跳转至主要内容
  • 快速、轻松地下订单
  • 查看订单并跟踪您的发货状态
  • 创建并访问您的产品列表
  • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Diagnostiska lampor och pipkoder för Precision T3500/T5500/T7500 Workstation-datorer

摘要: Beskrivningar av de diagnostiska lamporna och pipkoderna i Dell Precision T3500, T5500 och T7400 Workstation-datorer.

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


症状

Diagnostik- och statuslampor

Precision T3500/T5500/T7500 Workstation-datorer har lampor som visar diagnostik och status. Lamporna är numrerade från 1–4 och indikerar även status. Beroende på systemets status kan lampan på strömbrytaren lysa grönt eller gult, den kan vara av, lysa med fast sken eller blinka. Det finns totalt fem statuslägen för strömbrytarens lampa:

  • Inget sken – systemet är avstängt (S5 eller mekaniskt AV (ingen nätström)).
  • Fast gult sken – systemfel, men strömtillförsel finns – normalt driftläge (S0).
  • Blinkande gult sken – systemfel inklusive strömtillförsel (endast +5VSB fungerar), Vreg-fel, processorn saknas eller är skadad.
  • Blinkande grönt sken – systemet är i strömsparläge S1, S3 eller S4. (Blinkfrekvensen är 1 Hz). Inget fel/feltillstånd.
  • Fast grönt sken – systemet fungerar bra och är i läget S0 (PÅ).

Det sitter fyra (4) enfärgade lysdioder på kontrollpanelen på framsidan som fungerar som felsökningshjälp för symptomen No Post/No Video. Lysdioderna indikerar INTE några körningsfel. Lysdioderna är numrerade från 1–4 och sitter på frontpanelen, mellan ljuduttagen och de främre USB-portarna. Det finns även lysdioder som visar aktivitet i nätverket och på hårddisken. Du ser de här lysdioderna i bilden nedan.

SLN288786_en_US__11390254184194 SLN288786_en_US__11390254184194.diag_leds

Varje lysdiod har två möjliga lägen: AV och PÅ. Den mest signifikanta biten är märkt med nummer 1 och de övriga tre är märkta 2, 3 och 4, när du går nedåt i eller tvärs genom lysdiodstacken. Normalt drifts tillstånd efter POST gäller att alla fyra lampor ska vara på och sedan stängas av när BIOS-händerna styrs av operativ systemet.

Informationen som tillhandahålls av diagnos indikatorerna hjälper till att indikera systemets funktionella läge. Om du behöver mer hjälp med att felsöka systemet finns kontaktuppgifter till teknisk support längst ned på sidan.

Mönster för diagnostikindikatorerna innan självtest vid start

Läge

LED-mönster( 1 2 3 4 )

LED – beskrivning

Strömlampa

Tillstånd

Beskrivning

Pb0a

SLN288786_en_US__21390254274789. Pb0

1 – Av, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Av

SLN288786_en_US__31390254370776. PowerLEDOff

Systemet är urkopplat

Systemet har ingen strömanslutning, nätaggregatet är inte anslutet till moderkortet eller så är inte kontrollpanelen ansluten till moderkortet.

Pb0b

SLN288786_en_US__41390254406245. Pb0

1 – Av, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Av

SLN288786_en_US__51390254456027. PowerLEDGreen

ACPI S0, normal drift

Systemet är på och inga fel har identifierats. Detta är i själva verket ett BIOS-styrt läge precis som S0e.

Pb0c

SLN288786_en_US__61390318750560. Pb0

1 – Av, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Av

SLN288786_en_US__71390318798686. PowerLEDBlinkGreen

ACPI S1

Windows-vänteläge.

Pb1

SLN288786_en_US__81390319388291. Pb0

1 – Av, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Av

SLN288786_en_US__91390319452683. PowerLEDOff

ACPI S4 eller S5

Viloläge eller mjuk avstängning. Systemet är anslutet, men antingen avstängt eller i Windows-viloläge.

