跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Jak do počítače Dell nainstalovat operační systém Ubuntu a Windows 8 až Windows 11 pro současné používání více operačních systémů

摘要: V tomto článku vás provedeme instalací systému Ubuntu v rámci současného používání více operačních systémů na počítači Dell se systémy Windows 8 až 11.

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


说明

Obsah:

 1. Chcete na svém počítači používat operační systém Ubuntu a operační systém Windows?
 2. Co vědět a ověřit před zahájením instalace
 3. Systém Windows musí být prvním spuštěním na pevném disku.
 4. Nastavení oddílů pro instalaci
 5. Instalace operačního systému Ubuntu jako druhého operačního systému
 6. Konfigurace pořadí spouštění

Chcete na počítači používat operační systém Ubuntu a Windows?

Tento průvodce vás provede nastavením počítače za účelem současného využívání operačních systémů Ubuntu a Windows.

POZNÁMKA: Pokud instalujete jiný operační systém, než je systém dodaný s počítačem, činíte tak na vlastní riziko. Společnost Dell nemůže zaručit, že hardware bude kompatibilní, a nebude schopná počítači v dané konfiguraci poskytovat podporu. Tento článek poskytujeme jako informace pro zákazníky, kteří chtějí současně používat více operačních systémů, postup však provádíte na vlastní nebezpečí.

Pokud je již na počítači nainstalován operační systém Windows nebo pokud systém Windows nainstalujete před instalací systému Ubuntu.

Instalaci operačního systému Windows se doporučuje provést jako první. Součástí nabídky spuštění operačního systému Windows nejsou operační systémy od jiných výrobců, než je společnost Microsoft. Instalace systému Windows může rovněž ovlivnit jakékoli informace, které již máte na pevném disku.

V tomto článku se zabývá novějšími operačními systémy Windows, jako je Windows 8, Windows 8.1. Windows 10 a Windows 11.

Zkontrolovali jste, že je váš typ počítače schválen společností Canonical pro systém Ubuntu?

 • Pokud ne, přejděte na web společnosti Canonical  Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies. a ověřte, zda společnosti Canonical a Dell podporují váš model pro systém Ubuntu.

 • Pokud ano a podle tohoto seznamu je podporován, můžete pokračovat.

POZNÁMKA: Pokud váš počítač nebyl dodán se systémem Ubuntu a máte problém, jehož vyřešení vyžaduje pomoc technické podpory. Pak můžete být požádáni o vrácení počítače do stavu, v jakém vám byl dodán společností Dell, a rada vám bude poskytnuta teprve ve chvíli, když bude problém i poté přetrvávat. Pokud ne, bude v daný okamžik možné poskytnout jen omezenou podporu. Tento průvodce se zabývá systémy Windows 8 až 11 spolu se systémem Ubuntu verze 16.04 a ostatními až do současnosti.

Zpět na začátek


Co vědět a ověřit před zahájením instalace

Před zahájením instalace systému Ubuntu je třeba zvážit tři věci:

 1. Zkontrolovat typ hardwaru, na který chcete systém nainstalovat
 2. Zkontrolovat typ nastavení systému BIOS, který je potřeba pro instalaci
 3. Zkontrolovat, kterou verzi operačního systému Ubuntu chcete nainstalovat

Na jaký typ hardwaru instalujete operační systém a ovlivní to postup instalace?

Typ či formát vašeho úložného média může ovlivnit postup instalace operačního systému Ubuntu do počítače. Můžete je nainstalovat na jednu z nových karet M2. Můžete nainstalovat na standardní pevný disk SATA. Můžete nainstalovat na stejné pevné disky SATA nastavené v konfiguraci Intel Matrix RAID. Zkontrolujte, zda hardware počítačů umožňuje provést potřebnou instalaci. Další možností je přečíst si články, na které jsou níže uvedeny odkazy, a získat představu o tom, jak změnit způsob instalace tak, aby odpovídal vašemu hardwaru v počítači:

POZNÁMKA: Počítače s novými procesory Intel SkyLake nepodporují vyjímatelná média USB 2.0 a starší. Čipové sady pro procesory již nepodporují rozbočovač USB 2.0.
 

Jaká nastavení systému BIOS potřebujete pro instalaci rozhraní UEFI?

