跳转至主要内容
 • 快速、轻松地下订单
 • 查看订单并跟踪您的发货状态
 • 创建并访问您的产品列表
 • 使用“Company Administration”(公司管理),管理Dell EMC站点、产品和产品级联系人。

Systeemherstel gebruiken in Microsoft Windows

摘要: Dit artikel bevat informatie over Systeemherstel in Microsoft Windows. Informatie over het maken van een herstelpunt en het terugzetten van de systeembestanden en -instellingen in Microsoft Windows. Hier vindt u stapsgewijs instructies voor het herstellen van de computer met behulp van de functie Systeemherstel in Microsoft Windows. ...

本文可能已自动翻译。如果您对其质量有任何反馈,请使用此页面底部的表单告知我们。

文章内容


说明

Systeemherstel in Microsoft Windows helpt u herstelpunten te maken wanneer u een nieuwe app, driver, Windows-update of een herstelpunt handmatig installeert. Systeemherstel heeft geen invloed op uw persoonlijke bestanden, maar verwijdert wel apps, drivers en updates die zijn geïnstalleerd nadat het herstelpunt is gemaakt.

Systeemherstel maakt automatisch één keer per dag een herstelpunt aan. Het bewaakt voortdurend de systeemactiviteit en maakt een herstelpunt wanneer activiteiten zoals het installeren van apps, drivers of Windows-updates plaatsvinden.

OPMERKING: Systeemherstel heeft geen invloed op uw documenten, afbeeldingen of andere persoonlijke data. Onlangs geïnstalleerde programma's en drivers kunnen worden verwijderd.

Ondersteunde besturingssystemen

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8 of 8.1
 • Windows 7

Het hulpprogramma Systeemherstel in Microsoft Windows kan worden gebruikt als een effectief hulpprogramma om de computer te herstellen naar de laatst bekende functionerende staat tijdens het oplossen van software-gerelateerde problemen.

Systeemherstel inschakelen in Windows

 1. Klik op Start.
 2. Zoek naar Een herstelpunt maken en open Systeemeigenschappen.
 3. Ga in het venster Systeemeigenschappen naar het tabblad Systeembeveiliging .
 4. Als de beveiliging van het systeemstation (Afbeelding 1) is ingeschakeld, is Systeemherstel al ingeschakeld op uw computer. Als de beveiliging van de systeemschijf is uitgeschakeld, gaat u naar de volgende stap.


  Afbeelding 1: Het gedeelte Systeemherstel in het venster Systeemeigenschappen. De afbeelding is in het Engels.

 5. Klik op Configureren.
 6. Selecteer Systeembeveiliging inschakelen.


  Afbeelding 2: Systeembeveiliging in- of uitschakelen in Windows. De afbeelding is in het Engels.

 7. Klik op Apply.
 8. Klik op OK om te bevestigen.

Microsoft Windows maakt automatisch een herstelpunt na het toepassen van een nieuwe Windows-update of als er specifieke systeemwijzigingen zijn aangebracht.

WAARSCHUWING: Systeemherstel is geen oplossing voor databack-up. Systeemherstel maakt geen back-up van uw apps, documenten, afbeeldingen en andere persoonlijke data.

Een controlepunt voor systeemherstel maken in Windows

 1. Klik op Start.
 2. Zoek naar Een herstelpunt maken en open Systeemeigenschappen.
 3. Ga in het venster Systeemeigenschappen naar het tabblad Systeembeveiliging .


  Afbeelding 3: Het gedeelte Systeemherstel in het venster Systeemeigenschappen. De afbeelding is in het Engels.

 4. Klik op Maken.
 5. Typ een beschrijvende naam voor het herstelpunt. Typ bijvoorbeeld 'voorafgaand aan het installeren van ABC-software'.


  Afbeelding 4: Typ een beschrijving van het herstelpunt. De afbeelding is in het Engels.

 6. Klik op Maken.
 7. Klik op Sluiten.


  Afbeelding 5: Bevestigingsbericht dat het herstelpunt is gemaakt. De afbeelding is in het Engels.

