跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Veiledning for installering og oppgradering av Windows 8/8.1

摘要: Trinnvise installasjonsinstruksjoner for Windows 8/8.1, inkludert DVD-/USB-oppgradering, oppsett og personalisering.

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


症状

Innholdsfortegnelse:

 1. Få media til å installere Windows 8/8.1
 2. Slik utfører du en ren installasjon av Windows 8/8.1
 3. Oppgrader til Windows 8 med en DVD kjøpt hos en forhandler eller USB-nøkkel
 4. Handlinger etter installering av Windows 8/8.1

Denne artikkelen inneholder en trinnvis veiledning for å utføre en ren installasjon av Windows 8/8.1 på en datamaskin, installasjonsinstruksjoner og installeringsinstruksjoner for dvd-/USB-oppgradering for detaljhandel og oppsett og tilpassing av installering etter installasjon.


Få media til å installere Windows 8/8.1

Hvis du må få medier til å reparere eller gjenopprette operativsystemet til det opprinnelige fabrikkimaget, kan du gå til siden for sikkerhetskopiering av medier for å få informasjon om hvordan du oppretter gjenopprettingsdisker fra Dell-datamaskinen eller laster ned et image på Internett.

Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvordan du bruker Dell-verktøyet for gjenoppretting av operativsystemet til å opprette et image, kan du se KB-artikkelen «How to Download and Use the Dell OS Recovery Image in Microsoft Windows» (Slik laster du ned og bruker Dell-imaget for operativsystemgjenoppretting i Microsoft Windows).


Slik utfører du en ren installasjon av Windows 8/8.1

 1. Sett Windows 8/8.1 DVD-en inn i den optiske stasjonen, og start datamaskinen på nytt. Velg alternativet som passer best for datamaskinen:
  Alternativ 1

  Hvis du har en datamaskin som ikke har UEFI-BIOS, trykker du flere ganger på F12-tasten på Dell-logoskjermen, til menyen Please Select Boot Device: (Velg oppstartsenhet) vises. Velg CD/DVD/CD-RW Device (CD/DVD/CD-RW-enhet), og trykk på Enter.

  Alternativ 2

  Hvis du har en datamaskin som har UEFI-BIOS, trykker du flere ganger på F2-tasten på Dell-logoskjermen, til menyen System Setup (Systemoppsett) vises. Deretter utfører du følgende trinn:

  1. Avhengig av bios-typen må du finne oppstartsdelen ved hjelp av opp- og ned-piltastene. Kontroller følgende:
   • Oppstartsmodus settes til UEFI.
   • Innstillingen for sikker oppstart er Deaktivert.
   • Enten CD/DVD/CDRW eller Internal ODD Device (Intern optisk stasjonsenhet) er første element i listen med rekkefølge for oppstartsenheter.
  2. Lagre endringene, og lukk Systemoppsett, slik at datamaskinen startes på nytt.
  Installasjonsprogrammet for Windows 8/8.1 vises.
 2. Velg språk som skal installeres, klokkeslett- og valutaformat, tastatur eller inndatametode, og velg Neste.
   
 3. Velg Install now (Installer nå).
  Skjermbildet Product Key (Produktnøkkel) vises.
   
 4. Finn produktnøkkelen, skriv den inn i den oppgitte boksen, og klikk deretter på Next (Neste) for å fortsette.
   
  MERK:

  Produktnøkkelen er en sekvens på 25 tegn, atskilt med bindestreker.
  Hvis du har skrevet inn riktig nøkkel i boksen, dukker det opp en melding på linjen under boksen: Your product key works! Fortsett når du er klar
  Hvis en feil nøkkel skrives inn i boksen, står det i linjen: «Denne produktnøkkelen fungerte ikke. Please check it and try again, or try a different key (Denne produktnøkkelen virker ikke. Kontroller nøkkelen og prøv igjen, eller prøv en annen).

  Les artikkelen vår om produktnøkler for Windows 8/8.1 for mer informasjon. Dells fabrikkinstallerte versjoner av Windows 8 og 8.1 krever ikke en produktnøkkel for Dell-datamaskiner.

 5. Godta lisensvilkårene som er beskrevet i skjermbildet license terms (Lisensvilkår). Klikk på avmerkingsboksen nederst på skjermen for å godta, og klikk på Godta for å fortsette.
   
 6. På skjermbildet Which Type of Installation do you Want (Hvilken installasjonstype ønsker du) velger du Custom (Egendefinert): Installer bare Windows (avansert).
   
 7. I skjermbildet Where do you want to Install Windows? (Hvor vil du installere Windows?) velger du Drive options (advanced) (Stasjonsalternativer (avansert)). Husk at neste trinn vil slette all eksisterende informasjon om datamaskinen, så sørg for å sikkerhetskopiere det du vil beholde. Hvis du vil utføre en ren installasjon, sletter du alle partisjonene som vises, ved å merke dem én etter én og velge Slett. Når du har slettet alle partisjonene, velger du Unallocated Space (Ledig plass), og deretter velger du New (Ny). Klikk på Apply (Bruk) for å opprette nye partisjoner for Windows 8/8.1, og klikk deretter på Next (Neste).
   
 8. En ny installasjon av Windows lastes inn på datamaskinen.
 9. Datamaskinen starter på nytt flere ganger. Dette kan ta litt tid å fullføre installasjonen.
   