Pb2

SLN288786_en_US__101390319879894. PB2

1 – Av, 2 – Av, 3 – På, 4 – Av

-

Reserverad

Reserverad

Pb3

SLN288786_en_US__111390319932817. Pb3

1 – Av, 2 – Av, 3 – På, 4 – På

SLN288786_en_US__121390319505840. PowerLEDBlinkGreen

ACPI S3

Stäng av till RAM, Windows-vänteläge.

Pb4

SLN288786_en_US__131390319996537. Pb4

1 – Av, 2 – Grön, 3 – Av, 4 – Av

-

Reserverad

Reserverad

Pb5

SLN288786_en_US__141390320068507. Pb5

1 – Av, 2 – Grön, 3 – Av, 4 – Grön

-

Reserverad

Reserverad

Pb6

SLN288786_en_US__151390320106961. Pb6

1 – Av, 2 – Grön, 3 – Grön, 4 – Av

-

Reserverad

Reserverad

Pb7

SLN288786_en_US__161390320151118. Pb7

1 – Av, 2 – Blinkar, 3 – Blinkar, 4 – Blinkar

SLN288786_en_US__171390319572294. PowerLEDAmber

ACPI S0, överlämning till BIOS-styrning

Systemet är påslaget. BIOS körs inte. Det här är övergångsläget till POST.

Pb8

SLN288786_en_US__181390320526781. Pb8

1 – Grön, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Av

-

Reserverad

Reserverad

Pb9

SLN288786_en_US__191390320583204. Pb9

1 – Blinkar, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Blinkar

SLN288786_en_US__201390319626811. PowerLEDAmber

Regulatorfel i annat kort än moderkortet

Ett strömfel har upptäckts i en tilläggskomponent som en spänningsregulator, videoenhet eller minnesenhet.

Pb10

SLN288786_en_US__211390320625408. Pb10

1 – Blinkar, 2 – Av, 3 – Blinkar, 4 – Av

SLN288786_en_US__221390319716125. PowerLEDBlinkAmber

Fel på nätaggregatet

Nätaggregatet kan vara skadat eller så kan en strömkabel vara böjd och orsaka en kortslutning. (PS_ON verifierat, PS_PWRGOOD inte verifierat)

Pb11

SLN288786_en_US__231390320675956. Pb11

1 – Blinkar, 2 – Av, 3 – Blinkar, 4 – Blinkar

SLN288786_en_US__241390319758438. PowerLEDAmber

Fel på kabel till nätaggregatet

Alla strömkablar kanske inte är korrekt anslutna till moderkortet. (PS_ON verifierat, en huvudströmledning saknas)

Pb12

SLN288786_en_US__251390320719379. Pb12

1 – Blinkar, 2 – Blinkar, 3 – Av, 4 – Av

SLN288786_en_US__261390319787470. PowerLEDAmber

Regulatorfel på moderkortet

Ett strömfel har upptäckts i någon av de inbyggda regulatorerna på moderkortet. Det här kan bero på en skadad komponent på moderkortet eller att en tilläggsenhet skapar en kortslutning i en reglerad strömledning. (PS_ON verifierat, PS_PWRGOOD verifierat, SYS_PWRGOOD inte verifierat)

Pb13

SLN288786_en_US__271390320751754. Pb13

1 – Blinkar, 2 – Blinkar, 3 – Av, 4 – Blinkar

SLN288786_en_US__281390319825549. PowerLEDOff

Felmatchning

Maskinvaran har identifierat en inkompatibilitet för en kritisk systemkomponent, som processorn, spänningsregulatorn, nätaggregatet eller en minnesenhet.

Pb14

SLN288786_en_US__291390320791396. Pb14

1 – Grön, 2 – Grön, 3 – Grön, 4 – Av

-

Reserverad

Reserverad

Pb15

SLN288786_en_US__301390320822599. Pb15

1 – Grön, 2 – Grön, 3 – Grön, 4 – Grön

-

Reserverad

Reserverad

原因


Mönster för diagnostikindikatorerna under självtest vid start

Alla POST-koder förutom S0 visas med att strömknappens indikator lyser grönt. Om strömknappens indikator inte lyser grönt ska du titta i tabellen Mönster för diagnostikindikatorerna innan självtest vid start.