 8. Klik op OK.

De computer herstellen met behulp van Systeemherstel in Windows

 1. Klik op Start.
 2. Zoek naar Een herstelpunt maken en open Systeemeigenschappen.
 3. Ga in het venster Systeemeigenschappen naar het tabblad Systeembeveiliging .


  Afbeelding 6: Het gedeelte Systeemherstel in het venster Systeemeigenschappen. De afbeelding is in het Engels.

 4. Klik op Systeemherstel.
  OPMERKING: De optie Systeemherstel is uitgeschakeld als er geen controlepunten voor systeemherstel beschikbaar zijn op de computer.
 5. Klik op Volgende.


  Afbeelding 7: Herstel de systeembestanden en -instellingen. De afbeelding is in het Engels.

 6. Selecteer het herstelpunt om de wijzigingen ongedaan te maken en problemen op te lossen.
  OPMERKING: Selecteer het herstelpunt waarop de computer nog probleemloos werkte.
   


  Afbeelding 8: Selecteer een herstelpunt in de lijst. De afbeelding is in het Engels.

 7. Klik op Scan for affected programs om te bevestigen welke apps en drivers worden verwijderd omdat ze zijn toegevoegd na het maken van het herstelpunt.


  Afbeelding 9: Scan en identificeer de lijst met programma's en drivers die worden verwijderd en hersteld tijdens het systeemherstelproces. De afbeelding is in het Engels.

 8. Klik op Sluiten.
 9. Klik op Volgende om te beginnen met het herstellen van de systeembestanden en -instellingen.


  Afbeelding 10: Selecteer een herstelpunt in de lijst. De afbeelding is in het Engels.

 10. Klik op Finish.
  OPMERKING: Als een of meer apps of drivers getroffen zijn, installeert u deze opnieuw na het herstelproces (indien nodig).
   


  Afbeelding 11: Bevestig het systeemherstelpunt om de wijzigingen toe te passen. De afbeelding is in het Engels.

其他信息

Veelgestelde vragen

Klik op een gedeelte voor meer informatie.

Het hulpprogramma voor systeemherstel kan worden geopend via de Windows Herstelomgeving (WinRE) in Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 of Windows 8. De computer start automatisch op naar Windows Recovery Environment (WinRE) als het besturingssysteem twee keer achtereen niet opstart.

Handmatig opstarten in Windows Recovery Environment (WinRE):

 1. Houd de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
 2. Zet de computer aan.
 3. Als het beginscherm van Windows wordt weergegeven, houdt u de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
 4. Zet de computer aan.
 5. Als het beginscherm van Windows wordt weergegeven, houdt u de aan/uit-knop 10 seconden ingedrukt om de computer uit te schakelen.
 6. Zet de computer aan. De computer start op naar Windows Recovery Environment (WinRE).
 7. Klik op Probleemoplossing.
 8. Klik op Geavanceerde opties.
 9. Klik op Systeemherstel.
 • Systeemvernieuwing - Installeer Windows opnieuw en bewaar uw persoonlijke bestanden en instellingen. Refresh zorgt er ook voor dat de apps die bij uw computer zijn geleverd en de apps die u vanuit de Microsoft Store hebt geïnstalleerd, blijven.
  WAARSCHUWING: Systeemvernieuwing verwijdert apps die niet vooraf op de computer zijn geïnstalleerd. Bijvoorbeeld apps die door de gebruiker zijn geïnstalleerd vanaf cd-, dvd-, USB- of gedownloade bestanden.
 • Systeem opnieuw instellen - Windows opnieuw installeren, maar uw bestanden, instellingen en apps verwijderen. Behalve de apps die vooraf op de computer waren geïnstalleerd.

Aanbevolen artikelen

Hier zijn enkele aanbevolen artikelen met betrekking tot dit onderwerp die voor u interessant kunnen zijn.

文章属性


受影响的产品

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

上次发布日期

07 11月 2023

版本

8

文章类型

How To