跳至主要內容
 • 簡單快速地下訂單
 • 檢視訂單及追蹤商品運送狀態
 • 建立並存取您的產品清單
 • 使用「公司管理」來管理您的 Dell EMC 網站、產品和產品層級連絡人。

Aktualizace systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky F12

摘要: Zjistěte, jak v jednorázové spouštěcí nabídce aktualizovat systém BIOS v počítači pomocí spouštěcího souboru BIOS, který je zkopírován na jednotku USB.

本文可能採用自動翻譯。如果您對翻譯品質有任何寶貴意見,請使用此頁面底部的表單告訴我們,謝謝。

文章內容


說明

Obsah:

 1. Informace o aktualizaci systému BIOS
 2. Stažení souboru aktualizace systému BIOS a zkopírování souboru na jednotku USB Flash
 3. Aktualizace systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky
 4. Aktualizace počítačů pomocí systému BIOS AGS (bílé pozadí) (2020 a novější)

Zjistěte, jak získat přístup k systému BIOS na počítači Dell a jak jej procházet a aktualizovat.

Pokud v počítači není nainstalován operační systém nebo se jej v počítači nedaří spustit, vybrané počítače Dell podporují aktualizaci systému BIOS či rozhraní UEFI pomocí jednorázové spouštěcí nabídky.

Informace o aktualizaci systému BIOS

Aktualizaci systému BIOS lze spustit ze systému Windows. Pokud se počítači Dell nedaří spustit operační systém, lze aktualizaci systému BIOS spustit pomocí jednorázové spouštěcí nabídky F12. Většina počítačů Dell vyrobených po roce 2012 má tuto funkci a můžete ji potvrdit spuštěním počítače do jednorázové spouštěcí nabídky F12. Pokud se jako možnost spuštění zobrazí položka BIOS FLASH UPDATE , počítač Dell podporuje tuto metodu aktualizace systému BIOS pomocí jednorázové spouštěcí nabídky.

VÝSTRAHA: Před aktualizací systému BIOS by měl být nástroj BitLocker zakázán, jinak bude po aktualizaci potřeba obnovovací klíč nástroje BitLocker. Více informací: Povolení nebo zakázání nástroje BitLocker s čipem TPM v systému Windows
POZNÁMKA: Tuto funkci mohou využívat pouze počítače Dell s možností BIOS Flash Update v jednorázové spouštěcí nabídce F12.

Zpět na začátek


Stažení souboru aktualizace systému BIOS a zkopírování souboru na jednotku USB Flash

 1. Přejděte na webovou stránku Ovladače a soubory ke stažení společnosti Dell.
 2. Určete svůj produkt Dell.
  1. Klikněte na tlačítko Stažení a instalace aplikace SupportAssist pro automatické rozpoznání produktu Dell.
   Pokud aplikace Dell SupportAssist ve vašem počítači není k dispozici, nainstalujte ji podle pokynů na obrazovce.
  2. Nebo zadejte výrobní číslo, kód Express Service Code nebo sériové číslo produktu Dell a klikněte na tlačítko Hledat.
  3. Nebo klikněte na možnost Procházet nabídku všech produktů a ručně vyberte produkt Dell z katalogu.
 3. Vyberte operační systém, který je nainstalován v počítači Dell.
 4. V části Kategorie vyberte možnost BIOS.
 5. Najděte nejnovější verzi systému BIOS.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout a uložte soubor do počítače.
 7. Připojte jednotku USB flash k počítači.
 8. Otevřete Průzkumníka souborů (známý také jako Průzkumník Windows).
 9. Klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu jednotky USB flash a vyberte možnost Formátovat.
  VÝSTRAHA: Zálohujte všechna důležitá data z jednotky USB flash. Formátování jednotky USB flash trvale vymaže obsah jednotky USB flash.
 10. V části Systém souborů vyberte možnost FAT32.
  Poznámka: Možnost FAT32 není k dispozici, pokud používáte jednotku USB větší než 32 GB. Doporučujeme použít 32GB nebo menší jednotku USB. Pokud nemáte k dispozici 32GB nebo menší jednotku USB, postupujte následovně:
 11. Klikněte na tlačítko Start.
 12. Po dokončení formátování klikněte na tlačítko OK.
 13. Přejděte do umístění, kam jste uložili stažený soubor aktualizace systému BIOS.
 14. Zkopírujte instalační soubor aktualizace systému BIOS na jednotku USB flash.
 15. Po úspěšném zkopírování souboru přejděte k dalšímu kroku.

Zpět na začátek


Aktualizace systému BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky

Pomocí následujících kroků aktualizujte systém BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky F12:

