跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Jak resetovat řadič iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller)

摘要: Tento článek popisuje několik metod, jak místně i vzdáleně resetovat řadič iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller), včetně resetování, resetování na výchozí hodnoty a obnovení konfigurace zákazníka. ...

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


症状

Řadič iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller) je zodpovědný za nastavení profilu systému a mimopásmovou správu. Někdy může řadič iDRAC z různých důvodů přestat reagovat. Mezi příznaky nereagující řadiče iDRAC patří:

 • Po příkazech RACADM se zobrazí zpráva "ERROR: Unable to perform requested operation“
 • Není k řadiči iDRAC možné přistupovat pomocí protokolu SSH/Telnet (pokus o připojení vypršel).
 • Není možný přístup k řadiči iDRAC v prohlížeči.
 • Odeslání příkazu ping na IP adresu řadiče iDRAC se nezdaří.

原因

Řadič iDRAC může přestat reagovat z různých důvodů. Společnost Dell Technologies doporučuje udržovat systém aktuální pomocí nejnovějšího firmwaru řadiče iDRAC. Tím zajistíte nejlepší výkon a nejnovější aktualizace a opravy zabezpečení. Aktualizace řadiče iDRAC nevyžadují restartování hostitele, což umožňuje aktualizace na místě. Verze firmwaru řadiče iDRAC pro model serveru se může lišit u jiných modelů serverů s řadičem iDRAC. Postup stažení nejnovějšího firmwaru řadiče iDRAC pro váš systém:

 1. Přejděte na web podpory společnosti Dell a vyberte model serveru nebo zadejte výrobní číslo.
 2. Vyberte kartu Ovladače a soubory ke stažení .
 3. Vyberte kategorii iDRAC s nástrojem Lifecycle Controller.
 4. Volitelně vyberte operační systém pro svůj systém.
 5. Stáhněte si nejnovější verzi dodanou pro řadič iDRAC s firmwarem nástroje Lifecycle Controller .
Aktualizace firmwaru a ovladačů na serverech Dell PowerEdge poskytuje seznam několika metod aktualizace firmwaru řadiče iDRAC.

解决方案

Řadiče iDRAC lze resetovat pomocí tlačítka identifikace systému, webového rozhraní řadiče iDRAC, nástroje iDRAC Service Module nebo RACADM. Další informace získáte po kliknutí na příslušnou část.

Tlačítko identifikace systému

U systémů s řadičem iDRAC se na přední a zadní straně systému obvykle nachází malé tlačítko označené "i" (obrázek 1 a obrázek 2). Toto tlačítko i představuje tlačítko Identifikace systému. Pokud chcete resetovat řadič iDRAC bez restartování operačního systému, stiskněte a podržte tlačítko System Identification po dobu alespoň 16 sekund. Tlačítko uvolněte, jakmile se ventilátory začnou točit na plný výkon a přední obrazovka LCD (pokud je k dispozici) se vypne. Nyní se řadič iDRAC restartuje, aniž by došlo ke změně uložených nastavení. Restartování vzdáleného řadiče může trvat minutu nebo déle.

Tlačítko „i“ řadiče iDRAC na serveru PowerEdge R640
Obrázek 1: Tlačítko iDRAC i na serveru PowerEdge R640

Tlačítko „i“ řadiče iDRAC na serveru PowerEdge T620
Obrázek 2: Tlačítko iDRAC i na serveru PowerEdge T620

Webové rozhraní řadiče iDRAC

Resetování se provádí odlišně pro webové rozhraní řadiče iDRAC9 a webového rozhraní řadiče iDRAC7 a iDRAC8. Další informace získáte po kliknutí na příslušný řadič iDRAC.

Webové rozhraní řadiče iDRAC9

 1. Připojte se k webovému rozhraní řadiče iDRAC.
 2. Přihlaste se do rozhraní zadáním uživatelského jména a hesla.
 3. Klikněte na kartu Maintenance.
 4. Vyberte možnost Diagnostics.
 5. Kliknutím na možnost Reset iDRAC resetujte řadič iDRAC nebo kliknutím na možnost Reboot iDRAC resetujte řadič iDRAC.
Poznámka: Tlačítko resetování dostupné ve vašem prostředí se může lišit vzhledem k verzi firmwaru řadiče iDRAC.

