|

Dellin verkkopohjainen, kehikkomallinen UPS-laite

Windows 10 Pro 
intel-core

Varmista katkoton virransaanti - jopa sähkökatkojen aikana.

Suojaudu parhaalla mahdollisella tavalla yleisimpiä virtaongelmia vastaan valitsemalla helposti asennettava ja hallittava Dell™ UPS -laite, joka on tarkoitettu 2 700–10 000 watin kehikkokuormille konesaleissa.

Tätä tuotetta ei enää voi ostaa verkosta. Palaa etusivulle ja hae asiaan liittyviä kohteita.
 
Dellin verkkopohjainen, kehikkomallinen UPS-laite
Galleria

Galleria

Ominaisuudet

Ominaisuudet

 

Dellin verkkopohjainen, kehikkomallinen UPS-laite - edullinen, helppo valita, helppo asentaa

Edullinen, helppo valita, helppo asentaa

Tarkkojen sähköteholuokitusten, ilman työkaluja tapahtuvan asentamisen ja energiatehokkuutta tukevan rakenteen ansiosta Dellin UPS-järjestelmien valikoimasta löytyy vaihtoehto ympäristöön kuin ympäristöön. Dell UPS on kattava IT-ratkaisu, joka sisältää huipputason virransäätelytekniikkaa, ympäristön valvontaominaisuuksia ja virtualisoinnin integrointiominaisuuksia.

Mukautettavissa kokotarpeen mukaan

Dellin UPS-järjestelmät on määritelty ja luokiteltu wattimäärien mukaan, joten voit valita UPS-laitteen, joka sopii ympäristönne virrankulutustarpeisiin parhaiten.

Yksinkertaistettu asennus

Dell ReadyRails -ratkaisu mahdollistaa kehikon asennuksen ilman työkaluja ja lyhentää asennusajan alle 10 sekuntiin.

Jopa 97 prosentin tehokkuus

Valitse erittäin energiatehokas UPS-laite, joka käyttää vähemmän virtaa, luovuttaa vähemmän lämpöä ja auttaa alentamaan jäähdytyskustannuksia.
Dellin verkkopohjainen, kehikkomallinen UPS-laite - integroituu saumattomasti olemassa oleviin Dell-laitteisiin

Integroituu saumattomasti olemassa oleviin Dell-laitteisiin.

Dellin UPS-laite suojaa tietoja sähkökatkostilanteissa ja on helposti integroitavissa olemassa olevaan Dell-verkko- ja -palvelininfrastruktuuriin.
 • Yhteensopiva muotoilu
  Selkeä ja tyylikäs muotoilu sopii Dell-palvelinten ulkoasuun.
 • Suuri laitteeseen integroitu näyttö
  Muuta hallinta-asetuksia helposti suurella taustavalaistulla LCD-hallintanäytöllä, jossa käytetään samaa värikoodausjärjestelmää kuin Dellin palvelimissakin.
 • Aluekohtaiset kannat
  Mukautetut kannat ja taustalevyt takaavat yhteensopivuuden oman alueen virtavaatimusten kanssa.
 • Pidennetty akun kesto
  Ulkoinen akkumoduuli (EBM)* mahdollistaa toiminnan jopa 19 minuutin ajan.
 • Helppo valita
  Valitse omiin tarpeisiin sopiva UPS-laite helposti määritystyökalun avulla osoitteessa www.dellups.com.
Dellin verkkopohjainen, kehikkomallinen UPS-laite - yksinkertainen hallita missä tahansa ympäristössä

Yksinkertainen hallita missä tahansa ympäristössä

Valvo virrankulutusta, virrankäytön tapahtumia, jäljellä olevaa akun käyttöaikaa, hälytysolosuhteita ja muita seikkoja ilmaisella ohjelmistolla ja hallintaominaisuuksilla.
 • Usean UPS-laitteen hallintakonsoli (MUMC)
  Valvo ja määritä useita verkon UPS-järjestelmiä yhden käyttöliittymän kautta.
 • UPS-laitteiden paikallisten solmujen hallinta (ULNM) -ohjelmisto
  Hallitse laitteiden sammutusta yhden UPS-laitteen ympäristössä käyttäen yksinkertaista verkkokäyttöliittymää.
 • Virtualisoinnin integrointi
  Integroi virtualisoituihin palvelinympäristöihin, kuten avoimen lähdekoodin sekä VMware®-, Microsoft®-, Citrix®-, ja Red Hat® -alustoihin.
Ulkoinen akkumoduuli

Dellin katkottomissa virtalähteissä (UPS) riittää varavirtaa lyhyiden käyttökatkojen ajaksi tai kytkettyjen palvelinten sammuttamiseen vikatilanteissa. Tätä varakäyttöaikaa voidaan pidentää valinnaisilla ulkoisilla akkumoduuleilla (EBM). Esimerkiksi 4 200 W:n UPS-laitteen akun käyttöaikaa voidaan pidentää EBM:n avulla 5:stä 11 minuuttiin, 3 750 W:n UPS-laitteen käyttöaikaa 14 minuuttiin ja 1 920 W:n, 2 700 W:n tai 5 600 W:n UPS-laitteen käyttöaikaa 19 minuuttiin UPS-laitteen ollessa täyteen ladattuna.*

Verkonhallintakortti

Dellin verkonhallintakortti (NMC) voidaan vaihtaa Dell UPS -laitteeseen käytön aikana, jolloin laitteeseen saadaan verkkoyhteys. Jos käytössä on SNMP-pohjainen infrastruktuurin hallintajärjestelmä, verkonhallintakortti antaa lisäksi SNMP-hälytyksiä virtahälytyksistä ja -tapahtumista.

