跳转至主要内容
  • 快速、轻松地下订单
  • 查看订单并跟踪您的发货状态
  • 创建并访问您的产品列表
  • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Diagnostické kontrolky a kódy zvukových signálů pracovních stanic Precision T3500/T5500/T7500

摘要: Popis diagnostických kontrolek a zvukových kódů na pracovních stanicích Dell Precision T3500, T5500 a T7400.

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


症状

Diagnostické a stavové kontrolky

Pracovní stanice Precision T3500/T5500/T7500 jsou vybaveny diagnostickými a stavovými kontrolkami. Mají očíslované kontrolky, 1–4, a tlačítko napájení také slouží jako indikátor stavu. V závislosti na stavu systému může být kontrolka tlačítka napájení zelená nebo oranžová a může být zhasnutá, může svítit nebo blikat. Existuje celkem pět stavů kontrolky tlačítka napájení:

  • Nesvítí – systém je ve vypnutém stavu (S5 nebo mechanicky VYPNUTO (napájení nepřipojeno)).
  • Svítí oranžově – selhání systému, ale napájecí zdroj funguje – normální provozní stav (S0).
  • Bliká oranžově – jedná se o chybový stav počítače, včetně zdroje napájení (pracuje pouze větev +5VSB napájecího zdroje), selhání Vreg, chybějící nebo špatný procesor.
  • Bliká zeleně – systém je v úsporném režimu S1, S3 nebo S4. (Frekvence blikání je 1 Hz.) Stav bez chyby/selhání.
  • Svítí zeleně – systém je plně funkční a je ve stavu S0 (ZAPNUTO).

Přední ovládací panel zahrnuje čtyři (4) jednobarevné kontrolky LED, které slouží jako diagnostická pomoc při odstraňování problémů systémů vykazujících příznaky No Post / No Video. Kontrolky LED NEHLÁSÍ chyby za běhu. Kontrolky LED jsou očíslovány 1-4 a jsou umístěny na předním panelu mezi zvukovými konektory a předními porty USB. Navíc jsou zde kontrolky LED, které signalizují aktivitu sítě a pevného disku. Tyto kontrolky LED jsou zobrazeny na obrázku níže.

SLN288786_en_US__11390254184194.diag_leds

Každá kontrolka LED má dva možné stavy: VYPNUTÁ nebo ZAPNUTÁ. Nejdůležitější je označena číslem 1, ostatní tři jsou značeny čísly 2, 3 a 4 směrem dolů nebo přes skupinu kontrolek LED. Normální provozní stav po testu POST jsou všechny čtyři kontrolky LED ZAPNUTÉ a poté vypnuté, když systém BIOS předá řízení operačnímu systému.

Informace poskytované diagnostickými kontrolkami pomáhají určit funkční stav systému. Pokud požadujete další pomoc s určením postupu odstraňování problémů počítače, využijte kontaktní údaje technické podpory uvedené na konci stránky.

Vzory diagnostických kontrolek LED před testem POST

Stav

Vzor kontrolek LED ( 1 2 3 4 )

Popis kontrolek LED

Kontrolka LED napájení

Přiřazení stavu

Popis stavu

Pb0a

SLN288786_en_US__21390254274789.Pb0

1– vypnutá 2– vypnutá 3– vypnutá 4– vypnutá

SLN288786_en_US__31390254370776.PowerLEDOff

Systém odpojen

Systém není připojen k napájení, jednotka zdroje napájení není zapojena do základní desky nebo ovládací panel není připojen k základní desce.

Pb0b

SLN288786_en_US__41390254406245.Pb0

1– vypnutá 2– vypnutá 3– vypnutá 4– vypnutá

SLN288786_en_US__51390254456027.PowerLEDGreen

ACPI S0; normální provoz

Systém je zapnutý a žádná selhání nebyla zjištěna. Tento stav je řízen systémem BIOS a jedná se také o stav S0e.

Pb0c

SLN288786_en_US__61390318750560.Pb0

1– vypnutá 2– vypnutá 3– vypnutá 4– vypnutá

SLN288786_en_US__71390318798686.PowerLEDBlinkGreen

ACPI S1

Pohotovostní stav systému Windows.

Pb1

SLN288786_en_US__81390319388291.Pb0

1– vypnutá 2– vypnutá 3– vypnutá 4– vypnutá

SLN288786_en_US__91390319452683.PowerLEDOff

ACPI S4 nebo S5

Hibernace nebo softwarové vypnutí. Systém je zapojen, ale je buď vypnutý, nebo ve stavu hibernace systému Windows.

