跳转至主要内容
  • 快速、轻松地下订单
  • 查看订单并跟踪您的发货状态
  • 创建并访问您的产品列表
  • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Diagnostische lampjes en pieptooncodes voor Precision T3500/T5500/T7500-workstations

摘要: Beschrijvingen voor de diagnostische lampjes en pieptooncodes op Dell Precision T3500, T5500 en T7400-workstations.

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


症状

Diagnostische en statuslampjes

De Precision T3500/T5500/T7500-workstations zijn uitgerust met diagnostische en statuslampjes. De lampjes zijn genummerd van 1 tot 4 en de aan/uit-knop fungeert ook als een statusindicator. Afhankelijk van de status van het systeem, brandt de aan/uit-knop groen of oranje en kan ononderbroken branden, knipperen of helemaal niet branden. Er zijn in totaal vijf statusindicaties:

  • Lampje brandt niet: het systeem is uitgeschakeld (S5 of mechanisch (geen stroomtoevoer) UIT).
  • Lampje brandt continu oranje: systeemfout, maar voeding is in orde - normale toestand (S0).
  • Lampje knippert oranje: systeemfout, inclusief fout met de voeding (alleen +5VSB functioneert), Vreg-fout, ontbrekende of beschadigde CPU.
  • Lampje knippert groen: het systeem bevindt zich in de energiespaarstand S1, S3 of S4. (De knipperfrequentie is 1 Hz). Geen fout/foutconditie.
  • Lampje brandt continu groen: het systeem is volledig functioneel en ingeschakeld in S0 (AAN).

Aan de voorzijde van het bedieningspaneel bevinden zich vier (4) eenkleurige LED-lampjes die dienen als diagnostisch hulpmiddel bij het oplossen van problemen bij systemen met de foutmelding Geen POST/Geen VIDEO. De LED-lampjes geven GEEN runtime-fouten aan. De LED-lampjes zijn genummerd van 1 tot 4 en bevinden zich op het voorpaneel, tussen de audio-ingangen en de voorste USB-poorten. Daarnaast zijn er LED-lampjes die de activiteit van het netwerk en de harde schijf aangeven. Deze lampjes worden in de onderstaande afbeelding weergegeven.

SLN288786_en_US__11390254184194 SLN288786_en_US__11390254184194.diag_leds

Elk LED-lampje heeft twee mogelijke statussen: UIT en AAN. Het belangrijkste lampje in de rij is gemarkeerd met 1 en de andere drie met 2, 3 en 4. De normale bedrijfstoestand na POST is voor alle vier de Led's ingeschakeld en weer ingeschakeld als de BIOS-praktische controle over het besturingssysteem.

De informatie die door de diagnostische indicatoren wordt verstrekt, helpt de functionele status van het systeem aan te geven. Als u extra hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen met uw systeem, kunt u via de contactinformatie aan de onderkant van de pagina contact opnemen met de Technische Support.

Pre-POST diagnostische LED-patronen

Status

LED-patroon( 1 2 3 4 )

Beschrijving LED

Voedings-LED

Toewijzing status

Omschrijving status

Pb0a

SLN288786_en_US__21390254274789. Pb0

1- Uit 2- Uit 3- Uit 4- Uit

SLN288786_en_US__31390254370776. PowerLEDOff

Systeem losgekoppeld

Het systeem is niet op de voeding aangesloten, de PSU is niet in de systeemkaart gestoken of het bedieningspaneel is niet met de systeemkaart verbonden.

Pb0b

SLN288786_en_US__41390254406245. Pb0

1- Uit 2- Uit 3- Uit 4- Uit

SLN288786_en_US__51390254456027. PowerLEDGreen

ACPI S0; normaal bedrijf

Het systeem is aan en er zijn geen storingsmeldingen. Dit is feitelijk een status die door het BIOS wordt geregeld en is ook S0e.

Pb0c

SLN288786_en_US__61390318750560. Pb0

1- Uit 2- Uit 3- Uit 4- Uit

SLN288786_en_US__71390318798686. PowerLEDBlinkGreen

ACPI S1

Stand-bymodus Windows.

Pb1

SLN288786_en_US__81390319388291. Pb0

1- Uit 2- Uit 3- Uit 4- Uit

SLN288786_en_US__91390319452683. PowerLEDOff

ACPI S4 of S5

Slaapstand of soft-off. Het systeem is aangesloten, maar ofwel uitgeschakeld of in de slaapstand van Windows.