 

Läge

LED-mönster( 1 2 3 4 )

LED – beskrivning

Lägesnamn

Tilldelning av läge

Lägesbeskrivning

S0a

SLN288786_en_US__311390320890866. S0

1 – Av, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Av

off (av)

off (av)

Strömindikatorn är avstängd. Ingen ström matas till systemet.

S0e

SLN288786_en_US__321390320923461. S0

1 – Av, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Av

Normal drift, ACPI S0

Strömknappens indikator lyser grönt. Systemet har startats och fungerar normalt.

S1

SLN288786_en_US__331390321146449. S1

1 – Av, 2 – Av, 3 – Av, 4 – På

RCM

Systemet befinner sig i återställningsläge.

Kontrollsummefel i BIOS, systemet är nu i återställningsläge.

S2

SLN288786_en_US__341390321201091. S2

1 – Av, 2 – Av, 3 – På, 4 – Av

Processor

Processor

Konfigurering av processor pågår eller ett processorfel har identifierats.

S3

SLN288786_en_US__351390321236904. S3

1 – Av, 2 – Av, 3 – På, 4 – På

MEM

Minne

Konfigurering av minnessystem pågår. Minnesmoduler har identifierats, men ett minnesfel inträffade.

S4

SLN288786_en_US__361390321279811. S4

1 – Av, 2 – På, 3 – Av, 4 – Av

PCI

PCI-enhet

Konfigurering av PCI-enhet pågår eller ett fel på PCI-enheten har identifierats.

S5

SLN288786_en_US__371390321349188. S5

1 – Av, 2 – På, 3 – Av, 4 – På

VID

Grafikkort

Konfigurering av grafiksystem pågår eller fel på grafiksystem.

S6

SLN288786_en_US__381390321423799. S6

1 – Av, 2 – På, 3 – På, 4 – Av

STO

Lagring

En lagringsenhet konfigureras eller fel i lagringsdelsystemet.

S7

SLN288786_en_US__391390321455330. S7

1 – Av, 2 – På, 3 – På, 4 – På

USB

USB

USB-delsystemet konfigureras eller fel i USB-delsystemet.

S8

SLN288786_en_US__401390321483440. S8

1 – På, 2 – Av, 3 – Av, 4 – Av

MEM

Minne

Konfigurering av minnessystem pågår. Inga minnesmoduler kunde identifieras.

S9

SLN288786_en_US__411390321516816. S9

1 – På, 2 – Av, 3 – Av, 4 – På

MBF

Moderkort

Ett kritiskt fel på moderkortet har identifierats.

S10

SLN288786_en_US__421390321567786. S10

1 – På, 2 – Av, 3 – På, 4 – Av

MEM

Minne

Konfigurering av minnessystem pågår. Minnesmoduler har identifierats men verkar vara inkompatibla eller felaktigt konfigurerade.

S11

SLN288786_en_US__431390321613130. S11

1 – På, 2 – Av, 3 – På, 4 – På

PRV

Annan aktivitet före grafikinitiering

Indikerar rutinartad systemaktivitet före grafikinitiering

S12

SLN288786_en_US__441390321642959. S12

1 – På, 2 – På, 3 – Av, 4 – Av

CFG

Resurskonfigurering

Konfiguration av systemresurser pågår.

S13

SLN288786_en_US__451390321681538. S13

1 – På, 2 – På, 3 – Av, 4 – På

 

Reserverad

Reserverad för framtida användning. Den här koden kan komma att indikera läget Visual Off i Dimension-system.

S14

SLN288786_en_US__461390321716257. S14

1 – På, 2 – På, 3 – På, 4 – Av

POV

Annan aktivitet efter grafikinitiering

Indikerar rutinmässig systemaktivitet efter grafikinitiering.

S15

SLN288786_en_US__471390321742164. S15

1 – På, 2 – På, 3 – På, 4 – På

STD

Överlämning efter start

Indikerar slutet på POST-processen. Indikatorerna är normalt i det här läget ett kort tag innan självtestet slutförs. När operativsystemet har startats stängs indikatorerna av och övergår till S0e-läget.