Resetování tlačítka řadiče iDRAC v řadiči iDRAC9
Obrázek 3: Resetování tlačítka řadiče iDRAC v řadiči iDRAC9

Tlačítko Restartovat řadič iDRAC
Obrázek 4: Tlačítko Restartovat řadič iDRAC

 1. Případně kliknutím na možnost Reset iDRAC to Default Settings můžete resetovat řadič iDRAC do výchozího nastavení. Po kliknutí na možnost Reset iDRAC to Default Setting se zobrazí okno „Reset iDRAC to factory default“. Tato akce obnoví řadič iDRAC do výchozího továrního nastavení. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Preserve user and network settings.
  • Discard all settings and reset the users to shipping value (root/shipping value).
  • Discard all settings and reset username and password.
  • Discard all settings and set to Custom default configuration (Custom configuration file must be uploaded).
 2. Zobrazí se varovná zpráva. Pokračujte kliknutím na tlačítko OK .
Poznámka: Na této obrazovce je také možné zadávat příkazové řádky řadiče iDRAC.

Webové rozhraní řadiče iDRAC7 a iDRAC8

 1. Připojte se k webovému rozhraní iDRAC.
 2. Přihlaste se do rozhraní zadáním uživatelského jména a hesla.
 3. V pravém dolním rohu na obrazovce s přehledem jsou zobrazeny úlohy Quick Launch Tasks.
 4. Klikněte na možnost Reset iDRAC.
 5. Potvrďte akci.

Možnost resetování pro řadič iDRAC7 a iDRAC8
Obrázek 5: Možnost resetování pro řadič iDRAC7 a iDRAC8

Jak resetovat řadič iDRAC (Integrated Dell Remote Access Controller)

Délka: 00:01:24 (hh:mm:ss)
Je-li k dispozici, lze pomocí ikony CC v tomto přehrávači videa vybrat nastavení jazyka titulků (titulků).

Nástroj iDRAC Service Module

iDRAC Service Module (iSM) je jednoduchá softwarová aplikace, kterou lze instalovat na servery PowerEdge s řadičem iDRAC7, iDRAC8 a iDRAC9. Nástroj iSM 2.3 (a novější) umožňuje správci na dálku resetovat řadič iDRAC, pokud nereaguje na příkazy. Resetování řadiče iDRAC pomocí nástroje iDRAC Service Module se provádí jinak bez ohledu na to, zda používáte operační systémy Windows, Linux nebo VMware ESXi. Další informace získáte po kliknutí na příslušný operační systém.

Windows

Modul iDRAC Service Module poskytuje metodu WMI, metodu prostředí PowerShell a metodu zkratky nabídky programů , pomocí které lze resetovat řadič iDRAC z operačního systému Windows. Další informace získáte po kliknutí na příslušnou metodu.

Metoda WMI

To lze provést místně nebo na dálku pomocí příkazů služby Windows Management Instrumentation (WMI).

Pokud chcete resetovat řadič iDRAC pomocí příkazů WMI, postupujte takto:

 1. Nainstalujte modul iDRAC Service Module na hostitelský operační systém.
 2. Spusťte příkazový řádek s oprávněními správce.
 3. Spusťte buď místní příkaz WinRM, nebo vzdálený příkaz WinRM.
  • Místní příkaz WinRM: winrm i iDRACHardReset wmi/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?InstanceID="iSMExportedFunctions"
  • Spusťte vzdálený příkaz WinRM: winrm i iDRACHardReset wmi/root/cimv2/dcim/dcim_ismservice -u:"admin-username" -p:"password" -r:http://"remote-hostname or IP"/wsman -a:Basic -encoding:utf-8 -skipCACheck -skipCNCheck
Poznámka: K použití výše uvedeného vzdáleného příkazu WinRM je nutná konfigurace serveru nebo naslouchání WinRM. Pokud chcete nakonfigurovat službu WinRM pro naslouchání, podívejte se do článku „Instalace a konfigurace nástroje Windows Remote Management“.
Metoda prostředí PowerShell

To lze provést místně nebo na dálku pomocí příkazů prostředí PowerShell.

Pokud chcete resetovat řadič iDRAC pomocí místních příkazů PowerShell, postupujte takto:

Požadavky

 • Vyžaduje rozhraní Microsoft .NET Framework, 64bitovou verzi 2.x nebo novější.
 • Zásada spouštění skriptů PowerShell by měla být nastavena na jednu z následujících hodnot:
  • Set-ExecutionPolicy AllSigned
  • Set-ExecutionPolicy Unrestricted

V nástroji iDRAC Service Module lze řadič iDRAC resetovat také pomocí rutiny PowerShell. Resetování řadiče iDRAC pomocí prostředí PowerShell:

 1. Spusťte relaci prostředí Windows PowerShell jako správce.
 2. Zadejte příkaz Invoke-iDRACHardReset a stiskněte Enter.
Poznámka: Možnost -force lze použít k resetování řadiče iDRAC prostřednictvím skriptu nebo bez potvrzovací zprávy.