POZNÁMKA: Mějte na paměti, že nejnovější generace počítačů Dell již v systému BIOS nenabízí podporu režimu Legacy.
 

Rozdíl mezi použitím režimu Legacy a UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) systému BIOS může být rozdílem mezi úspěšným a neúspěšným provedením instalace. Postupujte podle následujících informací:

Stisknutím klávesy F2 při spuštění přejděte do systému BIOS. Přesvědčte se, že je systém BIOS nastavený na možnost UEFI, zakažte možnost Legacy option ROMS a možnost Secure boot.

XPS 13 BIOS 1

XPS 13 BIOS 2

XPS 13 BIOS 3

POZNÁMKA: Ne každý systém BIOS společnosti Dell vypadá stejně a názvy stránek se mohou lišit v závislosti na typu modelu. Tyto obecné pokyny však fungují pro všechny systémy Dell BIOS, které podporují instalaci systému Ubuntu.
   

Jakou verzi systému Ubuntu chcete nainstalovat?

Ubuntu, stejně jako jakýkoli jiný operační systém, se neustále snaží zlepšovat své možnosti použití a výkon. Ubuntu se však liší v tom, že máte vždy možnost dvou aktualizací:

První je nejnovější vydání LTS (Long Term Support).

Tato aktualizace je k dispozici každé 2 roky a společnost Canonical ji podporuje aktualizacemi po dobu 5 let. Je považována za testované a stabilní sestavení.

Druhou je nejnovější verze Normal.

Tato aktualizace je k dispozici každých 6 měsíců a společnost Canonical ji podporuje aktualizacemi po dobu 9 měsíců. Tyto normální verze jsou považovány za průlomové, ale právě proto mohou obsahovat chyby. Tento typ sestavení používají testeři a vývojáři.

Pokud místo toho hledáte upgrade na novou verzi systému Ubuntu, přečtěte si článek níže:

POZNÁMKA: Byly hlášeny zprávy, že určitá nastavení systému Windows provedená pomocí ovladače RST (Rapid Storage Technology) mohou během instalace způsobit problémy. Další informace získáte v článku společnosti Canonical pod následujícím odkazem:
  Zpět na začátek

Na pevném disku je třeba jako první spouštět operační systém Windows

Nejprve je nutné nainstalovat systém Windows.

Pokud systém Windows ještě není nainstalován, použijte jednu z níže uvedených příruček. Obsahuje správnou instalační příručku pro používaný operační systém:

POZNÁMKA: Pozor: Při nastavování oddílu pro spuštění v nastavení systému Windows můžete na pevném disku vytvořit další oddíly a ponechat si prostor na budoucí instalaci systému Ubuntu. Později tím ušetříte mnoho času a úsilí. Nezapomeňte, že pokaždé, když pracujete s operačním systémem, je vhodné mít v poslední době k dispozici zálohu pro případ, že by se něco pokazilo.
 

Systém Windows je již nainstalován.

Na většině počítačů je nainstalovaná určitá verze operačního systému Windows již při dodání a zabírá prostor celého pevného disku. Oddíl pro systém Windows je třeba zmenšit. Uvolní se tím místo pro operační systém Ubuntu. 

Zpět na začátek


Nastavení oddílů pro instalaci

 1. Tento krok je nejlepší provést v operačním systému Windows.

Windows 11 a Windows 10

Použijte Správu disků:

 1. Otevřete nástroj Správa disků s oprávněními správce.

 1. Vyberte svazek (oddíl), který chcete zmenšit, a na hlavním panelu klikněte na možnost Akce.

 2. Vyberte možnost Všechny úlohy a v nabídce s akcemi položku Zmenšit svazek.

Správa disků v systému Win 10

 1. Vyberte správné velikosti pro počítač a klikněte na možnost Zmenšit.

Zmenšit svazek v systému Windows 10

Windows 8.1 a Windows 8

Použijte Správu disků:

 1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesy Win+X.

 2. V nabídce, která se zobrazí, vyberte možnost Správa disku.

Zmenšit svazek v systému windows8

 1. Pravým tlačítkem klikněte na oddíl, vyberte možnost Zmenšit svazek a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zmenšit svazek 1 systému windows8

POZNÁMKA: Zde nevytvářejte oddíl pro systém Linux. Instalace systému Ubuntu si s tím poradí.
 