UPS-käyttäjäasetukset voidaan määrittää joko NMC-verkkokäyttöliittymän (käytetään verkkoselaimella siirtymällä verkonhallintakortin IP-osoitteeseen) tai Dell UPS -hallintaohjelmiston kautta. Tehdyt muutokset synkronoidaan aina molempiin ristiriitojen välttämiseksi.

Verkonhallintakortilla saadaan seuraavia lisäominaisuuksia USB:hen verrattuna:
 • täysi tuki virtualisoiduille IT-infrastruktuureille
 • mahdollisuus lähettää SMTP-sähköpostihälytyksiä suoraan verkonhallintakortista menemättä UPS-hallintaohjelmistoon
 • SNMP-verkkohälytykset (tukee alan RFC-1628-standardin mukaisia hallintatietokantoja (MIB))
 • mahdollisuus käynnistää ja sammuttaa UPS-laite ja siihen liittyvät palvelinlaitteistot
 • helppo tapa hallita useita UPS-asennuksia, mukaan lukien valvonta suuralueverkossa (esimerkiksi sivutoimistot)
USB:hen ja hypervisoreihin liittyy tiettyjä rajoituksia, joten virtualisoituihin IT-ympäristöt edellyttävät verkonhallintakorttia.

Ympäristön valvontasondi

Valinnaisen Dellin ympäristön valvontasondin (EMP) avulla kahden kytkentälaitteen lämpötilaa, kosteutta ja tilaa voidaan seurata etäyhteyden kautta käyttäen tavallista verkkoselainta. EMP sisältää runsaasti ympäristöä koskevia ja kehikkotason valvontaominaisuuksia. Tilanseuranta myös lähettää varoituksia käyttäjille ja sammuttaa tietokoneen vikatilanteissa, kun tietyt esimääritetyt kynnysarvot täyttyvät.

Kynnysarvoasetukset ja kynnysarvoihin perustuvat toimenpiteet voidaan määrittää joko Dell UPS -hallintaohjelmiston tai UPS NMC -käyttöliittymän kautta. Muuttujien arvot ilmoitetaan suoraan UPS-ohjelmistolle ja (vaihtoehtoisesti) koko verkkoon SNMP-hälytyksinä.

Ympäristön valvontasondi on vaihdettavissa käytön aikana ja voidaan sijoittaa mihin tahansa 19-tuuman kehikossa tai mille tahansa IT-ympäristön tasaiselle alustalle. Ympäristön valvontasondia voi käyttää Dellin verkonhallintakortilla varustettujen Dell UPS -laitteiden kanssa. Kuhunkin Dell UPS -laitteeseen voi liittää enintään yhden (1) ympäristön valvontasondin.

Virtakaapelisarjat

Virtakaapelisarjat helpottavat langoitettujen UPS-mallien asentamista muuntamalla ne virransyöttöyksiköiksi, jotka voidaan sijoittaa sopivan virtalähteen lähistölle ja siirtää uuteen paikkaan ilman sähköasentajan apua. Kaapelisarjoja on saatavilla useimmille langoitetuille UPS-malleille. Asentaminen tulee antaa ammattilaisen tehtäväksi.

Mitatut ja hallitut PDU:t

Kun Dell UPS -laitteita käytetään yhdessä Dellin virranjakoyksiköiden (PDU) kanssa, voidaan ottaa käyttöön Dellin virransuoja ja virranjakosuunnitelma joustavan ja tehokkaan virtastrategian toteuttamista varten. Dell UPS -laitteistolla voidaan valvoa Dellin mitattuja ja hallittuja virranjakoyksiköitä, jotka on liitetty verkkoon yksiköiden verkkoporttien kautta. Dell UPS MUMC -ohjelmistolla voidaan löytää verkkoon liitetyt Dell-virranjakoyksiköt ja valvoa niitä. UPS ja virranjakoyksiköt voivat sitten siirtää SNMP-tiedot Ethernetin kautta OpenManage™ Power Centeriin, joka yhdistää ja näyttää tiedot.
Dellin virranhallintaohjelmisto sisältää perinteiset toiminnot palvelinten kaksivaiheiseen sammuttamiseen vikatilanteissa sekä laajennetun tuen suurille ja hajautetuille IT-verkkoinfrastruktuureille ja perusteellisen tuen virtualisoiduille ja yksityisille pilvijärjestelmille.

