramowanie wewnętrzne dla systemu można pobrać na stronie pomocy technicznej firmy Dell. Aby przejść do kontrolera cyklu eksploatacji, naciśnij klawisz F10> podczas uruchamiania komputera. Przed rozpoczęciem aktualizacji upewnij się, czy skonfigurowano połączenie sieciowe, jeśli chcesz skorzystać z metody aktualizacji online (HTTPS lub udział sieciowy).
 

Aby skonfigurować sieć, przejdź do menu Ustawienia z poziomu menu głównego i wybierz opcję Ustawienia sieciowe. Opcję tę należy skonfigurować, aby zatwierdzić szczegóły odnośnie sieci.

SLN292343_en_US__1icon Uwaga: żadne ustawienia sieci dla kontrolera cyklu eksploatacji nie mają wpływu na działanie systemu operacyjnego po jego ponownym uruchomieniu.

 

原因

-

解決方法

Aktualizacja serwerów PowerEdge 12G (lub nowszych)

Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem kontrolera cyklu eksploatacji:

 1. Uruchom kontroler cyklu eksploatacji, naciskając przycisk F10 > podczas uruchamiania systemu.

 2. W lewym okienku kliknij pozycję Aktualizacja oprogramowania sprzętowego.

 3. W prawym okienku kliknij pozycję Uruchom aktualizację oprogramowania sprzętowego.

 4. Wybierz jedno z repozytoriów aktualizacji: Udział sieciowy (CIFS, NFS lub HTTP) lub serwer FTP, dysk lokalny (CD, DVD lub USB) i kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlona strona Wprowadź dane dostępowe.

Ostrzeżenie: w przypadku wykorzystywania nośnika USB jako źródła, urządzenie musi zostać sformatowane w systemie FAT32, aby kontroler cyklu eksploatacji mógł je rozpoznać.
SLN292343_en_US__1icon Uwaga: aby skorzystać z internetowego katalogu firmy Dell dla serwerów 12G i nowszych (najpierw zaktualizuj kontroler iDRAC do najnowszej wersji)
 • W przypadku opcji HTTPS wybierz kolejno Udział sieciowy -> HTTPS i wprowadź downloads.dell.com w polu Nazwa/adres udziału. Następnie przejdź do katalogu w polu Ścieżka pliku lub Ścieżka pakietu aktualizacyjnego, aby pobrać najnowszy katalog aktualizacji.

 • Adres serwera FTP to ftp.dell.com. Nie ma konieczności wprowadzania danych uwierzytelniających. Możesz sprawdzić połączenie, klikając Test połączenia sieciowego. Jeśli nazwa domeny jest podana, zostanie ona wyświetlona razem z adresem IP serwera. Jeżeli adres IP serwera proxy jest podany, zostanie on wyświetlony razem z adresem IP serwera. Protokół FTP może nie działać. Więcej informacji można znaleźć w artykule SLN316878 Aktualizacja platformy kontrolera cyklu eksploatacji z repozytoriów internetowych firmy Dell nie powiodła się.

 1. Wpisz lub wybierz odpowiednie dane.

 2. Kliknij przycisk Next. Zostanie wyświetlona strona wyboru aktualizacji z plikiem i wersją katalogu oraz nazwami komponentów, dla których dostępne są aktualizacje.

 3. Wybierz komponenty wymagające aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Zastosuj. Rozpocznie się proces aktualizacji i aktualizacja oprogramowania wewnętrznego zostanie zakończona. Po ponownym uruchomieniu system będzie gotowy do pracy. 

 

SLN292343_en_US__1icon Uwaga: dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji: aktualizacja oprogramowania wewnętrznego i sterowników na serwerach Dell EMC PowerEdge — SLN300662 

 


Ten film opisuje krok po kroku metodę aktualizacji kontrolera cyklu eksploatacji: 


 

Aktualizacja serwerów PowerEdge 11G (film)

  Film: Aktualizacje platformy kontrolera cyklu eksploatacji firmy Dell [3:15]


 
obraz

その他の情報

Zobacz ten opublikowany film:

文書のプロパティ


影響を受ける製品

PowerEdge

最後に公開された日付

19 12月 2022

バージョン

11

文書の種類

Solution