Pb2

SLN288786_en_US__101390319879894.Pb2

1– vypnutá 2– vypnutá 3– svítí 4– vypnutá

-

Vyhrazeno

Vyhrazeno

Pb3

SLN288786_en_US__111390319932817.Pb3

1– vypnutá 2– vypnutá 3– svítí 4– svítí

SLN288786_en_US__121390319505840.PowerLEDBlinkGreen

ACPI S3

Pohotovostní stav systému Windows s pozastavením do paměti RAM.

Pb4

SLN288786_en_US__131390319996537.Pb4

1– vypnutá 2– zelená 3– vypnutá 4– vypnutá

-

Vyhrazeno

Vyhrazeno

Pb5

SLN288786_en_US__141390320068507.Pb5

1– vypnutá 2– zelená 3– vypnutá 4– zelená

-

Vyhrazeno

Vyhrazeno

Pb6

SLN288786_en_US__151390320106961.Pb6

1– vypnutá 2– zelená 3– zelená 4– vypnutá

-

Vyhrazeno

Vyhrazeno

Pb7

SLN288786_en_US__161390320151118.Pb7

1– vypnutá 2– bliká 3– bliká 4– bliká

SLN288786_en_US__171390319572294.PowerLEDAmber

ACPI S0, předání řízení systému BIOS

Systém je zapnutý. Systém BIOS se neprovádí. Toto je stav přechodu do stavů POST.

Pb8

SLN288786_en_US__181390320526781.Pb8

1– zelená 2– vypnutá 3– vypnutá 4– vypnutá

-

Vyhrazeno

Vyhrazeno

Pb9

SLN288786_en_US__191390320583204.Pb9

1– bliká 2– vypnutá 3– vypnutá 4– bliká

SLN288786_en_US__201390319626811.PowerLEDAmber

Selhání regulátoru napětí jinde, než na základní desce

Bylo zjištěno selhání napájení na přídavné součásti, jako je například modul VRM, riser videa nebo riser paměti.

Pb10

SLN288786_en_US__211390320625408.Pb10

1– bliká 2– vypnutá 3– bliká 4– vypnutá

SLN288786_en_US__221390319716125.PowerLEDBlinkAmber

Selhání jednotky zdroje napájení

Jednotka zdroje napájení může být vadná nebo kabel jednotky zdroje napájení může být zkroucen a vytváří zkrat na hlavní napájecí sběrnici. (stav PS_ON uplatňován, stav PS_PWRGOOD neuplatňován)

Pb11

SLN288786_en_US__231390320675956.Pb11

1– bliká 2– vypnutá 3– bliká 4– bliká

SLN288786_en_US__241390319758438.PowerLEDAmber

Selhání kabelu jednotky zdroje napájení

Všechny kabely jednotky zdroje napájení pravděpodobně nejsou správně připojeny k základní desce. (stav PS_ON uplatňován, chybí hlavní napájecí sběrnice)

Pb12

SLN288786_en_US__251390320719379.Pb12

1– bliká 2– bliká 3– vypnutá 4– vypnutá

SLN288786_en_US__261390319787470.PowerLEDAmber

Selhání regulátoru napětí na základní desce

Bylo zjištěno selhání napájení na některém z regulátorů napětí na základní desce. To může být způsobeno selháním součásti základní desky nebo připojeným zařízením, které zkratuje regulovanou napájecí sběrnici. (PS_ON uplatňován, PS_PWRGOOD uplatňován, SYS_PWRGOOD neuplatňován)

Pb13

SLN288786_en_US__271390320751754.Pb13

1– bliká 2– bliká 3– vypnutá 4– bliká

SLN288786_en_US__281390319825549.PowerLEDOff

Neshoda

Hardware zjistil nekompatibilitu osazení klíčové systémové součásti, jako je procesor, modul VRM, jednotka zdroje napájení nebo riser paměti.

Pb14

SLN288786_en_US__291390320791396.Pb14

1– zelená 2– zelená 3– zelená 4– vypnutá

-

Vyhrazeno

Vyhrazeno

Pb15

SLN288786_en_US__301390320822599.Pb15

1– zelená 2– zelená 3– zelená 4– zelená

-

Vyhrazeno

Vyhrazeno

原因


Vzory diagnostické kontrolky LED při testu POST

Všechny kódy POST kromě stavu S0 jsou doprovázeny stavem, kdy trvale svítí zelená kontrolka LED napájení. Pokud kontrolka LED napájení není zelená, podívejte se do tabulky „Vzory diagnostických kontrolek LED před testem POST“.

