跳至主要內容
 • 簡單快速地下訂單
 • 檢視訂單及追蹤商品運送狀態
 • 建立並存取您的產品清單
 • 使用「公司管理」來管理您的 Dell EMC 網站、產品和產品層級連絡人。

Nastavení rozlišení obrazovky, barevné hloubky, obnovovací frekvence a velikosti písem a ikon na pracovní ploše systému Windows

摘要: Tento článek vás provede změno nastavení videa v různých operačních systémech Windows s použitím výchozích nástrojů.

本文可能採用自動翻譯。如果您對翻譯品質有任何寶貴意見,請使用此頁面底部的表單告訴我們,謝謝。

文章內容


說明

Změnou nastavení zobrazení lze změnit vzhled obrazovky včetně velikosti ikon a písma a barevné hloubky.


Obsah:

 1. Nastavení či změna rozlišení obrazovky
 2. Úprava barevné hloubky
 3. Úprava obnovovací frekvence
 4. Změna velikosti textu a ikon

Pokyny ke změně nastavení obrazu získáte kliknutím na váš operační systém:

Poznámka: Všechny níže uvedené pokyny platí pro okno Ovládacích panelů s výchozími nastaveními. (Ovládací panely jsou například nastaveny na možnost Zobrazení kategorií, můžete je pak změnit na Zobrazení s velkou nebo malou ikonou.)

 

Nastavení či změna rozlišení obrazovky

 

Nastavení rozlišení v operačním systému Windows 11 a Windows 10

 1. Zavřete všechny spuštěné programy.

 2. Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na nabídku Start a poté na možnost Ovládací panely nebo kliknout na nabídku Start, zadat Ovládací panely a kliknout na ikonu, která se zobrazí.

 3. V okně Ovládací panely klikněte na možnost Systém a potom na položku Zobrazení.

 4. Pokud je k vašemu počítači připojeno více monitorů, vyberte ten, jehož nastavení chcete změnit.

 5. Kliknutím na rozevírací pole Rozlišení zobrazíte seznam doporučených rozlišení pro daný displej.

 6. Klikněte na požadované rozlišení a pak na tlačítko Použít.

 7. Pokud chcete nové nastavení uchovat, klikněte na tlačítko Ponechat změny. V opačném případě klikněte na tlačítko vrátit změny.

Poznámka: Pokud nové nastavení nefunguje, systém Windows se pokusí automaticky vrátit do původního nastavení.
 1. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda jsou změny trvalé.

Nastavení rozlišení ve starších verzích operačního systému Windows

 1. Zavřete všechny spuštěné programy.

 2. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Ovládací panely.

 3. V okně Ovládací panely klikněte na panel Vzhled a motivy a potom na položku Zobrazení.

 4. V okně Vlastnosti zobrazení klikněte na kartu Nastavení.

 5. U položky Rozlišení obrazovky klikněte na horizontální posuvník a přetáhnutím změňte rozlišení obrazovky. Potom klikněte na tlačítko Použít.

 6. Po zobrazení informace, že systém Windows je připraven změnit velikost obrazovky, klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud se zobrazí okno „Upozornění na kompatibilitu“, vyberte možnost Použít nové nastavení bez restartování a pak klikněte na tlačítko OK.
 1. Pokud je nové nastavení kompatibilní, obraz se obnoví s novým nastavením.

 2. Pokud chcete nové nastavení uchovat, klikněte na tlačítko Ano.

Poznámka: Pokud nové nastavení nefunguje, systém Windows se pokusí automaticky vrátit do původního nastavení. Pokud je obraz poškozený nebo se zobrazí chyba Mimo rozsah zobrazení, která se automaticky neopraví, restartujte počítač. Během spouštění stiskněte klávesu F8, ve spouštěcí nabídce systému přejděte na položku Nouzový režim a stiskněte Enter. Počítač se spustí v nouzovém režimu. V nouzovém režimu změňte rozlišení zpět na původní nastavení a počítač normálním způsobem restartujte.
 1. Restartujte počítač a zkontrolujte, zda jsou změny trvalé.