Invoke-iDRACHardReset Použití příkazu ze vzdálené relace prostředí PowerShell:

Poznámka: Předpokladem funkce PS-Remoting je konfigurace nástroje WinRM pro naslouchání.
 1. Na stanici pro správu spusťte relaci prostředí PowerShell .
 2. Povolte vzdálené prostředí PowerShell pomocí Enable PS-Remoting rutiny.
Metoda zkratky v nabídce programů

To lze provést přihlášením do operačního systému pomocí relace vzdálené plochy. Poté v nabídce programů vyberte možnost resetování řadiče iDRAC .

Linux

Ve všech operačních systémech Linux s podporou modulu iSM poskytuje modul iSM příkazy, které lze spustit přihlášením do operačního systému pomocí protokolu SSH nebo ekvivalentního.

Příkazy jsou následující:

 • $ /opt/dell/srvadmin/iSM/bin/Invoke-iDRACHardReset
 • $ /opt/dell/srvadmin/iSM/bin/Invoke-iDRACHardReset -f
Poznámka: K dispozici je možnost zadat možnost force (-f) spolu s příkazem. To nečeká na potvrzení uživatele a pokračuje v akci resetování řadiče iDRAC.

Operační systémy VMware ESXi

na všech operačních systémech ESXi podporovaných nástrojem iDRAC Service Module; Nástroj iSM 2.3 a novější podporuje poskytovatele metody CMPI. To umožňuje provést resetování řadiče iDRAC na dálku pomocí vzdálených příkazů WinRM. Na rozdíl od operačních systémů Windows (kromě rozhraní WMI) a Linux Systém ESXi nepotvrzuje uživatele o potvrzení před resetováním řadiče iDRAC.

Příkaz zní:

 • winrm i iDRACHardReset http://schemas.dell.com/wbem/wscim/1/cim-schema/2/root/cimv2/dcim/DCIM_iSMService?__cimnamespace=root/cimv2/dcim+InstanceID=iSMExportedFunctions -u:"root-username" -p:"password" -r:https://"Host-IP":443/wsman -a:basic -encoding:utf-8 -skipCNCheck -skipCACheck -skipRevocationcheck

Výsledek operace se zobrazí jako celočíselná hodnota, která označuje buď úspěch, nebo selhání operace.

Omezení:

U verzí ESXi 6.0 U1 a ESXi 6.0 U2 systému ESXi může ovladač IPMI přestat reagovat po resetování řadiče iDRAC. Po operaci hard resetu v některých operačních systémech VMware ESXi může ovladač IPMI přestatipmi_si_drv reagovat kvůli stávajícímu problému s ovladačem IPMI. Pokud ovladač IPMI přestane reagovat, znovu načtěte ovladač IPMI (ipmi_si_drv).

Opětovné načtení ipmi_si_drv:

 1. /etc/init.d/sfcbd-watchdog stop
  esxcfg-module -u ipmi_si_drv => unload ipmi_si_drv
  esxcfg-module ipmi_si_drv => load ipmi_si_drv
  /etc/init.d/sfcbd-watchdog start
Poznámka: Případně může správce zkusit vyřešit problém restartováním operačního systému hostitele.

RACADM

Nástroj Dell Remote Access Controller Admin (RACADM) je nástroj příkazového řádku, který umožňuje vzdálenou nebo místní správu pomocí řadiče iDRAC. Příkazy do příkazového řádku RACADM lze zadávat vzdáleně ze stanice pro správu nebo místně na spravovaném systému.

Ve všech případech se restartuje pouze řadič iDRAC, který server nerestartuje. Restartování řadiče iDRAC nemá vliv na spuštěný operační systém. Mezi řadičem iDRAC9 a řadičem iDRAC7 a iDRAC8 jsou rozdíly. Další informace získáte po kliknutí na příslušný řadič iDRAC.

iDRAC9

Reset – Restartuje řadič iDRAC beze změny nastavení konfigurace řadiče iDRAC.
Příklad: racadm racreset

Reset (forced) – Přidání -f do libovolného příkazu řadiče iDRAC vynutí příkaz.
Příklad: racadm racreset -f

Resetování řadiče iDRAC na výchozí tovární nastavení – obnoví všechny změny do továrního nastavení, ale zachová nastavení uživatele a sítě.
Příklad: racadm racresetcfg

Obnovte výchozí konfiguraci řadiče iDRAC a obnovte uživatele na dodací hodnotu.
Příklad: racadm racresetcfg -all