Pb2

SLN288786_en_US__101390319879894. Pb2

1- Uit 2- Uit 3- Continu 4- Uit

-

Gereserveerd

Gereserveerd

Pb3

SLN288786_en_US__111390319932817. Pb3

1- Uit 2- Uit 3- Continu 4- Continu

SLN288786_en_US__121390319505840. PowerLEDBlinkGreen

ACPI S3

Overschakelen naar stand-bymodus voor RAM onder Windows.

Pb4

SLN288786_en_US__131390319996537. Pb4

1- Uit 2- Groen 3- Uit 4- Uit

-

Gereserveerd

Gereserveerd

Pb5

SLN288786_en_US__141390320068507. Pb5

1- Uit 2- Groen 3- Uit 4- Groen

-

Gereserveerd

Gereserveerd

Pb6

SLN288786_en_US__151390320106961. Pb6

1- Uit 2- Groen 3- Groen 4- Uit

-

Gereserveerd

Gereserveerd

Pb7

SLN288786_en_US__161390320151118. Pb7

1- Uit 2- Knippert 3- Knippert 4- Knippert

SLN288786_en_US__171390319572294. PowerLEDAmber

ACPI S0, overgave naar besturing door BIOS

Systeem aan. BIOS niet in uitvoering. Dit is de overgangstoestand naar POST-statussen.

Pb8

SLN288786_en_US__181390320526781. Pb8

1- Groen 2- Uit 3- Uit 4- Uit

-

Gereserveerd

Gereserveerd

Pb9

SLN288786_en_US__191390320583204. Pb9

1- Knippert 2- Uit 3- Uit 4- Knippert

SLN288786_en_US__201390319626811. PowerLEDAmber

Storing van regulator buiten systeemkaart om

Er is een voedingsstoring opgetreden bij een insteekcomponent, zoals een VRM, een videouitbreidingskaart of geheugenuitbreidingskaart.

Pb10

SLN288786_en_US__211390320625408. Pb10

1- Knippert 2- Uit 3- Knippert 4- Uit

SLN288786_en_US__221390319716125. PowerLEDBlinkAmber

PSU-storing

De PSU is slecht of de PSU-kabel is gekruld waardoor een kortsluiting is ontstaan bij een stroomrail. (PS_ON bevestigd, PS_PWRGOOD niet bevestigd)

Pb11

SLN288786_en_US__231390320675956. Pb11

1- Knippert 2- Uit 3- Knippert 4- Knippert

SLN288786_en_US__241390319758438. PowerLEDAmber

Storing PSU-kabel

Mogelijk zijn niet alle PSU-kabels goed met de systeemkaart verbonden. (PS_ON bevestigd, er ontbreekt een stroomrail)

Pb12

SLN288786_en_US__251390320719379. Pb12

1- Knippert 2- Knippert 3- Uit 4- Uit

SLN288786_en_US__261390319787470. PowerLEDAmber

Storing van de regulator op de systeemkaart

Er is een voedingsstoring vastgesteld in een van de geïntegreerde systeemkaartregulators. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een defecte component van de systeemkaart of door een insteekapparaat dat een kortsluiting veroorzaakt bij een geregelde stroomrail. (PS_ON bevestigd, PS_PWRGOOD bevestigd, SYS_PWRGOOD niet bevestigd)

Pb13

SLN288786_en_US__271390320751754. Pb13

1- Knippert 2- Knippert 3- Uit 4- Knippert

SLN288786_en_US__281390319825549. PowerLEDOff

Verkeerde combinatie

De hardware heeft een bezettingsfout bij een kritische systeemcomponent ontdekt, zoals een CPU, VRM, PSU, of geheugenuitbreidingskaart.

Pb14

SLN288786_en_US__291390320791396. Pb14

1- Groen 2- Groen 3- Groen 4- Uit

-

Gereserveerd

Gereserveerd

Pb15

SLN288786_en_US__301390320822599. Pb15

1- Groen 2- Groen 3- Groen 4- Groen

-

Gereserveerd

Gereserveerd

原因


POST diagnostische LED-patronen

Alle POST-codes behalve S0 gaan vergezeld van een continu brandend groen LED-lampje. Als de LED van de aan/uit-knop niet groen brandt, raadpleegt u de tabel 'Pre-POST diagnostische LED-patronen'.

