メイン コンテンツに進む
 • すばやく簡単にご注文が可能
 • 注文内容の表示、配送状況をトラック
 • 会員限定の特典や割引のご利用
 • 製品リストの作成とアクセスが可能
 • 「Company Administration(会社情報の管理)」では、お使いのDell EMCのサイトや製品、製品レベルでのコンタクト先に関する情報を管理できます。

Dell Backup and Recovery (DBaR) i Windows 10

概要: Aplikacja Dell Backup and Recovery (DBAR) w wersji 1.9 jest dostępna tylko dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10.

この記事は自動翻訳されたものである可能性があります。品質に関するフィードバックがある場合は、このページの下部にあるフォームを使用してお知らせください。

文書の内容


手順

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby korzystać z aplikacji Dell Backup and Recovery (DBaR) w systemie Windows 10.


Aplikacja Dell Backup and Recovery (DBaR) w wersji 1.9 jest dostępna tylko dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10.

UWAGA: informacje zawarte w tym artykule dotyczą również oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych AlienReSpawn, dostępnego w komputerach Alienware.

Aktualizacja Dell Backup and Recovery (DBaR) do wersji 1.9 jest dostępna tylko dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10. Ma to na celu zachowanie zgodności z aplikacją DBaR.

DBAR oznacza aplikację Dell do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych — bezpieczne, łatwe w obsłudze i niezawodne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, które chroni komputer (system operacyjny, aplikacje, sterowniki, ustawienia) i dane (muzykę, zdjęcia, filmy, pliki i inne ważne pliki) przed utratą danych. To rozwiązanie zastępuje poprzednią wersję rozwiązań DataSafe Local 2.x i DBRM.
Obecnie istnieją dwie wersje DBAR:

 • Basic: Fabrycznie zainstalowana w komputerze z systemem operacyjnym Windows, można utworzyć dysk odzyskiwania komputera oraz utworzyć kopię zapasową wstępnie zainstalowanych aplikacji i oprogramowania.
 • Premium: Uaktualnienie usługi wymaga dodatkowego klienta.

Systemy firmy Dell dostarczane z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 10 nie mają fabrycznie zainstalowanego oprogramowania Dell Backup and Recovery (DBaR).

UWAGA: jeśli aplikacja Dell Backup and Recovery nie zostanie zaktualizowana zgodnie z zaleceniami (przed aktualizacją do systemu Windows 10), jedynym rozwiązaniem jest powrót do wcześniejszego systemu operacyjnego. Jeśli przywrócenie systemu operacyjnego nie powiedzie się, ostateczne rozwiązanie może wymagać ponownej instalacji systemu operacyjnego oraz usługi Dell Backup and Recovery.

Powiadomienie o aktualizacji

Komputery firmy Dell z aplikacją Dell Backup and Recovery (DBaR), które zostały zaktualizowane do systemu operacyjnego Windows 10, otrzymają powiadomienie o aktualizacji zalecanej przez firmę Dell na pulpicie aktualizacji Dell Backup and Recovery. Aktualizacje systemu Windows 10 zaktualizuje aplikację DBaR do wersji 1.9, która jest w pełni kompatybilna z systemem Windows 10.

Jeśli aplikacja DBaR 1.9 wymaga łącza do pobrania, można je pobrać z następującego łącza: Dell Backup and Recovery (DBaR) w wersji 1.9 (Rysunek 1.)

UWAGA: aplikacji Dell Backup and Recovery (DBAR) w wersji 1.9 NIE NALEŻY instalować w komputerach z zainstalowanym systemem Windows 10. Narzędzie Dell Backup and Recovery w wersji 1.9 jest przeznaczone TYLKO dla komputerów zaktualizowanych do systemu Windows 10 lub już uaktualnionych do systemu Windows 10.

Systemy dostarczane z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows 10 korzystają z natywnej funkcji tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemu Windows 10. Aby skorzystać z aplikacji Backup and Restore dla systemów Windows kliknij Start, Ustawienia, Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie Tworzenie kopii zapasowej.

Zalecane aktualizacje firmy Dell dla aplikacji DBaR
Rysunek 1. Zalecane aktualizacje firmy Dell dla aplikacji DBaR

Kliknij przycisk Instaluj aktualizację, aby rozpocząć proces aktualizacji. (Rysunek 2)

Zainstaluj aktualizację DBaR
Rysunek 2. Zainstaluj aktualizację DBaR

Następnie kliknij przycisk Start. (Rysunek 3)

Przycisk Start DBaR
Rysunek 3. Przycisk Start DBaR

W przypadku sprawdzania dostępności aktualizacji online aplikacji DBaR podczas korzystania z systemu Windows 8.1 wyświetla się poniższy komunikat: (rysunek 4).