 

Stav

Vzor kontrolek LED ( 1 2 3 4 )

Popis kontrolek LED

Název stavu

Přiřazení stavu

Popis stavu

S0a

SLN288786_en_US__311390320890866.S0

1– vypnutá 2– vypnutá 3– vypnutá 4– vypnutá

VYPNUTO

VYPNUTO

Kontrolka LED napájení je zhasnutá. Do systému není dodáváno napájení.

S0e

SLN288786_en_US__321390320923461.S0

1– vypnutá 2– vypnutá 3– vypnutá 4– vypnutá

ON

Normální provoz, ACPI S0

Kontrolka LED napájení svítí zeleně Systém se úspěšně spustil a funguje normálně.

S1

SLN288786_en_US__331390321146449.S1

1– vypnutá 2– vypnutá 3– vypnutá 4– svítí

RCM

Systém se nachází v režimu zotavení.

Byla zjištěna závada kontrolního součtu systému BIOS, systém je nyní v režimu zotavení.

S2

SLN288786_en_US__341390321201091.S2

1– vypnutá 2– vypnutá 3– svítí 4– vypnutá

Procesor

Procesor

Probíhá konfigurace procesoru nebo bylo zjištěno jeho selhání.

S3

SLN288786_en_US__351390321236904.S3

1– vypnutá 2– vypnutá 3– svítí 4– svítí

MEM

Paměť

Probíhá konfigurace paměťového subsystému. Byly rozpoznány vhodné paměťové moduly, došlo však k selhání paměti.

S4

SLN288786_en_US__361390321279811.S4

1– vypnutá 2– svítí 3– vypnutá 4– vypnutá

PCI

Zařízení PCI

Probíhá konfigurace zařízení PCI nebo bylo zjištěno jeho selhání.

S5

SLN288786_en_US__371390321349188.S5

1– vypnutá 2– svítí 3– vypnutá 4– svítí

VID

Grafická karta

Probíhá konfigurace subsystému videa nebo došlo k jeho selhání.

S6

SLN288786_en_US__381390321423799.S6

1– vypnutá 2– svítí 3– svítí 4– vypnutá

STO

Úložiště

Probíhá konfigurace úložného zařízení nebo selhal subsystém úložiště.

S7

SLN288786_en_US__391390321455330.S7

1– vypnutá 2– svítí 3– svítí 4– svítí

USB

USB

Probíhá činnost konfigurace grafického subsystému nebo byla zjištěna porucha subsystému USB.

S8

SLN288786_en_US__401390321483440.S8

1– svítí 2– vypnutá 3– vypnutá 4– vypnutá

MEM

Paměť

Probíhá konfigurace paměťového subsystému. Nebyly zjištěny žádné paměťové moduly.

S9

SLN288786_en_US__411390321516816.S9

1– svítí 2– vypnutá 3– vypnutá 4– svítí

MBF

Základní deska

Bylo zjištěno závažné selhání základní desky.

S10

SLN288786_en_US__421390321567786.S10

1– svítí 2– vypnutá 3– svítí 4– vypnutá

MEM

Paměť

Probíhá konfigurace paměťového subsystému. Paměťové moduly byly zjištěny, ale jsou zřejmě nekompatibilní nebo jsou v nesprávné konfiguraci.

S11

SLN288786_en_US__431390321613130.S11

1– svítí 2– vypnutá 3– svítí 4– svítí

PRV

Jiná činnost před spuštěním videa

Signalizuje rutinní aktivitu systému, která předchází inicializaci videa.

S12

SLN288786_en_US__441390321642959.S12

1– svítí 2– svítí 3– vypnutá 4– vypnutá

CFG

Konfigurace zdrojů

Probíhá konfigurace systémových zdrojů

S13

SLN288786_en_US__451390321681538.S13

1– svítí 2– svítí 3– vypnutá 4– svítí

 

Vyhrazeno

Rezervováno pro budoucí použití. Tento vzor indikuje stav Visual Off na systémech Dimension.

S14

SLN288786_en_US__461390321716257.S14

1– svítí 2– svítí 3– svítí 4– vypnutá

POV

Jiná činnost po spuštění videa

Signalizuje rutinní aktivitu systému, která následuje po inicializaci videa.

