Sådan hjælper Dell Technologies med at skabe bæredygtige løsninger

I Dell Technologies har vi en række ambitiøse bæredygtighedsmål. Det er nemlig essentielt, at vi gør det nemt for virksomheder og forbrugere at tage bæredygtige valg. I løbet af de seneste 40 år er befolkningstallet mere end fordoblet – fra 3,7 milliarder til næsten 7,8 milliarder. Og antallet vil kun stige de næste 40 år, hvilket vil medføre knaphed på ressourcer.

Grøn it er en vigtig komponent for at opnå regeringens ambitiøse klimamål. Her spiller især produktdesign og cirkulær økonomi en central rolle. Vi har allerede søsat en række initiativer for at inspirere til bæredygtighed i det danske erhvervsliv.

Vi skal gentænke it-produkters livscyklus
Når et produkt ikke længere virker eller er forældet, vil det ofte ende på en genbrugsstation. Mængden af it-affald stiger stødt, og alene i 2021 blev der kasseret mere end 54 millioner tons it.

Med vores Asset Recovery Services kan virksomheder sælge og bortskaffe deres udtjente it-udstyr på en nem, miljøvenlig og sikker måde. Genanvendelsesløsningen inkluderer alle brands af computere, servere og andet it-udstyr, hvilket gør det nemt for danske virksomheder at genbruge og genanvende. Du kan læse mere om vores Asset Recovery Service her.

Bæredygtig emballage
Cirkulær økonomi er en ledestjerne for os, og et af vores mål er, at 100 pct. af materialerne til emballage og mere end halvdelen af materialerne til produkter skal være fornybare eller genbrugsmaterialer. Allerede i dag består over 85 pct. af vores emballage af genbrug. At bortskaffe og genanvende it-affald skal desuden foregå miljøvenligt og uden at tilføje mere it-affald. Komponenter der er fremstillet af forurenende materialer skal naturligvis fjernes, før produkterne ender som affald. Du kan læse om Dell Technologies’ bæredygtighedsinitiativer og genanvendelsesløsninger her.

Genanvend it-komponenter
Siden 2011 har Dell Technologies genanvendt over 1,1 millioner ton it – men det er blot begyndelsen. For med vores globale bæredygtighedsmål for 2030 har vi sat os målet, at for hvert produkt vi sælger, vil vi også tilbagetage og genanvende et tilsvarende produkt. Gennem det seneste år har 95 pct. af vores produkter fået nyt liv – enten som et produkt eller som selvstændige materialer. Det er et højt tal, men vi skal selvfølgelig helt op på de 100 pct.

Omstil til cirkulære indkøbsmodeller med pc-as-a-Service
Danskerne har i mange år været glade for leasing – lige fra tv til opvaskemaskiner og biler. Nu ser vi også trenden udbrede sig inden for it-udstyr. For at realisere en cirkulær økonomi er virksomheder nødt til at have fokus på cirkulære indkøbsmodeller, der inkluderer reparation og genanvendelse af it. En pc-as-a-Service-løsning tager ofte højde for levetidsforlængelse, vedligeholdelse, reparation samt returnering af udtjent udstyr. Pc’er kommer nu også med teknologier som AI og maskinlæring, så enhederne selv kan aflæse, hvilke funktioner der anvender strøm. Det betyder, at pc’en selv kan styre, om funktionerne skal slukkes, så pc’en sparer strøm og forlænger batteriets levetid. Ved både at levetidsforlænge og genanvende pc’er kan virksomheder dermed blive mere bæredygtige. Du kan læse mere om vores pc-as-a-Service-løsninger her.

Et tankeeksperiment inden for bæredygtigt design
Med Concept Luna har vi hos Dell Technologies udviklet et nyt koncept inden for produktdesign og cirkulær økonomi. Konceptet er skabt som et eksperiment med udgangspunkt i, hvordan man kan designe en pc grundlæggende anderledes. Det giver os mulighed for at nytænke designet fra ende til anden. Tager vi f.eks. udgangspunkt i idéen om, at størrelsen på motherboardet kan reduceres, kan det placeres i toppen af pc’en frem for bunden, og så vil en blæser til nedkøling ikke være nødvendig længere, hvilket reducerer strømforbruget. Konceptet er skabt med henblik på vores fremtidige produktudvikling. På kort sigt er fokus især på, hvordan vi kan gøre komponenterne nemt tilgængelige, udskiftelige og genanvendelige samtidig med, at enheden får et nyt design, der bidrager til mindre ressourceforbrug.

Hvis alle idéer bag Concept Luna bliver realiseret, kan vi forvente en reduktion i produkternes totale klimaaftryk på hele 50 pct. Du kan læse mere om Concept Luna lige her.

Det er vigtigt, at vi som en førende tech-virksomhed tager ansvar for at bidrage til en bæredygtig verden. Og det er afgørende, at vi udfordrer vores kunder og partnere – og at de også udfordrer os som leverandør.

Om forfatteren: Christian Riise

Christian Riise er kommunikations- og marketingdirektør i Dell Technologies Danmark. Han arbejder på tværs af både medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere for at styrke Dell Technologies’ position på det danske marked.