跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Instalowanie systemu Ubuntu z wieloma partycjami niestandardowymi na komputerze firmy Dell

摘要: Ten artykuł zawiera informacje na temat korzystania z instalatora systemu operacyjnego Ubuntu Linux. Tworzenie i korzystanie z wielu partycji na dyskach twardych komputera firmy Dell.

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


症状


Spis treści:

 1. Wykorzystanie dysku instalacyjnego Ubuntu do tworzenia i instalacji partycji niestandardowych na komputerze firmy Dell
 2. Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji
 3. Partycjonowanie dysku Ubuntu
 4. Finalizowanie instalacji

 

Wykorzystanie dysku instalacyjnego Ubuntu do tworzenia i instalacji partycji niestandardowych na komputerze firmy Dell

 

Czy należy podzielić dysk na partycje niestandardowe, aby dostosować instalację systemu Ubuntu do własnych potrzeb?

Czy sprawdzono, czy model Twojego komputera jest jednym z tych, które otrzymały certyfikat firmy Canonical dla systemu Ubuntu?

 1. Jeśli nie, przejdź do strony Sprzęt z certyfikatem Ubuntu Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies. i sprawdź, czy model został zatwierdzony.

 2. Jeśli sprawdzono to i system jest obsługiwany wg tej listy, możesz kontynuować.

UWAGA: jeśli Twój komputer nie został dostarczony z systemem Ubuntu i masz problem, który wymaga rozwiązania przez dział pomocy technicznej. W niektórych przypadkach użytkownik może zostać poproszony o przywrócenie komputera do stanu, w którym został dostarczony. Czy problem nadal występuje? Jeśli problem nadal występuje, w tym momencie możliwe byłoby tylko ograniczone wsparcie.

Czy masz kopię ostatniego nośnika instalacyjnego w formie płyty DVD lub urządzenia USB od firmy Canonical? Zawiera ona najnowsze aktualizacje i poprawki do tego systemu operacyjnego.

Odpowiedni obraz ISO systemu Ubuntu można pobrać z witryny Ubuntu – pliki do pobrania Kliknięcie tego hiperłącza powoduje wyświetlenie strony spoza witryny Dell Technologies..

UWAGA: ilustracje zamieszczone poniżej mogą się nieco różnić od tego, co widzisz na swoim komputerze — w zależności od instalowanej wersji Ubuntu.


Powrót do góry


原因

Rzeczy, które należy wiedzieć i sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji

Są trzy rzeczy, które należy sprawdzić przed rozpoczęciem instalacji systemu Ubuntu:

 1. Sprawdzenie, na jakim typie sprzętu próbujesz dokonać instalacji
 2. Sprawdzenie typu ustawień systemu BIOS, które miałyby wpływ na instalację
 3. Sprawdzenie, którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować
Sprawdzenie, na jakim typie sprzętu dokonujesz instalacji i czy zmieni to sposób przeprowadzenia instalacji

Typ lub format nośnika danych może wpłynąć na sposób instalacji systemu Ubuntu na komputerze. Może to być dowolny nośnik, począwszy od instalacji na jednej z nowych kart M2. Instalowanie na standardowym dysku twardym SATA. Instalowanie na identycznych dyskach twardych SATA w konfiguracji Intel Matrix Raid. Sprawdź, czy sprzęt komputera pozwala na dokonanie potrzebnego rodzaju instalacji. Możesz też przeczytać artykuły zamieszczone poniżej. Zawierają one informacje na temat sposobu zmiany metody instalacji w celu dostosowania do sprzętu komputera:

UWAGA: nośniki wymienne w standardzie USB 2.0 oraz ich starsze modele nie są obsługiwane na komputerach z nowymi procesorami Intel SkyLake. Chipsety przeznaczone dla tych procesorów nie obsługują już koncentratorów USB 2.0.
Jaki typ systemu BIOS jest skonfigurowany w komputerze i czy powoduje to zmianę sposobu przeprowadzenia instalacji?

Różnica między konfiguracjami starszego systemu BIOS i UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) może skutkować powodzeniem lub niepowodzeniem instalacji. Więcej informacji na ten temat zawierają artykuły, do których łącza znajduję się poniżej:

Którą wersję systemu Ubuntu chcesz zainstalować?

System Ubuntu podobnie jak każdy inny system operacyjny stara się poprawić swoje wykorzystanie i wydajność. To, czym różni się Ubuntu, to możliwość dwóch aktualizacji w dowolnym czasie:

Pierwszą jest najnowsza wersja długoterminowej pomocy technicznej LTS (Long Term Support).

Ta aktualizacja jest dostępna co dwa lata i jest w pełni wspierana przez twórców systemu Ubuntu aktualizacjami przez pięć lat. Jest ona uważana za przetestowaną i stabilną kompilację.

Druga jest najnowszą zwykłą wersją.

Ta aktualizacja jest dostępna co 6 miesięcy i jest wspierana przez twórców systemu Ubuntu aktualizacjami tylko przez 9 miesięcy. Te zwykłe wersje są uważane za przełomowe, ale mogą się z tym wiązać pewne problemy. Te kompilacje są używane przez testerów i programistów.

Jeśli zamiast tego chcesz rozbudować wersję do nowej wersji Ubuntu, kliknij łącze do artykułu poniżej:


Powrót do góry


解决方案

Partycjonowanie dysku Ubuntu

 

 1. Postępuj zgodnie z przewodnikiem instalacji standardowej, aż zostanie wyświetlony ekran Typ instalacji — w tym miejscu należy wybrać ostatnią opcję — Coś innego. Po wybraniu tej opcji i kliknięciu przycisku Dalej instalator przeniesie Cię do zaawansowanego narzędzia do partycjonowania. Zaawansowane narzędzie do partycjonowania to narzędzie Instalatora służące do prowadzenia użytkownika po opcjach niestandardowego partycjonowania.

