Nå går alt så mye fortere

Derfor oppfordrer denne Norgessjefen alle bedrifter til å raskt utvikle kompetanse på kunstig intelligens.

Norgessjef Geir Rostadmo-Strømme i Dell Technologies er spent på høsten. Han beskriver en tid med endringer i et tempo vi aldri tidligere har sett maken til. Samtidig sier han at AI-revolusjonen er dels en ventet utvikling, og at mange burde gjort mer for å være bedre forberedt.  

– IT-industrien har i mange år stresset viktigheten av å bli gode på å forvalte og sikre data. Når kunstig intelligens nå brer om seg, skapes det hurtig store forskjeller mellom de som investerer og de som sitter på gjerdet. Det er mange som har dårlig tid med å ta strategiske grep og det er umulig å stoppe utviklingen. Du bør derfor omfavne den, sier han.

Han mener bedriftene må kjenne sin besøkelsestid og investere for å bli gode på kunstig intelligens. 

– Norske bedrifter bør ta mål av seg om å bli best i verden på kunstig intelligens. Teknologien forandrer alle bransjer og våre arbeidsformer. Du er derfor best tjent med å ligge i forkant. Det vil være tungt å ta igjen de som har kommet opp i rask fart, sier Rostadmo-Strømme.

Vil du delta på Dell Technologies Forum i Oslo Spektrum? Les mer og meld deg på  her:

Meld deg på

Krever mye kraft 

Virksomheter vil oppleve at de må bli flinkere og raskere til å utvikle nye tjenester og skape nye inntektskilder. Dette gjennom å lagre, beregne og få innsikt av data som er godt sikret.

Alle virksomheter sitter på masse data. For å hente ut nødvendig innsikt av disse så behøves datakraft, og de beste prinsipper og løsninger for hvordan informasjonen skal sikres. Dette er våre kjerneområder i Dell og Intel, og noe vi vil ha stort fokus på i årene som kommer, sier Rostadmo-Strømme.

Dataene befinner seg overalt i bedrifters infrastruktur: I tradisjonelle datasenter, i private eller eksterne skyer, eller på endepunkter ute på kant.

– Alle disse dataene krever maskinkraft. Det finnes ingen spesifikk løsning som møter alle krav. Vår oppgave er derfor å støtte partnere og kunder med innsikt om hvilke tilnærminger som er best for de nære dataene som det skal gjøres raske kalkulasjoner på, eller de dataene på kanten som må behandles i sanntid, sier han.

Det er også for slike behov at generativ AI kommer inn med så stor nytteverdi.

– Her har vi laget løsninger som er klare og spesielt tilpasset alle typer beregninger samtidig som sikkerhetskravene møtes og samsvaret med regler og retningslinjer ivaretas. Ikke minst vil løsningene raskt hjelpe deg komme på beina igjen om et uhell skulle inntreffe, eller om noen lykkes med å få uautorisert tilgang til dine data, sier Rostadmo-Strømme.

Bærekraft og AI

Han fremhever at i tillegg til at dataene er sikret og tilgjengelige for de som skal ha de, er også bærekraft noe som seiler opp både som en mulighet, og som en trussel for miljøet. I en AI-verden vil enda flere gjøre mye større beregninger.

Alle prognoser og sunn fornuft tilsier at behovet for datakraft skyter i været. Det innebærer flere og større datahaller på flere steder, og at enda flere egg vil legges i kurvene til de store teknologigantene. IT går fra kapitalkrevende investeringer til å handle om forbruk som tas over driftsbudsjettet.

­– Ai er den mest intensive og krevende teknologien vi noensinne har sett. Derfor har vi et ansvar for å utnytte kunstig intelligens på måter som beskytter miljøet, reduserer utslipp, og der fornybare energikilder prioriteres. Derfor må vi investere like mye i bærekraftige prinsipper og løsninger som vi gjør i AI-teknologien selv, sier han og påpeker at innovasjon handler like om å være robust som det å være nyskapende.

Du må være fri 

For at virksomheter skal levere på alle mulighetene og møte alle krav så behøver de løsninger og leverandører der de ikke bindes fast.

– Du må samarbeide med noen som gjør det enkelt å flytte data uten hindringer eller tekniske innlåsinger. Like viktig er det å velge plattformer og løsninger som er enkle for dine ansatte å bruke. AI treffer alle medarbeidere, særlig når Microsoft slipper løs Copilot i høst. Derfor må ledelsen legge til rette for opplæring og hjelp til å mestre nye typer arbeidsformer. Dette gjelder for IT-ekspertene og kolleger i alle andre avdelinger, sier han.

Rostadmo-Strømme forteller at Dell har mange klare løsninger som er klare for å løse unike bransjebehov med kunstig intelligens.

– Teknologien er klar til å tas i bruk. Det er mennesker om skaper innovasjonene. Derfor må kollegene få de verktøyene de behøver for å levere på disse spennende mulighetene, avslutter han.

Dell Technologies Forum er et mekka for mennesker og maskiner. Les mer og meld deg på her:

Meld deg på

About the Author: Geir Rostadmo-Strømme