VÝSTRAHA: Společnost Dell Technologies doporučuje před aktualizací systému BIOS v počítači Dell odpojit veškerá zařízení, jako jsou externí pevné disky, tiskárny, skenery atd. (s výjimkou klávesnice a myši).
VÝSTRAHA: Notebooky Dell musí mít před aktualizací systému BIOS nainstalovanou baterii a musí být nabité alespoň na 10 %. Společnost Dell Technologies doporučuje před pokračováním v procesu aktualizace připojit notebook k napájecímu adaptéru.
VÝSTRAHA: BĚHEM PROCESU AKTUALIZACE SYSTÉMU BIOS NEVYPÍNEJTE POČÍTAČ. Vypnutí počítače během aktualizace systému BIOS způsobí neopravitelné poškození základní desky počítače. Další informace o aktualizaci systému BIOS v počítači Dell naleznete v článku znalostní databáze Dell Aktualizace systému BIOS společnosti Dell.
 1. Vypněte počítač.
 2. Připojte jednotku USB flash k počítači.
 3. Zapněte počítač a několikrát stiskněte klávesu F12, dokud se nezobrazí jednorázová spouštěcí nabídka.
 4. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte položku BIOS Flash Update (obrázek 1):
  Jednorázová spouštěcí nabídka
  Obrázek 1: Výběr možnosti BIOS Flash v jednorázové spouštěcí nabídce F12.
 5. Je nutné vybrat systém FS1 (souborový systém USB flash disku) (obrázek 2)
  Načtení souboru
  Obrázek 2: Načtěte soubor.
 6. V nabídce aktualizace systému BIOS klikněte na tlačítko Browse (obrázek 3).
  tlačítko browse
  Obrázek 3: Výběr Browse v nabídce Flash BIOS z nabídky F12.
 7. V otevřeném okně vyberte spustitelný soubor aktualizace systému BIOS, který jste zkopírovali na jednotku USB. Například E5450A14.exe. Název souboru se může lišit (obrázek 4).
  výběr souboru aktualizace systému bios z jednotky usb flash
  Obrázek 4: Výběr souboru aktualizace systému BIOS v nabídce.
 8. Klikněte na tlačítko OK (obrázek 5).
  potvrďte kliknutím na tlačítka ok
  Obrázek 5: Po výběru souboru aktualizace systému BIOS klikněte na tlačítko OK.
 9. Klikněte na možnost Begin Flash Update (obrázek 6).
  kliknutí na tlačítko begin flash update
  Obrázek 6: Kliknutí na tlačítko Begin Flash Update.
 10. Jakmile se zobrazí varovná zpráva, přečtěte si ji a kliknutím na tlačítko Yes spusťte proces aktualizace systému BIOS (obrázek 7).
  možnost do you want to proceed
  Obrázek 7: Kliknutí na tlačítko Yes ve výstražném okně Do You Want to Proceed.
 11. Ukazatel průběhu se může několikrát přesunout z nuly na 100. Proces aktualizace systému BIOS může trvat až 10 minut, ale obvykle trvá 2 až 3 minuty (obrázek 8).
  ukazatel průběhu aktualizace systému BIOS
  Obrázek 8: Ukazatel průběhu aktualizace systému BIOS
 12. Po dokončení aktualizace systému BIOS restartujte počítač.

Zpět na začátek


Aktualizace počítačů pomocí systému BIOS AGS (bílé pozadí) (2020 a novější)

Pomocí následujících kroků aktualizujte systém BIOS z jednorázové spouštěcí nabídky F12:

 
POZNÁMKA: Některé USB flash disky může být nutné vložit do portu USB před spuštěním jednorázové spouštěcí nabídky F12.
 
 1. Vypněte počítač.
 2. Připojte jednotku USB flash k počítači.
 3. Zapněte počítač a několikrát stiskněte klávesu F12, dokud se nezobrazí jednorázová spouštěcí nabídka.
 4. Klikněte na možnost BIOS Update (obrázek 9).
  AgS BIOS (2020 nebo novější)
  Obrázek 9: Aktualizace systému BIOS
 5. Klikněte na možnost Aktualizace ze souboru (obrázek 10).
  Aktualizace systému AgS BIOS (2020 nebo novější)
  Obrázek 10: Aktualizace ze souboru
 6. V Průzkumníkovi souborů vyberte zařízení, na kterém je uložen soubor BIOS exe (obrázek 11).
  AgS BIOS (2020 nebo novější) Průzkumník souborů
  Obrázek 11: Vyberte zařízení, na kterém je uložen soubor systému BIOS
 7. Vyberte připravenou aktualizaci systému BIOS (příklad: Latitude_3410_3510.exe (obrázek 12) a klikněte na tlačítko Submit.
  AgS BIOS (2020 nebo novější) Průzkumník souborů
  Obrázek 12: Potvrzení výběru zařízení, na kterém je uložen soubor systému BIOS
 8. Vrátíte se na předchozí obrazovku Flash BIOS . Zde můžete zkontrolovat informace o verzi systému BIOS, kterou se pokoušíte aktualizovat. Pokud jste si verzí jisti, klikněte na možnost Update BIOS (obrázek 13).
  Aktualizace systému AgS BIOS (2020 nebo novější)
  Obrázek 13: Výběr aktualizace systému BIOS
 9. Klikněte na možnost Confirm Update BIOS (obrázek 14).
  Aktualizace systému AgS BIOS (2020 nebo novější)
  Obrázek 14: Potvrzení aktualizace systému BIOS
 10. Aktualizace proběhne po restartování. Po dokončení aktualizace se počítač restartuje, proto nevypínejte napájení a počkejte na dokončení aktualizace (obrázek 15).
  Probíhá aktualizace systému BIOS
  Obrázek 15: Obrazovka aktualizace systému BIOS

Zpět na začátek

其他資訊

文章屬性


受影響的產品

Alienware, Inspiron, Legacy Desktop Models, OptiPlex, Vostro, XPS, G Series, G Series, Alienware, Inspiron, Latitude, Vostro, XPS, Legacy Laptop Models, Fixed Workstations, Mobile Workstations

上次發佈日期

27 5月 2024

版本

13

文章類型

How To