• De mensen achter onze producten

  De mensen binnen onze supply chain vooropzetten

  • Dell Technologies ondersteunt en respecteert de mensen in onze supply chain evenals de gemeenschappen waarin ze leven en werken. We streven ernaar de rechten te beschermen van degenen die onze producten maken en positieve, veilige werkomgevingen te bieden die in overeenstemming zijn met de normen en garanties die zijn uiteengezet in de Gedragscode van de Responsible Business Alliance.

  • Zorgen voor de juiste werkuren

   Wij eisen van alle leveranciers dat ze zich ten minste houden aan de Responsible Business Alliance-norm van een werkweek van maximaal 60 uur, ten minste één rustdag en geen verplichte overwerktijd, of dat ze zich houden aan de lokale wetgeving, afhankelijk van welke optie strenger is. We hebben ook een programma opgezet om werkuren te controleren zodat we toezicht kunnen houden op de prestaties en naleving van onze verwachte normen.

  • Open, eerlijke dialoog aangaan

   Bij Dell Technologies zorgen we voor een open communicatie tussen mensen in onze supply chain en hun managementteams, zodat ze vertrouwen en positieve relaties kunnen opbouwen door middel van doorlopende training en een open, eerlijke dialoog. Daarnaast kunnen leveranciersmedewerkers via onze hotline rechtstreeks contact met ons opnemen en klachten uiten zonder dat ze langs hun supervisors hoeven te gaan. Zo kunnen ze hun zorgen uiten op een veilige manier. 

  • De meest kwetsbare groepen in de samenleving beschermen

   Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, slavenarbeid of kinderarbeid in welke fase dan ook in onze supply chain. Ons beleid voor kwetsbare werknemers helpt ons bij het beschermen van de meest kwetsbare groepen en verbiedt expliciet gedrag dat kan duiden op een risico op mensenhandel (inclusief dwangarbeid of slavenarbeid) of kinderarbeid. Onze jaarlijkse Verklaring tegen slavernij en mensenhandel bevat meer informatie over onze risico's, bestuurpraktijken en vooruitgang.

  • Levens verrijken op het werk en in de vrije tijd

   Veel mensen in onze supply chain komen uit afgelegen regio's in hun thuisland en zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden en levenservaring. We proberen hun dagelijkse leven zo veel mogelijk te verrijken, aan de hand van een vrij toegankelijk communicatieplatform waar we content publiceren waarmee ze nieuwe hobby's kunnen ontdekken en nieuwe carrièrevaardigheden kunnen ontwikkelen.

  • Veilige werkomstandigheden bevorderen in elke fase van onze supply chain

  • Als het gaat om werknemers, zowel intern als in een fabriek van een leverancier, is niets belangrijker dan hun gezondheid en veiligheid. We zetten ons in voor het creëren van veilige omgevingen voor werknemers in onze hele supply chain, het minimaliseren van risico's en het opstellen van de juiste procedures om problemen snel te voorkomen of op te lossen.

  • Onze productiefaciliteiten

   Onze productiefaciliteiten zijn OHSAS 18001-gecertificeerd en we vereisen dat de eindassemblagefaciliteiten van onze leveranciers OHSAS 18001- of ISO 45001-gecertificeerd zijn. Niet-eindassemblagefaciliteiten worden aangemoedigd deze certificeringen ook te behalen.

  • Verantwoorde productie van elektronica

   Dell Technologies draagt actief bij aan de Chemical Management Taskforce van de Responsible Business Alliance en is ook een toonaangevend lid van het Clean Electronics Production Network van Green America.

  • Bewaking van chemische stoffen in productie

   We houden het gebruik van stoffen die een risico kunnen vormen voor werknemers of hun lokale omgeving nauwlettend in de gaten. Met onze richtlijnen voor het beheer van chemische stoffen in het productieproces kunnen we de verwerking van gevaarlijke materialen in onze gehele supply chain strikt beheren. Onze leveranciers houden zich aan duidelijke richtlijnen met de verwachte voorzorgsmaatregelen, goedkeuringsprocessen voor chemicaliën en regelmatige risicobeoordelingen.

  • Audits voor arbeidsrisico's

   We voeren regelmatig audits uit waarbij de arbeidsrisico's in onze supply chain worden beoordeeld en houden routinematig enquêtes onder werknemers om een beeld te krijgen van gezondheids- en veiligheidsproblemen van onze werknemers. We bieden ook een speciaal mobiel trainingsprogramma met gerichte cursussen en informatie over belangrijke gezondheids- en veiligheidsonderwerpen.

  • Verantwoorde, ethische en duurzame winning van mineralen

  • We streven ernaar dat de mineralen die in onze producten worden gebruikt afkomstig zijn van ethische en duurzame leveranciers. We streven ernaar om geen aankopen te doen bij bekende bronnen die verdacht worden van financieringsconflicten of enige vorm van schending van mensenrechten en eisen dat onze leveranciers dat ook niet doen. We bieden openbaar toegankelijke informatie over onze winningspraktijken in ons rapport over verantwoorde winning van mineralen.

  • Verantwoorde winning van mineralen

   Samen met onze collega's, leveranciers en andere belanghebbenden pakken we de risico's in verband met winning in conflictgebieden en gebieden met een hoog risico aan en zorgen we dat de mensenrechten van iedereen die werkzaam is in deze gemeenschappen worden beschermd. Dell Technologies hielp ook bij het creëren van het Responsible Minerals Initiative.

  • Conflictvrije winning en economische groei

   We streven ernaar om conflictvrije winning in onze supply chain te garanderen en zetten ons in om vreedzame economische groei te ondersteunen in regio's waar verantwoorde winning plaatsvindt. Als onderdeel van ons programma werken we samen met leveranciers en bieden we training om veelvoorkomende misvattingen weg te nemen in gebieden die worden beïnvloed door conflictwinning, zoals de Democratische Republiek Congo.

  • Meer informatie over onze voortgang en principes

  • FY22 ESG-rapport

   In ons jaarlijkse ESG-rapport laten we zien hoe we een positieve impact op mensen en de planeet creëren voor 2030 en daarna.

  • Principes van Dell leveranciers

   Wij verwachten van onze leveranciers dat zij verantwoordelijke sociale en milieuvriendelijke bedrijfspraktijken hanteren zoals gedefinieerd in onze Principes met betrekking tot leveranciers. De naleving van deze principes is een voorwaarde om zaken te doen met Dell.