Dellin usean UPS-laitteen valvontakonsoli (MUMC) on ohjelmisto, jolla voidaan hallita useaa palvelimiin liitettyä UPS-laitetta keskitetysti. MUMC-konsolilla voidaan lisäksi hallita virtualisoituja järjestelmiä joutumatta yleensä asentamaan agenttia paikalliseen hypervisoriin. Tällä ohjelmistolla voidaan helpottaa ja nopeuttaa koko verkon järjestelmien sammutusprofiilien ja UPS-asetusten hallintaa. Jos virtualisointi on käytössä, komentoriviohjelmointi ja monimutkainen hypervisorien integrointi voidaan korvata MUMC-konsolilla, joka sisältää helppokäyttöiset ja ainutlaatuiset ominaisuudet vuorovaikutukseen hypervisorien hallintajärjestelmien kanssa.

MUMC-konsolin ominaisuudet ovat kattavat. Näitä ovat mm. seuraavat:
 • mahdollisuus valvoa ja hallita useita virta- ja ympäristölaitteita minkä tahansa verkkoselaimen tai vCenter-ohjauspaneelin kautta
 • käyttäjän määrittämä puurakenne, joka mahdollistaa useissa eri kohteissa sijaitsevien laitteiden ryhmittelyn, käytön ja hallinnan
 • ryhmien tai samanlaisten laitteiden ja kaikkien hälytysten katselu yhden käyttöliittymän kautta
 • automaattinen verkon laitteiden etsintä, joka mahdollistaa nopean asentamisen
 • virtalaitteiden resurssienhallinta, joka seuraa laitteiden siirtoja, lisäyksiä ja muutoksia
 • näkyvät SNMP-laitteet ja itsenäiset Web-käyttöliittymät, joita voi muokata ja määrittää
 • useita salasanalla suojattavia käyttöoikeustasoja ja tuki turvalliselle tietoliikenteelle
Dellin UPS-laitteiden paikallisten solmujen hallinta (ULNM) on ohjelmisto, joka mahdollistaa palvelinten automaattisen, kaksivaiheisen sammuttamisen pitkien sähköhäiriöiden aikana. Näin voidaan välttää tietojen menetyksiä ja tallentaa keskeneräiset työt. Virtualisoiduissa järjestelmissä, jotka eivät sisällä keskitettyä hypervisorien hallintaliittymää kuten VMwaren vCenteriä, ULNM toimii myös yksittäisten hypervisorien sammutusagenttina.

Dell ULNM:
 • Estää tietojen menetyksiä sammuttamalla automaattisesti Dellin UPS-laitetta teholähteenään käyttäviä tietokoneita ja virtuaalikoneita/-palvelimia pitkien virtakatojen aikana.
 • Käytettävissä helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta millä tahansa tietokoneella ja verkkoselaimella.
 • Hakee UPS-tiedot paikallisesti tai verkon välityksellä ja voidaan ottaa helposti käyttöön monissa tietokoneissa.
 • Voidaan hallita, määrittää ja päivittää etäyhteyden kautta Dell Multi UPS Management -ohjelmistolla.
 • Viestii suojatun laitteen kanssa suoraan (USB:n välityksellä) tai verkonhallintakortin kautta.
Dell UPS -ohjelmisto tukee virtualisoituja palvelinympäristöjä.
 • Integrointi suosittuihin virtualisoituihin avoimen lähdekoodin sekä VMware®-, Microsoft®-, Citrix®- ja Red Hat® -alustoihin virtualisoidun ympäristön virranhallintaa varten
 • Saumaton integrointi VMware® vCenter -ohjauspaneeliin, tuki klusterien palvelinten etäsammutukselle ja mahdollisuus sammuttaa korkean käytettävyyden VMware®-klusterien virtuaalikoneita
 • Mahdollisuus käynnistää vCenter vMotion™- SCVMM Live Migration™ -sovellukset ja niiden avulla säilyttää tietojen eheys ja estää käyttökatkoja siirtämällä virtuaalikoneita läpinäkyvästi virtahäiriöstä kärsiviltä palvelimelta toiselle saman verkon olevalle palvelimelle, johon virtahäiriö ei vaikuta
 • XenCenter™-lisäosa
 • Tuki mitatuille ja hallituille Dell-virranjakoyksiköille
 • Tuki monen vikasietoisen UPS-laitteen käytölle saman laitteen tehonlähteenä
 • Tuki Dellin ainutlaatuisille mittausarvoille (virtalähteissä käytettävissä olevan tehon ja huippukulutuksen ero sekä huippukulutus)
 • Tuki Dellin ympäristön valvontasondille (EMP), jolla voidaan valvoa kahden kuivakosketusliitännän lämpötilaa, kosteutta ja tilaa
 • Parannetut vianmääritys- ja raportointityökalut
 • Parannetut käyttöohjeiden käännökset
close
 
 
P61-CS03