Zpět na začátek

 

Úprava barevné hloubky

 

Úprava barevné hloubky v operačním systému Windows 11 a Windows 10

 1. Zavřete všechny spuštěné programy.

 2. Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na nabídku Start a poté na možnost Ovládací panely nebo kliknout na nabídku Start, zadat Ovládací panely a kliknout na ikonu, která se zobrazí.

 3. V okně Ovládací panely klikněte na možnost Systém a potom na položku Zobrazení.

 4. Pokud je k vašemu počítači připojeno více monitorů, vyberte ten, jehož nastavení chcete změnit.

 5. Klikněte na odkaz Zobrazit vlastnosti adaptéru.

 6. Vyberte možnost Zobrazit všechny režimy.
 7. V seznamu si vyberte rozlišení, barevnou hloubku a obnovovací frekvenci a klikněte na tlačítko OK

 8. Dalším kliknutím na tlačítko OK ukončíte okno s vlastnostmi.

Úpravy barevné hloubky ve starších verzích operačního systému Windows

 1. Zavřete všechny spuštěné programy.

 2. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Ovládací panely.

 3. V okně Ovládací panely klikněte na panel Vzhled a motivy a potom na položku Zobrazení.

 4. V okně Vlastnosti zobrazení klikněte na kartu Nastavení.

 5. V rozevírací nabídce pod položkou Barvy kliknutím vyberte požadovanou barevnou hloubku.

 6. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Zpět na začátek


 

Úprava obnovovací frekvence

 

Poznámka: Úprava obnovovací frekvence se doporučuje pouze pro monitory CRT (cathode-ray tube). Pro notebooky s LCD monitorem a pro ploché LCD monitory není potřeba.

Úpravy obnovovací frekvence v operačním systému Windows 10

 1. Zavřete všechny spuštěné programy.

 2. Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na nabídku Start a poté na možnost Ovládací panely nebo kliknout na nabídku Start, zadat Ovládací panely a kliknout na ikonu, která se zobrazí.

 3. V okně Ovládací panely klikněte na možnost Systém a potom na položku Zobrazení.

 4. Pokud je k vašemu počítači připojeno více monitorů, vyberte ten, jehož nastavení chcete změnit.

 5. Klikněte na odkaz Zobrazit vlastnosti adaptéru.

 6. Klikněte na kartu Monitor.

 7. Pod položkou Nastavení monitoru klikněte na rozbalovací nabídku Obnovovací frekvence.

 8. Vyberte požadovanou obnovovací frekvenci a pak klikněte na tlačítko Použít.

 9. Jakmile se zobrazí informace o tom, že systém Windows upravuje obnovovací frekvenci, klikněte na tlačítko OK.

Úpravy obnovovací frekvence ve starších verzích operačního systému Windows

 1. Zavřete všechny spuštěné programy.

 2. Klikněte na tlačítko Start a potom na položku Ovládací panely.

 3. V okně Ovládací panely klikněte na panel Vzhled a motivy a potom na položku Zobrazení.

 4. V okně Vlastnosti zobrazení klikněte na kartu Nastavení.

 5. Klikněte na položku Upřesnit a pak na kartu Monitor.

 6. Pod položkou Nastavení monitoru klikněte na rozbalovací nabídku Obnovovací frekvence.

 7. Vyberte požadovanou obnovovací frekvenci a pak klikněte na tlačítko Použít.

 8. Jakmile se zobrazí informace o tom, že systém Windows upravuje obnovovací frekvenci, klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud se zobrazí varování Obnovovací frekvence, které uvádí, že jste uvedli vlastní obnovovací frekvenci, klikněte na tlačítko Ano.
 1. Pokud je nové nastavení kompatibilní, obraz se obnoví s novým nastavením.

 2. Pokud chcete nové nastavení uchovat, klikněte na tlačítko Ano.

Poznámka: Pokud nové nastavení nefunguje, systém Windows se pokusí automaticky vrátit do původního nastavení. Pokud je obraz poškozený nebo se zobrazí chyba Mimo rozsah zobrazení, která se automaticky neopraví, restartujte počítač. Během spouštění stiskněte klávesu F8, ve spouštěcí nabídce systému přejděte na položku Nouzový režim a stiskněte Enter. Počítač se spustí v nouzovém režimu. V nouzovém režimu změňte rozlišení zpět na původní nastavení a počítač normálním způsobem restartujte.
 1. Po zobrazení výzvy zavřete všechna okna a restartujte počítač.