POZNÁMKA: Pokud jste změnili velikost oddílu pro spuštění systému Windows a nedaří se vám systém Windows spustit, můžete situaci napravit pomocí nástroje pro obnovení systému Windows. Průvodce tímto postupem najdete zde.
 
 1. Jakmile máte na pevném disku dostatek nepřiřazeného místa, instalace systému Ubuntu jako druhého operačního systému je snadná. Spuštění je dobré provádět z disku DVD nebo jednotky USB se systémem Ubuntu.

 2. Přesvědčte se, že jste přihlášeni jako správce, a ověřte, jestli je zakázána možnost Rychlé spuštění. (Tím je možné ovlivnit, jestli může zavaděč GRUB v pozdější fázi vybrat vaši instalaci Windows.)

  1. Otevřete Ovládací panely. (Klávesa Windows + X je zkratka u všech nejnovějších verzí.)

  2. Otevřete Možnosti napájení.

  3. Vyberte možnost Nastavení tlačítka napájení.

  4. Vyberte možnost Změnit nastavení, které nyní není k dispozici.

  5. Přesvědčte se, že políčko označené Zapnout rychlé spuštění (doporučeno) je zakázáno.

Zpět na začátek


Instalace operačního systému Ubuntu jako druhého operačního systému

Postupujte podle níže uvedených kroků, nainstalujte do počítače Dell systém Ubuntu a nakonfigurujte systém BIOS tak, aby používal soubor grubx64.efi (vyžadováno pro běžný provoz).:

 1. Máte kopii nejnovějšího instalačního média (DVD nebo USB) od společnosti Canonical? Ta obsahují nejnovější aktualizace a opravy pro tento operační systém. (K vytvoření spouštěcího klíče USB může být potřeba aplikace jiného výrobce, například Rufus Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies..) Pokud jste se rozhodli, kterou verzi systému Ubuntu chcete nainstalovat, můžete si stáhnout odpovídající bitovou kopii ISO systému Ubuntu od společnosti Canonical Tento hypertextový odkaz vás zavede na webové stránky mimo společnost Dell Technologies..

POZNÁMKA: Společnost Dell aplikace jako Rufus nedoporučuje a nepodporuje. Aplikace jiných výrobců používáte na vlastní nebezpečí.
 
 1. Při spouštění klepněte po zobrazení úvodní obrazovky s logem Dell rychle na klávesu F12. Zobrazí se nabídka Boot Once. Pomocí kurzoru / kláves se šipkami vyberte způsob spuštění a stiskněte klávesu ENTER.

 2. Po spuštění nastavení vyberte možnost Try Ubuntu. Prostřednictvím této volby můžete zkontrolovat, zda váš hardware vyhovuje systému Ubuntu.

 3. Jakmile budete připraveni pokračovat, klikněte na tlačítko Install Ubuntu. Zobrazí se průvodce instalací, který vás provede zbytkem voleb.

 4. Nastavte jazyk instalace a klikněte na možnost Continue.

Jazyk instalace

 1. Zobrazí se okno Keyboard layout. Vyberte správné rozložení klávesnice pro svůj počítač a klikněte na možnost Continue.

Rozvržení klávesnice

 1. Zobrazí se okno Preparing to install Ubuntu. Zvolte platné možnosti a klikněte na Continue.

Instalace systému Ubuntu

 1. Pokud nemáte zapojeno síťové připojení, instalace vás provede nastavením bezdrátového připojení Wi-Fi.

 2. Zobrazí se okno Installation type. K dispozici je několik voleb.

  1. Pokud chcete použít možnost Dual Boot, tedy nainstalovat Ubuntu vedle dalších operačních systémů, přečtěte si příručku níže a poté zvolte možnost Install Ubuntu alongside. Přejděte ke kroku 14.

  2. Pokud chcete systém Ubuntu nainstalovat přes celý pevný disk, klikněte na možnost Erase DiskInstall Ubuntu. Poté zvolte pevný disk, na který chcete systém Ubuntu nainstalovat. Podrobnější informace najdete v průvodci níže.

  3. Pokud chcete na pevném disku ručně vytvořit různé oddíly, přečtěte si nejprve pokyny níže a poté zvolte možnost Something Else.

