Uden it-transformation går virksomheder glip af konkurrencemæssige fordele

digital transformation

Data er en af virksomhedernes mest aktuelle konkurrencefordele, fordi data kan omsættes til forretningsindsigt, hvilket giver en række konkrete muligheder for at forbedre forretningen. Det er budskabet i en rapport fra analysevirksomheden IDC, der har analyseret, hvilken indflydelse it-transformation har på virksomheders forretning.

Derfor er det givet, at hvis virksomheder for alvor skal udnytte data til at styrke konkurrenceevnen, har de behov for en it-infrastruktur, som kan håndtere, analysere, opbevare og beskytte data, uanset hvor de befinder sig. Virksomheder er med andre ord nødt til at have en infrastruktur, som er mere fleksibel end nogensinde før for at være konkurrencedygtige og opnå vækst – og der kan transformation af it være vejen frem. En nylig undersøgelse fra ESG, hvor man har spurgt 4.000 it-beslutningstagere om deres syn på og erfaringer med it-transformation, viser nemlig en sammenhæng mellem it-transformation og forretningsresultater.

It-transformation booster din virksomhed
Ifølge ESG-undersøgelsen kan it-transformation være en drivkraft bag innovation, vækst og effektivitet i it-afdelingen samtidig med at omkostningerne reduceres. De virksomheder, som er længst fremme i deres it-transformation, kan nemlig allokere 17 procent mere af deres it-budget til innovation, gennemføre tre gange så mange it-projekter før tid, eksekvere 14 procent flere it-projekter billigere end budgetteret, og sidst men ikke mindst bruger de 31 procent mindre af it-budgettet på drift.

Faktisk er hele 81 procent af de adspurgte it-beslutningstagere enige i, at virksomheder mister konkurrencemæssige fordele, hvis de ikke tager it-transformation til sig. Alligevel halter mange virksomheder bagefter, idet kun seks procent af virksomhederne i undersøgelsen lever op til kriterierne for at være transformerede.

De vigtige ingredienser: Penge, forståelse og kompetencer
Det kan være en kompliceret proces at gøre it til en katalysator for forretningsfremgang, og der opstår ofte en række udfordringer på vejen. Ifølge den omtalte IDC-rapport er de tre største forhindringer for at komme i mål med it-transformation at få budgetter til initiativerne, at opnå gensidig forståelse mellem it-afdelingen og ledelsen samt en generel mangel på nødvendige kompetencer.

Selvom det kan virke uoverskueligt, er det muligt at overkomme disse udfordringer. Men det kræver (og ja, jeg ved, vi har hørt det før), at it-afdelingen forstår forretningen og taler samme sprog som den kommercielle del af virksomheden.

budgetter til initiativerne: Selvom virksomheder typisk gerne vil have it-afdelingens hjælp til at levere de tjenester, som kan være med til at øge indtjening og vækst, tøver økonomiafdelingen desværre ofte, når det kommer til at betale for gildet. For at øge chancerne for at få den nødvendige finansiering kan it-afdelingen udarbejde business cases, som enten viser de indtægtsmuligheder, som it-transformation kan skabe og udnytte, eller som viser, hvordan den nuværende it-infrastruktur spænder ben for virksomhedens evne til at konkurrere. Således kan man tydeliggøre behovet i et sprog, som økonomiafdelingen forstår.

Gensidig forståelse mellem it og forretning: I it-branchen har budskabet længe været, at ledelsen skal lytte mere til it-afdelingen. Det kan jeg på ingen måde være uenig i, men jeg vil dog pointere, at it-afdelingen også er nødt til at lytte til ledelsen, hvis it-transformationen skal blive en succes. It-afdelingen bør arbejde tæt sammen med ledelsen i forbindelse med it-transformationen for at sikre, at infrastrukturen understøtter de systemer og teknologier, som er nødvendige for at tilfredsstille virksomhedens kunder, samarbejdspartnere mm.

Mangel på nødvendige kompetencer: Når man optimerer it-infrastrukturen med henblik på at frigøre ressourcer til drift og konvertere dem til innovation, er det klart, at kravene til bemanding og færdigheder ændrer sig. Derfor skal it-afdelingen være indstillet på at udvikle nye kompetencer. Blandt andet inden for data science, som reelt gør it-afdelingen i stand til at omsætte de store datamængder til brugbar forretningsindsigt.

Lyt til it-afdelingen – og vælg den rette løsning
Når først en virksomhed har fået øjnene op for fordelene ved it-transformation, vil de fleste spørge sig selv: hvor skal vi starte? IDC’s rapport påpeger, at hybrid-it, hvor man vælger et mix af on-premise- og public cloud-løsninger, er et godt sted at starte. Ved at bruge en hybrid løsning kan it definere en arkitektonisk tilgang, en investeringsstrategi for it og en model for it-kompetencer, der tilsammen kan hjælpe med at skabe større indtægter og øget vækst. Det sker blandt andet, fordi hybrid-it er skalérbar samtidig med, at modellen reducerer kapitalbindingen i it. Det er dog vigtigt at pointere, at ingen virksomheder er ens. Derfor er det naturligvis vigtigt at sikre sig ordentlig rådgivning, inden man kaster sig ud i transformationsprojekterne.

Simon Nielsen, Nordic Account Systems Engineer Manager, Dell EMC

Om forfatteren: Simon Nielsen

Simon leder i dag det nordiske team af Account Systems Engineers (Danmark, Finland, Norge og Island). Sammen med sit team har han det øverste tekniske ansvar for de digital- og it-transformationsløsninger, som Dell EMC leverer til vores kunder i norden. Simon har været ansat hos Dell EMC i fem år, hvor han har besiddet forskellige roller – alt inden for specifik kundeportefølje, partnersamarbejde og ledelse – dette altid med en teknisk vinkel.