Obnovte výchozí konfiguraci řadiče iDRAC a obnovte uživatelské jméno root a heslo calvinuživatele.
Příklad: racadm racresetcfg -rc

Obnovte konfiguraci řadiče iDRAC na vlastní výchozí hodnoty.
Příklad: racadm racrsetcfg -custom

Všechny příkazy resetování řadiče iDRAC9 najdete v Uživatelské příručce k řadiči iDRAC9 (Integrated Dell Remote Access Controller 9) verze 3.00.00.00 | Dell USA (strana 249).

iDRAC7 nebo iDRAC8

Reset – Restartuje řadič iDRAC beze změny nastavení konfigurace řadiče iDRAC.
Příklad: racadm racreset

Přidání -f jakéhokoli příkazu řadiče iDRAC vynutí příkaz.
Příklad: racadm racreset -f

Resetování řadiče iDRAC do výchozího továrního nastavení – všechny změny se obnoví zpět na tovární nastavení. Tím dojde k odebrání nastavení uživatele a sítě.
Příklad: racadm racresetcfg

Všechny příkazy resetování řadiče iDRAC7 nebo iDRAC8 naleznete v příručce příkazového řádku RACADM řadiče iDRAC 8/7 v2.81.81.81 (strana 105).

文章属性


受影响的产品
iDRAC7, iDRAC8, iDRAC9, PowerEdge XR2, PowerEdge C4130, Poweredge C4140, PowerEdge c6320, PowerEdge c6320p, PowerEdge C6420, PowerEdge C6520, PowerEdge C6525, PowerEdge C6615, PowerEdge C6620, Poweredge FC430, Poweredge FC630, PowerEdge FC640 , Poweredge FC830, PowerEdge FD332, PowerEdge FM120x4 (for PE FX2/FX2s), PowerEdge FX2/FX2s, PowerEdge HS5610, PowerEdge HS5620, PowerEdge M420, PowerEdge M520, PowerEdge M520 (for PE VRTX), PowerEdge M620, PowerEdge M620 (for PE VRTX), PowerEdge M630, PowerEdge M630 (for PE VRTX), PowerEdge M640, PowerEdge M640 (for PE VRTX), PowerEdge M820, PowerEdge M820 (for PE VRTX), PowerEdge M830, PowerEdge M830 (for PE VRTX), PowerEdge MX740C, PowerEdge MX750c, PowerEdge MX760c, PowerEdge MX840C, PowerEdge R220, PowerEdge R230, PowerEdge R240, PowerEdge R250, PowerEdge R320, PowerEdge R330, PowerEdge R340, PowerEdge R350, PowerEdge R420, PowerEdge R420XR, PowerEdge R430, PowerEdge R440, PowerEdge R450, PowerEdge R520, PowerEdge R530, PowerEdge R530xd, PowerEdge R540, PowerEdge R550, PowerEdge R620, PowerEdge R630, PowerEdge R640, PowerEdge R6415, PowerEdge R650, PowerEdge R650xs, PowerEdge R6515, PowerEdge R6525, PowerEdge R660, PowerEdge R660xs, PowerEdge R6615, PowerEdge R6625, PowerEdge R720, PowerEdge R720XD, PowerEdge R730, PowerEdge R730xd, PowerEdge R740, PowerEdge R740XD, PowerEdge R740XD2, PowerEdge R7415, PowerEdge R7425, PowerEdge R750, PowerEdge R750XA, PowerEdge R750xs, PowerEdge R7515, PowerEdge R7525, PowerEdge R760, PowerEdge R760XA, PowerEdge R760xd2, PowerEdge R760xs, PowerEdge R7615, PowerEdge R7625, PowerEdge R820, PowerEdge R830, PowerEdge R840, PowerEdge R860, PowerEdge R920, PowerEdge R930, PowerEdge R940, PowerEdge R940xa, PowerEdge R960, PowerEdge T130, PowerEdge T140, PowerEdge T150, PowerEdge T320, PowerEdge T330, PowerEdge T340, PowerEdge T350, PowerEdge T420, PowerEdge T430, PowerEdge T440, PowerEdge T550, PowerEdge T560, PowerEdge T620, PowerEdge T630, PowerEdge T640, PowerEdge XE2420, PowerEdge XE7420, PowerEdge XE7440, PowerEdge XE8545, PowerEdge XE8640, PowerEdge XE9680, PowerEdge XR11, PowerEdge XR12, PowerEdge XR4510c, PowerEdge XR4520c, PowerEdge XR5610, PowerEdge XR7620, PowerEdge XR8610t, PowerEdge XR8620t ...
产品

iDRAC Service Module

上次发布日期

21 9月 2023

版本

17

文章类型

Solution