Jak spustit diagnostiku hardwaru na serveru PowerEdge

Jak spustit diagnostiku hardwaru na serveru PowerEdge


Tento článek obsahuje pokyny ke spuštění nástroje Diagnostik hardwaru na serverech PowerEdge. Jedná se o nástroj, který poskytuje společnost Dell pro základní odstraňování problémů a údržbu.


Obsah

 1. Úvod
 2. Servery PowerEdge 12G a novější
 3. Servery PowerEdge 11G
 4. Servery PowerEdge 9G/10G

1. Úvod

Diagnostika hardwaru jsou zabudované nástroje nainstalované do serveru před operačním systémem. Jejich poskytovatelem je společnost Dell.

Doporučujeme spouštět diagnostiku s použitím nástroje Diagnostika hardwaru v rámci plánu pravidelné údržby pro ověření správného fungování připojeného hardwaru.

Diagnostický nástroj má fyzický (nikoli logický) přehled o připojeném hardwaru a může nacházet problémy s hardwarem, které nezjistí operační systém a jiné online nástroje.

Pomocí nástroje hardwarové diagnostiky můžete ověřovat paměť, vstupně-výstupní zařízení, procesor, fyzické diskové jednotky a další periferie. 

Postup závisí na generaci vašeho serveru, klávesové zkratky a kopie obrazovek jsou uvedeny níže.

Podrobné informace najdete v uživatelské příručce svého serveru PowerEdge:

 1. Přejděte na část PowerEdge na webu Dell.com/Support
 2. Zvolte odpovídající typ systému a klikněte na něj
 3. Zobrazí se všechny dostupné příručky

 

Poznámka: Potřebujete pomoci určit generaci serveru Dell? Přečtěte si článek: Jak určit generaci mého serveru.

2. Servery PowerEdge 12G a novější

 1. Při spuštění stiskněte klávesu F10.
 2. V levém podokně nástroje Lifecycle Controller klikněte na položku Diagnostika hardwaru.
 3. V pravém podokně klikněte na položku Spustit diagnostiku hardwaru. Bude spuštěn diagnostický nástroj.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení diagnostických testů se jejich výsledky zobrazí na obrazovce. (Obrázek 1 – pouze v angličtině)
   

Obrázek 1: Diagnostický nástroj ePSA

 
Poznámka: Chcete-li stránku diagnostiky hardwaru ukončit, restartujte počítač.

3. Servery PowerEdge 11G

 1. Při spuštění stiskněte klávesu F10 a přejděte do nástroje LifeCycle Controller.
 2. Klikněte na položku Diagnostika hardwaru.
 3. Na této obrazovce vyberte možnost

   
  • Spustit diagnostiku pro testování komponent (obrázek 2 (pouze v angličtině))
  • MPMemory pro zahájení diagnostiky paměťových modulů (obrázek 2 (pouze v angličtině)).

    

Choose_Diag_or_MPMemory
Obrázek 2: Spuštění diagnostik
 


 
3.1 Spuštění zabudovaného nástroje Diagnostika hardwaru

 

Poznámka: Následující kroky popisují nejnovější verzi nástroje Diagnostika hardwaru, který je zabudovaný v nástroji Unified Server Controller (USC) serverů 11G PowerEdge. Starší verze mohou vypadat odlišně, ale možnosti jsou podobné.


Pokud se rozhodnete Spustit diagnostiky, bude třeba:

 • Vybrat možnost Expresní test pro rychlý test všech komponent

 • Vybrat možnost Rozšířený test pro intenzivní test všech komponent

 • Vybrat možnost Vlastní test pro testování individuálních komponent

11G_HW_Diag_options
Obrázek 3: Možnosti testováníTestování jednoho zařízení

 1. Zvolte možnost Vlastní test

 2. Na další stránce musíte vybrat komponentu, kterou chcete testovat.

  Například pro testování pevného disku: (obrázek 4 (pouze v angličtině)).
  1. Zvolte jednotku, kterou chcete testovat

  2. Zvolte typ testu, který chcete provést (například automatický test jednotky)

  3. Zvolte preferované Možnosti diagnostiky

   Doporučeno:
   • Pouze neinteraktivní testy
   • Název umístění souboru výstupu protokolu (pro uložení výsledků)
   • Pokračovat při závadě (zabraňuje přerušení při nalezení závad)
 3. Kliknutím na tlačítko Spustit test zahajte test

Choose_component_to_be_tested
Obrázek 4: Testování pevného disku


 
3.2 Diagnostika paměti

Možnost MpMemory umožňuje zkontrolovat stav paměti.
Pokud zvolíte možnost MPMemory, bude třeba vybrat typ testu, který chcete spustit:

Expresní nebo Vlastní. Pro základní test můžete vybrat možnost Expresní.


Obrázek 6: MpMemory. (Angličtina)

V případě vlastního testu zaškrtněte příslušný test, který chcete absolvovat.


Obrázek 7: Vlastní test. (Angličtina)


Délka provedení testu se liší v závislosti na velikosti paměti nainstalované na serveru.


4. Servery PowerEdge 9G/10G

 1. Stáhněte aplikaci 32bit Diagnostics do své pracovní stanice
 2. Spusťte aplikaci v pracovní stanici.
 3. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
 4. Zvolte složku pro extrahování souborů.
 5. Klikněte na položku Vytvořit spouštěcí CD.
 6. Zvolte složku pro uložení souboru diags.iso.
 7. Vypalte diags.iso jako bitovou kopii na disk CD nebo připojte jako virtuální médium v nástroji DRAC.
 8. Spusťte server z disku CD/virtuálního média.
 9. Zvolte možnost #2 – DDGUI diagnostika na základě grafiky.

Nezapomeňte vytvořit kopii obrazovky výsledků testu.
 
Need more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


ID článku: SLN283546

Datum poslední změny: 19.10.2018 13:28


Zhodnoťte tento článek

Přesné
Užitečné
Snadno srozumitelné
Byl tento článek užitečný?
Ano Ne
Zašlete nám svůj názor
Komentáře nesmí obsahovat tyto speciální znaky: <>() \
Je nám líto, ale náš systém zpětné vazby je v současné době mimo provoz. Zkuste to později.

Děkujeme za váš názor.