Typ instalace

 1. Během instalace se zobrazí výzva How do you want to partition the disk?.

 2. V nastavení vyberte instalaci operačního systému na jednu z následujících akcí:

  1. do největšího dostupného volného prostoru

   1. Je uveden jako Resize IDE1 master, partition #1 (hda1) and use freed space.

   2. Zvolte velikost nového oddílu jako procento pevného disku a klikněte na tlačítko Forward.

   3. Pokračujte v instalaci.

  2. Zvolte oddíl, který jste již vytvořili pro systém Ubuntu.

   1. Je označen jako Manually edit partition table.

   2. Z uvedeného seznamu vyberte požadovaný oddíl a stiskněte Enter.

   3. Klikněte na možnost Size a stiskněte ENTER, klikněte na tlačítko Yes a znovu stiskněte ENTER.

   4. Zvolte velikost v gigabajtech a stiskněte ENTER.

 3. Další oddíly můžete vytvořit pomocí níže uvedeného průvodce.

POZNÁMKA: Na oddíl pro instalaci systému Ubuntu potřebujete nejméně 20 GB.
 
 1. Vyberte možnost Finish partitioning and write changes to disk.

 2. Klikněte na možnost Install Now. Od této chvíle již není možné instalaci zrušit.

 3. Je nutné určit několik nastavení konfigurace. Zobrazí se okno Where are you? .

Where are you

 1. Vyberte na mapě polohu nejblíže vaší pozici nebo pozici zadejte do textového pole a klikněte na možnost Continue.

POZNÁMKA: Pokud si nejste jisti svým rozložením, můžete použít tlačítko Detect Keyboard Layout.
 
 1. Zobrazí se okno Who are you? . Zde zadejte své údaje.

Who are you

 1. Během instalace operačního systému se na obrazovce zobrazí různé snímky obrazovky. Poskytují vám další informace o verzi systému Ubuntu, kterou do počítače instalujete.

Nápověda a podpora

 1. Po dokončení průvodce instalací se zobrazí okno se zprávou Installation is complete. Kliknutím na tlačítko Restart Now restartujte počítač.

Instalace dokončena

Zpět na začátek


Konfigurace pořadí spouštění

Počítač se restartuje do nabídky GRUB, kde setrvá po 10 sekund a vy si můžete vybrat, který operační systém chcete spustit. Ubuntu 16.04 a ostatní verze až do současnosti nebo Windows 8 až 11.

Systém Ubuntu je nastaven jako výchozí operační systém, do který se má spouštět. To znamená, že pokud stisknete klávesu Enter nebo 10 sekund počkáte, spustí se přímo systém Ubuntu.

Jakmile skončí nahrávání systému Ubuntu, přihlaste se pomocí nastaveného uživatelského jména a hesla. Od verze 16.04 systém Ubuntu automaticky poskytuje podporu systému souborů NTFS. To znamená, že kliknutím na svazek systému Windows získáte přístup k informacím a souborům z jeho oddílů.

Chcete-li provést změnu na instalaci systému Windows, restartujte počítač a v nabídce GRUB vyberte oddíl windows.

Informace o prvním nastavení najdete v níže uvedeném průvodci:

POZNÁMKA: Pokud jste dokončili instalaci a došlo k jakýmkoli problémům, nejjednodušším a nejrychlejším řešením je opětovné spuštění instalace.

Zpět na začátek

其他信息

POZNÁMKA:
Společnost Canonical poskytuje další podporu softwaru následujícími způsoby:

Společnost Dell poskytuje technickou podporu. Kontaktujte nás

Zpět na začátek


Doporučené články

Zde je několik doporučených článků týkajících se tohoto tématu, které by vás mohly zajímat.


Pozáruční podpora Záruka vypršela? Žádný problém. Navštivte web Dell.com/support, zadejte výrobní číslo Dell a prohlédněte si naše nabídky.

POZNÁMKA: Nabídky jsou k dispozici pouze pro zákazníky s osobními počítači z USA, Kanady, Spojeného království, Francie, NěmeckaČíny. Server ani úložiště nejsou k dispozici.

文章属性


受影响的产品

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

上次发布日期

20 12月 2023

版本

13

文章类型

How To