Dostępna jest aktualizacja aplikacji DBaR
Rysunek 4. Dostępna jest aktualizacja aplikacji DBaR

Inne zasoby


Odzyskiwanie komputera za pomocą DBAR

Odzyskiwanie komputera za pomocą programu Dell Backup and Recovery Manager (DBAR) można przeprowadzić na trzy sposoby:

 1. Uruchom na komputerze DBAR , wybierz opcję Recovery, a następnie System Recovery.
 2. Wywołaj partycję odzyskiwania w celu odzyskania komputera. Przesuń mysz w prawą stronę ekranu, wybierz opcję Settings, gdy pojawi się pasek paneli, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie Shift Restart, wybierz opcję Troubleshoot (Diagnostics) i DBAR.
 3. Odzyskiwanie systemu z nośnika odzyskiwania: Komputer jest podłączony do zewnętrznego zasilacza. Klawisz F12 jest stale naciskany po włączeniu zasilania i przejściu do menu rozruchu, następuje wybór opcji uruchomienia z nośnika odzyskiwania.

Etapy odzyskiwania komputera za pomocą DBAR

 1. Uruchom DBAR, wybierz opcję Recovery, wybierz opcję System Recovery.
 2. Wybierz opcję Factory Image i kliknij przycisk potwierdzenia. Komputer uruchomi się ponownie i przejdzie do interfejsu odzyskiwania.

Etapy odzyskiwania komputera za pomocą nośnika odzyskiwania

 1. Uruchom komputer, naciskaj stale klawisz F12 w interfejsie Dell, aby wybrać rozruch z nośnika odzyskiwania (notebook musi być podłączony do zewnętrznego źródła zasilania).
  UWAGA: po przywróceniu notebooka za pomocą kopii zapasowej do ustawień fabrycznych należy podłączyć ładowarkę lub wyświetli się monit o wystąpienie błędu: Aby kontynuować, podłącz zasilacz sieciowy. Nie można przywrócić komputera, gdy jest on zasilany z baterii.
 2. Aby wyświetlić krótki opis, zostaną wyświetlone kontrole integralności odzwierciedlenia i wszystkie dostępne obrazy.
 3. Wybierz opcję Factory Image.
 4. Wybierz typ odzyskiwania (zalecany jest Factory Recovery).
  UWAGA: funkcja przywracania ustawień fabrycznych usuwa wszystkie dane, dla których nie ma kopii zapasowej na komputerze. Jeśli chcesz zapisać pliki danych na dysku twardym, należy wykonać czynności odzyskiwania komputera za pomocą tej opcji.
 5. Wybierz, czy chcesz utworzyć kopię zapasową niektórych danych na oryginalnym komputerze.
  • Wybierz opcję YES i przejdź do interfejsu wyboru pliku.
  • Wybierz opcję NO i wejdź do interfejsu odzyskiwania. Gdy przycisk restartu zacznie działać, dokończ operację przywracania, uruchom ponownie komputer i przejdź do konfiguracji fabrycznego systemu operacyjnego.

Jak utworzyć obraz fabryczny za pomocą programu Dell Backup and Restore (DBAR)

Czynności przygotowawcze: Jeden pusty nośnik USB o pojemności 8 GB lub większej

Uwaga: firma Dell Technologies zaleca utworzenie kopii zapasowej odzwierciedlenia fabrycznego przy pierwszym użyciu.

Czynności:
 1. Otwórz program Dell Backup and Restore.
 2. Wybierz pozycję Select Recovery Media. Wyświetlacz różni się w zależności od wersji językowej systemu operacyjnego. (Rysunek 5)

  Menu główne
  Rysunek 5. Menu główne

 3. Włóż nośnik USB, wybierz włożony nośnik, a następnie kliknij przycisk Continue. (Rysunek 6)

  Nośniki fabryczne
  Rysunek 6. Nośniki fabryczne

 4. Kliknij przycisk Start. (Rysunek 7)

  Start
  Rysunek 7. Start

  Uwaga: po utworzeniu kopii zapasowej odzwierciedlenia fabrycznego dane na nośniku USB zostaną sformatowane. Jeśli na nośniku USB znajdują się ważne dane, najpierw wykonaj kopię zapasową.
 5. Kliknij przycisk OK, kopia zapasowa nośnika fabrycznego zostanie zakończona. (Rysunek 8).

  Gotowe
  Rysunek 8. Gotowe


Brak wsparcia gwarancyjnego Minął okres gwarancji? Żaden problem. Odwiedź witrynę Dell.com/support i wpisz kod Dell Service Tag, a następnie zapoznaj się z naszymi ofertami.

UWAGA: oferty są dostępne tylko dla komputerów osobistych na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej BrytaniiFrancji, Niemiec, Chin i Japonii. Nie dotyczy serwerów i pamięci masowych.

その他の情報

文書のプロパティ


最後に公開された日付

22 4月 2024

バージョン

9

文書の種類

How To