跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC) w celu przywrócenia systemu komputera stacjonarnego firmy Dell

摘要: Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC) w komputerach stacjonarnych Dell Inspiron, OptiPlex, Dell Precision, Vostro lub XPS. W niektórych przypadkach zresetowanie zegara czasu rzeczywistego RTC może pomóc przywrócić systemy komputerów Dell Inspiron, OptiPlex, Dell Precision, Vostro lub XPS w przypadku problemów z brakiem autotestu POST, zasilania lub uruchomienia. ...

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


症状

原因

  Nie dotyczy

解决方案

Resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC)

Funkcja resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC) umożliwia użytkownikowi lub technikowi serwisowemu przywrócenie komputerów stacjonarnych Dell Inspiron, OptiPlex, Dell Precision, Vostro lub XPS w przypadku problemów z brakiem testu POST, zasilania lub uruchomienia. Przykłady tych problemów:

 • Niepowodzenie pomyślnego wykonania testu autotestem po uruchomieniu (POST) z kodem błędu diody LED zasilania (na przykład 2,2 lub 2,6)
 • Brak reakcji na ekran powitalny Dell bez funkcji klawiatury
 • Błąd aktualizacji systemu BIOS
 • Brak możliwości wyboru dowolnego urządzenia rozruchowego

Zresetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC) na płycie głównej pomoże przywrócić komputer do stanu funkcjonalności bez wymiany żadnego sprzętu.

Obecna w starszych wersjach sprzętu zworka, która umożliwiała sprzętowe resetowanie zegara czasu rzeczywistego, została wycofana w tych modelach.

Rozpocznij resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC) przy wyłączonym komputerze podłączonym do źródła zasilania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez trzydzieści (30) sekund. Zegar czasu rzeczywistego (RTC) zresetuje się po zwolnieniu przycisku zasilania.

UWAGA: zresetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC) jest możliwe tylko w wybranych komputerach stacjonarnych Dell OptiPlex, Inspiron, Dell Precision, Vostro lub XPS. W przypadku komputerów stacjonarnych uruchamianych z funkcją resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC) zobacz Tabela 1 w sekcji Komputery stacjonarne Dell Inspiron, OptiPlex, Dell Precision, XPS i Vostro wyposażone w funkcję resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC).
 
UWAGA: resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC) zostanie przerwane, jeżeli zasilanie sieciowe zostanie odłączone od komputera w trakcie procesu lub jeśli przycisk zasilania będzie naciskany przez mniej niż 25 s lub więcej niż 40 s.

Reset zegara czasu rzeczywistego (RTC) wykonuje następujące zmiany.

 • Resetuje ustawienia systemu BIOS do ustawień domyślnych.
 • Odblokowuje Intel vPro.
  UWAGA: obsługa administracyjna konta i hasła vPro administratora IT w systemie zostanie wstrzymana. Komputer powinien ponownie przeprowadzić proces konfiguracji, aby ponownie połączyć się z serwerem vPro.
 • Resetuje datę i godzinę komputera.

W trakcie procesu resetowania komputer kilkakrotnie uruchomi się ponownie w zależności od konfiguracji. W trakcie naciskania przycisku zasilania i po jego zwolnieniu może włączyć się podświetlenie klawiatury lub inne wskaźniki LED. Po zakończeniu resetowania komputer uruchomi się ponownie. Ekran powitalny firmy Dell oznacza pomyślne ukończenie resetowania.

UWAGA: po zakończeniu resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC) komputer może pozostawać w stanie uniemożliwiającym rozruch dopóki godzina, data i inne ustawienia BIOS (np. wybór dysków SATA itp.) nie zostaną ustawione w sposób pozwalający na uruchomienie systemu Windows. Niepowodzenie rozruchu bezpośrednio po zresetowaniu nie oznacza, że resetowanie nie powiodło się.
Konieczne może być przywrócenie poprzednich ustawień systemu BIOS, takich jak tryb pracy SATA (np. macierz RAID na AHCI), aby nastąpiło ponowne uruchomienie komputera.

Resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC) nie wpływa na poniższe elementy:

 • Jeżeli moduł TPM jest włączony i aktywny, resetowanie zegara czasu rzeczywistego nie wpłynie na jego działanie (moduł pozostanie włączony i aktywny)
 • Kod Service Tag
 • Kod środka trwałego
 • Kod prawa własności
 • Hasło administratora
 • Hasło systemu
 • Hasło dysku twardego
 • Ustawienia ME/vPro
 • Kluczowe bazy danych
 • Dzienniki systemu

Poniższe elementy mogą zostać zresetowane, ale nie muszą — zależy to od niestandardowych ustawień systemu BIOS:

 • The Boot List (Lista uruchamiania)
 • Enable Legacy Option ROMs (Włącz obsługę starszych wersji pamięci ROM)
 • Secure Boot Enable (Włącz bezpieczny rozruch)
 • Allow BIOS Downgrade (Zezwalaj na starszą wersję systemu BIOS)

Jeśli problemy z brakiem autotestu POST, ROZRUCHU lub ZASILANIA w komputerach Dell po wykonaniu resetowania zegara czasu rzeczywistego występują nadal i nie możesz znaleźć rozwiązania dla opisanych nieprawidłowości w witrynie pomocy technicznej firmy Dell, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej, klikając następujące łącze: skontaktuj się z pomocą techniczną.


Powrót do góry


Komputery stacjonarne Dell Inspiron, OptiPlex, Dell Precision, XPS i Vostro wyposażone w funkcję resetowania RTC

Tabela 1: Uruchamianie komputera stacjonarnego z funkcją resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC)
Modele
Dell G5 5000 MT
Dell Precision 3440 SFF
Dell Precision 3640 MT
Inspiron 3680 SFF
Inspiron 3880 MT
Inspiron 3881 MT
Inspiron 3891
Vostro 3090 MT
Vostro 3681 SFF
Vostro 3690
Vostro 3881 MT
Vostro 3888 MT
Vostro 3890
Vostro 5880 MT
XPS 8940 MT
OptiPlex 21-3280 All-in-One
OptiPlex 24-5480 All-in-One
OptiPlex 24-7480 All-in-One
OptiPlex 27-7780 All-in-One
OptiPlex 3080 Micro
OptiPlex 3080 SFF
OptiPlex 3080 Tower
OptiPlex 5080 Micro
OptiPlex 5080 SFF
OptiPlex 5080 Tower
OptiPlex 5090
OptiPlex 7080 Micro
OptiPlex 7080 SFF
OptiPlex 7080 Tower
OptiPlex 7090


Powrót do góry


Komputery stacjonarne z opcją resetowania za pomocą zworek

Komputery stacjonarne firmy Dell wprowadzone na rynek przed opublikowaniem tego dokumentu są wyposażone w funkcję resetowania opartą na zworkach płyty głównej. Jeśli produkt został wysłany przed kwietniem 2020 r. i nie został wymieniony powyżej, najprawdopodobniej jest wyposażony w funkcję resetowania opartą na zworkach. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją serwisową produktu.

Komputery stacjonarne wydane po produktach wymienionych w Tabeli 1 mają domyślnie włączoną funkcję resetowania zegara czasu rzeczywistego (RTC).


Powrót do góryWięcej informacji na temat produktów przenośnych firmy Dell można znaleźć w dokumencie Resetowanie zegara czasu rzeczywistego (RTC) w celu odzyskania komputerów przenośnych firmy Dell.

其他信息

文章属性


受影响的产品

Fixed Workstations, Inspiron 3891, OptiPlex 5090 Tower, OptiPlex 5090 Micro, OptiPlex 5090 Small Form Factor

上次发布日期

18 10月 2023

版本

8

文章类型

Solution