 

Status

LED-patroon( 1 2 3 4 )

Beschrijving LED

Statusnaam

Toewijzing status

Beschrijving status

S0a

SLN288786_en_US__311390320890866. s0

1- Uit 2- Uit 3- Uit 4- Uit

UIT

UIT

Aan/Uit-LED is uitgeschakeld. Het systeem krijgt geen stroom.

S0e

SLN288786_en_US__321390320923461. s0

1- Uit 2- Uit 3- Uit 4- Uit

AAN

Normaal bedrijf, ACPI S0

LED van de aan/uit-knop brandt continu groen. Het systeem is opgestart en werkt normaal.

S1

SLN288786_en_US__331390321146449. S1

1- Uit 2- Uit 3- Uit 4- Continu

RCM

Systeem is in de herstelmodus

Er is een BIOS-checksumfout opgetreden en het systeem bevindt zich in de herstelmodus.

S2

SLN288786_en_US__341390321201091. S2

1- Uit 2- Uit 3- Continu 4- Uit

CPU

CPU

Configuratie van de CPU is aan de gang of er is een CPU-storing opgetreden.

S3

SLN288786_en_US__351390321236904. S3

1- Uit 2- Uit 3- Continu 4- Continu

MEM

Geheugen

Het geheugensubsysteem wordt momenteel geconfigureerd. De juiste geheugenmodules zijn gedetecteerd, maar er is een geheugenfout opgetreden.

S4

SLN288786_en_US__361390321279811. S4

1- Uit 2- Continu 3- Uit 4- Uit

PCI

PCI-apparaat

Het PCI-apparaat wordt momenteel geconfigureerd of er is een storing in het PCI-apparaat opgetreden.

S5

SLN288786_en_US__371390321349188. S5

1- Uit 2- Continu 3- Uit 4- Continu

VID

Videokaart

Het videosubsysteem wordt momenteel geconfigureerd of er is een storing in het videosubsysteem opgetreden.

S6

SLN288786_en_US__381390321423799. S6

1- Uit 2- Continu 3- Continu 4- Uit

STO

Storage

Het storage-apparaat wordt momenteel geconfigureerd of er is een storing in het storagesubsysteem opgetreden.

S7

SLN288786_en_US__391390321455330. S7

1- Uit 2- Continu 3- Continu 4- Continu

USB

USB

Het USB-subsysteem wordt momenteel geconfigureerd of er is een storing in het USB-subsysteem opgetreden.

S8

SLN288786_en_US__401390321483440. S8

1- Continu 2- Uit 3- Uit 4- Uit

MEM

Geheugen

Het geheugensubsysteem wordt momenteel geconfigureerd. Er zijn geen geheugenmodules gedetecteerd.

S9

SLN288786_en_US__411390321516816. S9

1- Continu 2- Uit 3- Uit 4- Continu

MBF

Systeemkaart

Er is een onherstelbare storing in de systeemkaart opgetreden.

S10

SLN288786_en_US__421390321567786. S10

1- Continu 2- Uit 3- Continu 4- Uit

MEM

Geheugen

Het geheugensubsysteem wordt momenteel geconfigureerd. Er zijn geheugenmodules gedetecteerd, maar deze zijn blijkbaar niet compatibel of de configuratie is onjuist.

S11

SLN288786_en_US__431390321613130. S11

1- Continu 2- Uit 3- Continu 4- Continu

PRV

Andere pre-videoactiviteit

Geeft normale systeemactiviteit aan die voorafgaat aan de video-initialisatie.

S12

SLN288786_en_US__441390321642959. S12

1- Continu 2- Continu 3- Uit 4- Uit

CFG

Bronconfiguratie

De systeembron wordt momenteel geconfigureerd.

S13

SLN288786_en_US__451390321681538. S13

1- Continu 2- Continu 3- Uit 4- Continu

 

Gereserveerd

Gereserveerd voor toekomstig gebruik. Dit patroon wordt overwogen om de visuele uitstand van de Dimension-systemen aan te geven.

S14

SLN288786_en_US__461390321716257. S14

1- Continu 2- Continu 3- Continu 4- Uit

POV

Andere post-videoactiviteit

Geeft normale systeemactiviteit aan die volgt op de video-initialisatie.