Typ instalacji systemu Ubuntu
Rysunek 1. Typ instalacji systemu Ubuntu

Uwaga: instalator obsługuje LVM i szyfrowanie dysków tylko w zautomatyzowanych trybach partycjonowania. Nie są one obsługiwane w zaawansowanym narzędziu do partycjonowania.
 1. W tym oknie można wyświetlić wszystkie partycje na dysku twardym oraz całe wolne, nieprzydzielone miejsce. W tym przypadku korzystamy z pustego dysku twardego. Kliknij przycisk Nowa tabela partycji.

Partycja Ubuntu
Rysunek 2. Partycja Ubuntu

UWAGA: jeśli dysk twardy korzysta ze schematu opartego na MBR, maksymalna liczba partycji logicznych to cztery.
 1. Teraz powinno zostać wyświetlone okno ostrzeżenia o tworzeniu pustej partycji. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć.

Ostrzeżenie o utworzeniu pustej partycji
Rysunek 3. Ostrzeżenie o utworzeniu pustej partycji

 1. Możesz teraz kliknąć przycisk +, aby utworzyć nową partycję. To narzędzie nie dysponuje żadnymi opcjami specjalnymi. Program wyświetli monit o utworzenie dowolnej nowej partycji jako partycji logicznej, jeśli istnieją już partycje podstawowe. Użytkownik może zgodzić się na propozycję instalatora lub zmodyfikować ustawienia.

UWAGA: zaleca się utworzenie pierwszej partycji instalacji systemu Ubuntu jako partycji podstawowej.

W przypadku problemów z wykonaniem instrukcji: Więcej informacji na temat partycji, katalogów i systemów plików można znaleźć w przewodniku wskazanym poniżej:

UWAGA: ten krok zostanie powtórzony dla każdej z pozostałych partycji, które utworzysz.
 1. Utwórz partycję główną. Partycja zostanie zamontowana w /. System Ubuntu potrzebuje co najmniej 20 GB pamięci do poprawnego działania. Zaleca się pozostawienie domyślnego systemu plików Ext4. Jeśli na przykład pozostała jedna partycja podstawowa, a pozostałe partycje zostaną utworzone przez Instalator jako partycje logiczne. Nie ma tu możliwości wyboru.

 2. Potrzebny jest plik stronicowania, dlatego należy utworzyć Partycję wymiany. Partycja ta jest przeznaczona dla katalogu /swap. Ilość miejsca na dysku, której komputer może używać jako pamięci. (Przypomina to plik stronicowania w systemach Windows). Zaleca się, aby był on dwukrotnie większy niż ilość pamięci RAM w komputerze. Pamiętaj, aby wybrać opcję obszar wymiany z menu rozwijanego Użyj jako.

Utwórz partycję
Rysunek 4. Utwórz partycję

 1. Następnie zostanie utworzona Partycja główna. Partycja zostanie zamontowana w /home. Dla miejsca pozostałego na dysku twardym należy użyć tych samych wartości domyślnych co poprzednio dla innych opcji.

Partycja główna
Rysunek 5. Partycja główna


Powrót do góry


 

Finalizowanie instalacji

 

 1. Po utworzeniu wszystkich partycji powinny być one widoczne w głównym oknie zaawansowanego narzędzia do partycjonowania. Należy sfinalizować procedurę, określając Urządzenie instalacji programu ładowania.

  1. Domyślnie jest to katalog /dev/sda lub dyski twarde MBR. Dotyczy sytuacji, w których system Ubuntu powinien być pierwszym urządzeniem rozruchowym i kontrolować rozruch.

  2. Jeśli na dysku twardym zainstalowano już inny system operacyjny, którego chcesz używać jako podstawowego urządzenia rozruchowego. Następnie, podobnie jak w poniższym przykładzie, należy zainstalować program GRUB na partycji rozruchowej tego systemu operacyjnego, w tym przypadku sda5. Z menu rozwijanego wybierz tym razem opcję /dev/sda5.

Finalizowanie instalacji
Rysunek 5. Finalizowanie instalacji

UWAGA: GRUB — Grand Unified Bootloader to program ładowania systemu Ubuntu i większości innych dystrybucji systemu Linux.
 1. Kliknij przycisk Zainstaluj teraz, jeśli wyświetlono odpowiednią partycję dla instalacji programu ładowania.

 2. Po zakończeniu instalacji systemu Ubuntu należy uruchomić komputer ponownie.

  1. Jeśli wybrano system Ubuntu, jest to koniec procedury. Dalszą pomoc dotyczącą konfigurowania systemu Ubuntu można znaleźć w przewodniku podanym poniżej.

  2. W przypadku wybrania innego systemu operacyjnego ponowne uruchomienie spowoduje przejście do programu ładowania tego systemu. Dodaj wpis dla Ubuntu w menu startowym tego systemu operacyjnego.

UWAGA: jeśli instalacja została zakończona i występują jakiekolwiek problemy, najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem jest ponowne uruchomienie instalacji.


Powrót do góry


其他信息

 

Uwaga:
Twórcy systemu Ubuntu zapewniają pomoc techniczną w zakresie oprogramowania za pomocą następujących metod:
Firma Dell zapewnia wsparcie techniczne:


Powrót do góry


文章属性


受影响的产品

Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Fixed Workstations

上次发布日期

22 9月 2023

版本

6

文章类型

Solution