Diagnostiska pipkoder

Om det uppstår fel under startrutinen som inte kan visas på bildskärmen så kan datorn ge ifrån sig en pipkod som identifierar problemet. Pipkoden är ett ljudmönster: till exempel innebär ett pip, följt av ett andra pip och sedan tre korta pip (kod 1-1-3) innebär att det inte gick att läsa data från ett NVRAM-minne. Om systemet stängs av och piper oavbrutet när du startar det igen är BIOS förmodligen skadat.

Pipkoder för systemet

Ljudkod

Beskrivning

Ljudkod

Beskrivning

1-1-2

Registertest för processorn pågår

2-4-3

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit E

1-1-3

CMOS skriv/läs-test pågår eller fel har inträffat

2-4-4

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit F

1-1-4

Kontrollsumma för BIOS-ROM pågår eller fel har inträffat

3-1-1

Registertest för DMA (master) pågår eller fel har inträffat

1-2-1

Timertest pågår eller fel har inträffat

3-1-2

Registertest för DMA (master) pågår eller fel har inträffat

1-2-2

DMA-initiering pågår eller fel har inträffat

3-1-3

IMR-test (slav) pågår eller fel har inträffat

1-2-3

DMA skriv/läs-test av sidregister pågår eller fel har inträffat

3-1-4

IMR-test (slav) pågår eller fel har inträffat

1-3-1

Verifiering av RAM-uppdatering pågår eller fel har inträffat

3-2-2

Laddning av avbrottsvektor pågår

1-3-2

Första 64 K RAM-test pågår eller fel har inträffat

3-2-4

Test av tangentbordets styrenhet pågår eller fel har inträffat

1-3-3

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje (multibit)

3-3-1

Test av CMOS-strömavbrott och kontrollsumma pågår

1-3-4

Logiskt fel på första 64 K RAM (udda/jämnt)

3-3-2

Validering av CMOS-konfigurering pågår

1-4-1

Adressradfel på första 64 K RAM

3-3-3

Styrenhet för RTC/tangentbord hittades inte

1-4-2

Paritetstest för första 64 K RAM pågår eller fel har inträffat

3-3-4

Minnestest av bildskärm pågår eller fel har inträffat

1-4-3

Test av felsäker timer pågår

3-4-1

Test av bildskärmsinitiering pågår eller fel har inträffat

1-4-4

Test av port för mjukvaru-NMI pågår

3-4-2

Omskrivningstest av bildskärm pågår eller fel har inträffat

2-1-1

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 0

3-4-3

Sökning efter grafik-ROM pågår

2-1-2

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 1

4-2-1

Avbrottstest för timer pågår eller fel har inträffat

2-1-3

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 2

4-2-2

Avstängningstest pågår eller fel har inträffat

2-1-4

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 3

4-2-3

Fel på port A20

2-2-1

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 4

4-2-4

Oväntat avbrott i skyddat läge

2-2-2

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 5

4-3-1

RAM-test pågår eller fel har inträffat ovanför adress 0FFFFh

2-2-3

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 6

4-3-2

Inget minne i bank 0

2-2-4

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 7

4-3-3

Test av intervalltimerkanal 2 pågår eller fel har inträffat

2-3-1

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 8

4-3-4

Klocktest pågår eller fel har inträffat

2-3-2

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit 9

4-4-1

Fel på superkrets-I/O

2-3-3

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit A

4-4-4

Fel vid bufferttest

2-3-4

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit B

 

 

2-4-1

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit C

 

 

2-4-2

Fel på första 64 K RAM-krets eller datalinje – bit D

 

 

 


Kontakta Dells tekniska support om du behöver mer hjälp.
     

 

 

解决方案


Support efter garantin Har garantin upphört att gälla? Inga problem. Gå till webbplatsen Dell.com/support och ange ditt Dell Service Tag-nummer för att se våra erbjudanden.

OBS! Erbjudanden är endast tillgängliga för kunder i USA, Kanada, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Kina som köper en personlig dator. Det här gäller inte servrar och lagring.

文章属性


受影响的产品

Precision T3500, Precision T5500, Precision T7500

上次发布日期

13 9月 2022

版本

5

文章类型

Solution