 10. Når du har installert Windows på nytt, må du utføre det opprinnelige Windows-oppsettet. Se følgende artikkel i Dells kunnskapsbase: Slik konfigurerer du en ny Datamaskin med Windows 8/8.1 fra Dell for mer informasjon

Tilbake til toppen


Oppgrader til Windows 8/8.1 med en DVD kjøpt hos en forhandler eller en USB-nøkkel

 1. Sett inn DVD-en for Windows 8/8.1 i den optiske stasjonen. Hvis du bruker en USB-stasjon, åpner du USB-stasjonsmappen i Windows Utforsker og velger Setup.exe
  Installasjonsprogrammet for Windows 8/8.1 vises på skjermen.
   
 2. Velg Go online (Gå til internett) for å installere oppdateringer nå (anbefalt), og klikk på Next (Neste).
  Skjermbildet Product Key (Produktnøkkel) vises.
   
 3. Finn produktnøkkelen, skriv den inn i den oppgitte boksen, og klikk deretter på Next (Neste) for å fortsette.
   
  MERK:

  Produktnøkkelen er en sekvens på 25 tegn, atskilt med bindestreker.
  Hvis du har skrevet inn riktig nøkkel i boksen, dukker det opp en melding på linjen under boksen: Your product key works! Fortsett når du er klar
  Hvis en feil nøkkel skrives inn i boksen, står det i linjen: «Denne produktnøkkelen fungerte ikke. Please check it and try again, or try a different key (Denne produktnøkkelen virker ikke. Kontroller nøkkelen og prøv igjen, eller prøv en annen).

  Klikk her for mer informasjon om produktnøkler for Windows 8/8.1. Dells fabrikkinstallerte versjoner av Windows 8 og 8.1 krever ikke en produktnøkkel for Dell-datamaskiner.

 

Tilbake til toppen


Handlinger etter installering av Windows 8/8.1

Tilbake til toppen


 • Godta lisensvilkårene i skjermbildet License Terms (Lisensvilkår). Klikk på avmerkingsboksen nederst på skjermen for å godta, og klikk på Godta for å fortsette.
   
 • skjermbildet Choose What to Keep (Velg hva som skal beholdes) velger du ønsket oppbevaringsnivå for innstillinger og filer. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du på Help Me Decide (Hjelp meg å avgjøre) nederst på skjermen for å få informasjon om hva som er og ikke beholdes ved hvert valg. Når du har gjort valget ditt, klikker du på Next (Neste) for å fortsette.»
   
 • Skjermbildet Making sure you're ready to install checks your hardware and software (Kontrollerer at du er klar til å installere skjermen) for å finne ut om maskinvaren og programvaren er kompatibel med Windows 8/8.1.
   
 • Når du er ferdig, får du en liste over elementer som kan påvirkes av Windows 8/8.1-oppgraderingen på siden What needs your attention (Hva trenger din oppmerksomhet). Gå til sjekklisten for oppgradering til Windows 8/8.1 for å få informasjon om datamaskinens støtte for Windows 8/8.1 og drivere og programvare som kanskje må oppdateres eller avinstalleres før du oppgraderer til Windows 8/8.1.
  For å fortsette kan det være nødvendig å avinstallere eller starte enkelte applikasjoner på nytt. Gå gjennom listen fra øverst til nederst til oppdateringsknappen nederst på skjermen er endret til Neste. Klikk påNext (Neste) for å fortsette.
   
  MERK: Det kan være nødvendig å starte installasjonen av Windows 8/8.1 på nytt flere ganger for å gå forbi siden What needs your attention (Hva trenger din oppmerksomhet).
  Hvis du har avinstallert programvare manuelt, men den fremdeles står oppført etter behov for å avinstalleres manuelt, må du starte datamaskinen på nytt og starte Windows 8/8.1-installasjonen på nytt.
 • I vinduet Ready to install (Klar til installasjon) klikker du på installeringsknappen nederst til høyre for å starte installasjonen.
   
 • Datamaskinen starter på nytt flere ganger. Dette kan ta litt tid å fullføre installasjonen.
   
 • Windows 8/8.1 starter opp for første gang. Bla til installasjonsprogrammet for Windows 8/8.1 etter installasjonen.
  1. Tilpass – velg en farge for å angi fargetema for Windows 8/8.1. Denne innstillingen kan endres senere.
    
  2. Trådløst – Koble til et trådløst nettverk for å begynne å oppdatere Windows-filene. Hvis nettverket ikke sender nettverksnavnet (SSID), klikker du på Connect to a hidden wireless network (Koble til et skjult trådløst nettverk) nederst på skjermen. Hvis det trådløse nettverket ikke vises, klikker du koble til et trådløst nettverk senere.
   Når du har valgt det trådløse nettverket, klikker du på Connect (Koble til) nederst på skjermen.
    
  3. Innstillinger – Dell Technologies anbefaler at du bruker Express-innstillingene til å konfigurere Windows-oppdateringer automatisk og angi automatiske kontroller for å beskytte din personlige datamaskin.
    
  4. Logg på din personlige datamaskin – logg på med en Microsoft-konto, eller bruk en lokal konto til å logge på.
    
  5. Se instruksjonsvideoer mens konfigureringen fullføres for å lære mer om å bruke Windows 8/8.1-brukergrensesnittet.

原因

Ikke aktuelt

解决方案

Ikke aktuelt

文章属性


上次发布日期

17 10月 2023

版本

5

文章类型

Solution