S15

SLN288786_en_US__471390321742164.S15

1– svítí 2– svítí 3– svítí 4– svítí

STD

Předání spouštění

Signalizuje konec procesu POST. Kontrolky LED jsou v tomto stavu obvykle na krátkou dobu po dokončení testu POST. Jakmile se provede předání operačnímu systému, kontrolky LED zhasnou a přejdou do stavu S0e.


Diagnostické zvukové kódy

Pokud dojde během rutiny spouštění k chybám, které nelze nahlásit na monitoru, počítač může vydat zvukový kód, který problém identifikuje. Zvukový kód je vzor zvuků: například jedno pípnutí, následované druhým pípnutím a poté třemi pípnutími v rychlém sledu za sebou (kód 1-1-3) znamená, že počítač nemohl přečíst data v paměti NVRAM (non-volatile random-access memory). Pokud systém ztratí napájení a při opakovaném zapnutí stále vydává zvukové signály, pak je pravděpodobně poškozen systém BIOS.

Zvukové kódy systému

Zvukový kód

Popis

Zvukový kód

Popis

1-1-2

Probíhá test registru procesoru.

2-4-3

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit E.

1-1-3

Probíhá test čtení/zápisu CMOS nebo se nezdařil.

2-4-4

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit F.

1-1-4

Byla zjištěna chyba v kontrolním součtu ROM BIOS nebo součet probíhá.

3-1-1

Probíhá test sekundárního registru DMA nebo se test nezdařil.

1-2-1

Probíhá test časovače nebo se nezdařil.

3-1-2

Probíhá test primárního registru DMA nebo se test nezdařil.

1-2-2

Probíhá inicializace DMA nebo se nezdařila.

3-1-3

Probíhá test primárního IMR nebo se test nezdařil.

1-2-3

Probíhá test čtení/zápisu registru stránky DMA nebo se nezdařil.

3-1-4

Probíhá test sekundárního IMR nebo se test nezdařil.

1-3-1

Probíhá ověření obnovení paměti RAM nebo se nezdařilo.

3-2-2

Probíhá načítání vektoru přerušení.

1-3-2

Probíhá test prvních 64 kB paměti RAM nebo se nezdařil.

3-2-4

Probíhá test řadiče klávesnice nebo se nezdařil.

1-3-3

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky (více bitů).

3-3-1

Selhalo napájení CMOS a probíhá test kontrolního součtu.

1-3-4

Chyba logiky lichý/sudý prvních 64 kB paměti RAM.

3-3-2

Probíhá ověřování údajů konfigurace CMOS.

1-4-1

Chyba řádku adresy prvních 64 kB paměti RAM.

3-3-3

Řadič RTC/klávesnice nebyl nalezen.

1-4-2

Probíhá nebo se nezdařil test parity prvních 64 kB paměti RAM.

3-3-4

Probíhá test paměti obrazovky nebo se nezdařil.

1-4-3

Probíhá test pohotovostního časovače.

3-4-1

Probíhá test inicializace obrazovky nebo se nezdařil.

1-4-4

Probíhá test softwarového portu NMI.

3-4-2

Probíhají testy zpětného chodu obrazovky nebo se nezdařily.

2-1-1

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 0.

3-4-3

Probíhá hledání video paměti ROM.

2-1-2

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 1.

4-2-1

Probíhá test přerušení časovače nebo se nezdařil.

2-1-3

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 2.

4-2-2

Probíhá test vypnutí nebo se nezdařil.

2-1-4

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 3.

4-2-3

Chyba brány A20

2-2-1

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 4.

4-2-4

Neočekávané přerušení v chráněném režimu.

2-2-2

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 5.

4-3-1

Probíhá test paměti RAM nebo došlo k selhání nad adresou 0FFFFh.

2-2-3

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 6.

4-3-2

Chybí paměť ve slotu 0.

2-2-4

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 7.

4-3-3

Probíhá test Interval Timer Channel 2 nebo se nezdařil.

2-3-1

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 8.

4-3-4

Probíhá test hodin nebo se nezdařil.

2-3-2

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit 9.

4-4-1

Chyba čipu Super I/O.

2-3-3

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit A.

4-4-4

Chyba testu paměti cache

2-3-4

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit B.

 

 

2-4-1

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit C.

 

 

2-4-2

Chyba prvních 64 kB čipu RAM nebo datové linky – bit D.

 

 

 


Pokud potřebujete další pomoc, obraťte se na technickou podporu Dell.
     

 

 

解决方案


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

文章属性


受影响的产品

Precision T3500, Precision T5500, Precision T7500

上次发布日期

13 9月 2022

版本

5

文章类型

Solution