Zpět na začátek


 

Změna velikosti textu a ikon

 

Úprava velikosti písma

 1. Zavřete všechny spuštěné programy.

 2. Můžete kliknout pravým tlačítkem myši na nabídku Start a poté na možnost Ovládací panely nebo kliknout na nabídku Start, zadat Ovládací panely a kliknout na ikonu, která se zobrazí.

 3. V okně Ovládací panely klikněte na možnost Systém a potom na položku Zobrazení.

 4. V části Změnit velikost textu, aplikací a dalších položek klikněte na rozevírací seznam. Potom z rozevíracího pole vyberte požadovanou velikost písma.

Úprava nastavení DPI

 1. Tato volba již není v operačním systému Windows 10 k dispozici, aniž by bylo nutné provést změny v registrech, což nelze doporučit.

Nastavení velikosti ikon a panelů nástrojů pomocí nástroje Dell QuickSet

 1. V oznamovací oblasti na hlavním panelu klikněte na ikonu Dell QuickSet.

 2. V zobrazené nabídce přejděte do části Icons and Toolbars a poté klikněte na příslušné nastavení.

Úprava velikosti písma

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a poté na položku Vlastnosti. (Nebo klikněte na tlačítko Start, na položku Ovládací panely a poté dvakrát na položku Zobrazení.)

 2. V okně Vlastnosti zobrazení klikněte na kartu Vzhled.

 3. V poli Velikost písma kliknutím vyberte požadovanou velikost.

 4. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

Úprava nastavení DPI

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše a poté na položku Vlastnosti. (Nebo klikněte na tlačítko Start, na položku Ovládací panely a poté dvakrát na položku Zobrazení.)

 2. V okně Vlastnosti zobrazení klikněte na kartu Nastavení.

 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit.

 4. Na kartě Obecné vyberte kliknutím v poli Nastavení DPI požadované nastavení DPI nebo klikněte na možnost Vlastní nastavení a zadejte příslušné nastavení DPI.

 5. Klikněte na tlačítko Použít a poté na tlačítko OK.

 6. Po výzvě restartujte počítač.

Zpět na začátek

其他資訊

文章屬性


受影響的產品
Desktops & All-in-Ones, Inspiron 3452, Inspiron 5488, Inspiron 15 7572, Inspiron 7580, Inspiron 20 3064, Inspiron 3264 AIO, Inspiron 3265, Inspiron 3452 AIO, Inspiron 24 3464, Inspiron 24 5488, Inspiron 27 7775, Inspiron 3252, Inspiron 3268 , Inspiron 3655, Inspiron 3656, Inspiron 3668, Latitude 5290 2-in-1, Latitude 5290, Latitude 7290, Latitude 3390 2-in-1, Latitude 7390 2-in-1, Latitude 7390, Latitude 3490, Latitude 5490, Latitude 5491, Latitude 7490, Latitude 3590, Latitude 5590, Latitude 5591, OptiPlex 3050 All-In-One, OptiPlex 3050 Tower, OptiPlex 3050 Micro, OptiPlex 3050 Small Form Factor, OptiPlex 3060 Tower, OptiPlex 3060 Micro, OptiPlex 3060 Small Form Factor, OptiPlex 5050 Tower, OptiPlex 5050 Micro, OptiPlex 5050 Small Form Factor, OptiPlex 5060 Tower, OptiPlex 5060 Micro, OptiPlex 5060 Small Form Factor, OptiPlex 5250 All-In-One, OptiPlex 7050 Tower, OptiPlex 7050 Micro, OptiPlex 7050 Small Form Factor, OptiPlex 7060 Tower, OptiPlex 7060 Micro, OptiPlex 7060 Small Form Factor, OptiPlex 7450 All-In-One, OptiPlex 7460 All-In-One, OptiPlex 7760 All-In-One, Vostro 5370, Vostro 14 3468, Vostro 5471, Vostro 3578, Vostro 15 5568, Vostro 3470, Vostro 3670, XPS 27 7760, XPS 8920 ...
上次發佈日期

08 1月 2024

版本

9

文章類型

How To