Jak skonfigurować adres IP na przełącznikach Dell Networking PowerConnect

Jak skonfigurować adres IP na przełącznikach Dell Networking PowerConnect


Ten artykuł wyjaśnia, w jaki sposób należy skonfigurować adres IP na przełączniku Dell Networking PowerConnect.
 

Spis treści

1. Przypisywanie interfejsowi Out-of-Band adresu IP poprzez konfigurację wiersza poleceń
2.  Przypisywanie interfejsowi VLAN adresu IP poprzez konfigurację wiersza poleceń
3. Przypisywanie interfejsowi Out-of-Band adresu IP za pomocą interfejsu sieciowego
4.  Przypisywanie interfejsowi VLAN adresu IP za pomocą interfejsu sieciowegoPrzypisywanie interfejsowi Out-of-Band adresu IP poprzez konfigurację wiersza poleceń


Użyj polecenia adres IP w trybie konfiguracji interfejsu, aby ustawić adres IP dla portu serwisowego. Użyj formy negatywnej tego polecenia, aby przywrócić wartość domyślną adresu IP.

 
Nie wszystkie przełączniki PowerConnect mają dedykowany port działający poza pasmem. Ten model potrzebuje interfejsu VLAN do dostępu zdalnego.

 

Opisane czynności dotyczą wyłączenie starszych przełączników PowerConnect. Jeśli chcesz ustawić adres IP na przełączniku serii N, kliknij tutaj, aby przejść do odpowiedniego artykułu bazy wiedzy.


 

Przykład:

Polecenie

Zastosowanie

Console#configure

Uruchomienie trybu konfiguracji.

Console(config)# interface out-of-band

Wprowadź adres interfejsu działającego poza pasmem.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Ustaw adres IP i maskę podsieci, które mają być przypisane do interfejsu.

 Przypisywanie interfejsowi VLAN adresu IP poprzez konfigurację wiersza poleceń


Przykład:

Polecenie

Zastosowanie

Console#configure

Uruchomienie trybu konfiguracji.

Console(config)# interface vlan 15

Wprowadź adres interfejsu vlan.

Console(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Ustaw adres IP i maskę podsieci, które mają być przypisane do interfejsu VLAN.


 

 

Określona sieć VLAN musi zostać utworzona wcześniej, aby można było wprowadzić adres interfejsu VLAN i ustawić adres IP.

 

 


Przypisywanie interfejsowi Out-of-Band adresu IP za pomocą interfejsu sieciowego

 

Z poziomu strony interfejsu działającego poza pasmem można przypisać adres IP interfejsu działającego poza pasmem i maskę podsieci oraz włączyć/wyłączyć klienta DHCP dla przypisania informacji o adresie. Klient DHCP jest domyślnie włączony w interfejsie OOB.

Aby wyświetlić stronę interfejsu działającego poza pasmem, kliknij kolejno w panelu nawigacyjnym System → Adresowanie IP → Interfejs poza pasmem.

 Aby włączyć klienta DHCP i zezwolić serwerowi DHCP w sieci na automatyczne przypisywanie informacji o sieci do interfejsu OOB, wybierz DHCP w menu Protokół. W przypadku statycznego przypisywania informacji

o sieci należy ustawić wartość Brak w menu Protokół. Następnie wprowadź odpowiedni adres IP, maskę podsieci oraz adres IP bramy domyślnej.

 

Przypisywanie interfejsowi VLAN adresu IP za pomocą interfejsu sieciowego


Użyj strony konfiguracji interfejsu IP, aby przypisać adres IP i maskę podsieci sieci VLAN, adres IP bramy domyślnej.

Aby wyświetlić stronę konfiguracji interfejsu IP, kliknij w panelu nawigacyjnym kolejno Routing → IP → Konfiguracja interfejsu IP.

1   W menu interfejsu wybierz żądany VLAN.
2   W polu Tryb routingu wybierz opcję „Włącz”.
3   W polu Metoda konfiguracji adresu IP określ, czy ma być przypisany statyczny adres IP (wpisany ręcznie) czy adres IP ma zostać przypisany automatycznie za pomocą DHCP.
4   W przypadku wybrania metody wpisania konfiguracji ręcznie należy podać adres IP oraz maskę podsieci w odpowiednich polach.
5   Kliknij przycisk Zastosuj.


 


Kliknięcie przycisku Zastosuj powoduje zapisanie tylko do pliku running-config.  Aby zapisać do pliku startup-config kliknij ikonę dyskietki w prawym górnym rogu strony lub System → Zarządzanie plikami → Kopie plików  Włącz funkcję „Skopiuj konfigurację”, a następnie wybierz źródło = running config and destination = startup config. Następnie kliknij przycisk Zastosuj. 

 


Identyfikator artykułu: HOW10389

Data ostatniej modyfikacji: 10.07.2018 16:45


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.