S15

SLN288786_en_US__471390321742164. S15

1- Continu 2- Continu 3- Continu 4- Continu

STD

Overdracht van het opstarten

Geeft het einde van het POST-proces aan. Tijdens de voltooiing van het POST-proces zijn de LED's gewoonlijk in deze status. Zodra de overdracht aan het besturingssysteem voltooid is, gaan de LED-lampjes uit en gaat het systeem naar de S0e-status.


Diagnostische pieptooncodes

Als er fouten optreden tijdens het opstarten die niet op de monitor kunnen worden weergegeven, klinkt er mogelijk een pieptooncode waarmee het probleem wordt geïdentificeerd. De pieptooncode is een geluidspatroon: bijvoorbeeld één pieptoon, gevolgd door een tweede pieptoon en vervolgens een snelle reeks van drie pieptonen (code 1-1-3) betekent dat de computer niet in staat was de data te lezen in het NonVolatile Random Access Memory (NVRAM). Als de computer uitvalt en voortdurend piept wanneer u deze weer inschakelt, is het BIOS waarschijnlijk beschadigd.

Pieptooncodes van het systeem

Piepcode

Beschrijving

Piepcode

Beschrijving

1-1-2

Testen van CPU-register bezig of fout

2-4-3

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit E

1-1-3

Testen van lezen/schrijven CMOS bezig of fout

2-4-4

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit F

1-1-4

BIOS ROM-checksum bezig of fout

3-1-1

Testen van master-DMA-register bezig of fout

1-2-1

Testen van timer bezig of fout

3-1-2

Testen van master-DMA-register bezig of fout

1-2-2

Initialisatie van DMA bezig of fout

3-1-3

Testen van slave-IMR bezig of fout

1-2-3

Testen van lezen/schrijven DMA-paginaregister bezig of fout

3-1-4

Testen van slave-IMR bezig of fout

1-3-1

Verificatie van vernieuwen RAM bezig of fout

3-2-2

Bezig met laden van interruptvectors

1-3-2

Testen van 1e 64 K RAM bezig of fout

3-2-4

Testen van toetsenbordcontroller bezig of fout

1-3-3

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn (multi-bits)

3-3-1

CMOS-stroomstoring- en checksum-test bezig

1-3-4

Fout in oneven/even-logica 1e 64 K RAM

3-3-2

Bezig met validatie CMOS-configuratie-informatie

1-4-1

Fout in 1e 64 K RAM-adresregel

3-3-3

RTC-/toetsenbordcontroller niet gevonden

1-4-2

Testen van 1e 64 K RAM bezig of fout

3-3-4

Testen van schermgeheugen bezig of fout

1-4-3

Bezig met testen fail-save-timer

3-4-1

Testen van initialisatie scherm bezig of fout

1-4-4

Bezig met testen van software-NMI-poort

3-4-2

Testen van opnieuw traceren scherm bezig of fout

2-1-1

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 0

3-4-3

Bezig met zoeken naar video-ROM

2-1-2

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 1

4-2-1

Testen van timertikonderbreking bezig of fout

2-1-3

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 2

4-2-2

Testen van afsluiten bezig of fout

2-1-4

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 3

4-2-3

Gate A20 failure

2-2-1

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 4

4-2-4

Onverwachte onderbreking in veilige modus

2-2-2

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 5

4-3-1

Testen van RAM bezig of fout boven adres 0FFFFh

2-2-3

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 6

4-3-2

Geen geheugen in Bank 0

2-2-4

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 7

4-3-3

Testen van intervaltimerkanaal 2 test bezig of fout

2-3-1

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 8

4-3-4

Testen van tijdklok bezig of fout

2-3-2

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit 9

4-4-1

Fout bij Super I/O-chip

2-3-3

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit A

4-4-4

Cachetestfout

2-3-4

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit B

 

 

2-4-1

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit C

 

 

2-4-2

Fout in 1e 64 K RAM-chip of datalijn - bit D

 

 

 


Als u meer hulp nodig hebt, neemt u contact op met de Technische Support van Dell.
     

 

 

解决方案


Support buiten de garantie Buiten de garantie? Geen probleem. Blader naar de website Dell.com/support, voer uw Dell servicetag in en bekijk onze aanbiedingen.

OPMERKING: Aanbiedingen zijn alleen beschikbaar voor pc-klanten in de VS, Canada, VK, Frankrijk, Duitsland en China. Server en storage zijn niet van toepassing.

文章属性


受影响的产品

Precision T3500, Precision T5500, Precision T7500

上次发布日期

13 9月 2022

版本

5

文章类型

Solution