Podczas uruchamiania komputera jest wyświetlany komunikat o błędzie dotyczący wczytywania PBR dla deskryptora

Podczas uruchamiania komputera jest wyświetlany komunikat o błędzie dotyczący wczytywania PBR dla deskryptora


Podsumowanie artykułu: W tym artykule opisano komunikat o błędzie dotyczący wczytywania PBR dla deskryptora i zaproponowano możliwe rozwiązania

Spis treści:

 1. Czym jest komunikat o błędzie dotyczący wczytywania PBR dla deskryptora?
 2. Zmiana ustawień kontrolera USB na „No Boot” (Bez uruchamiania) w systemie BIOS komputera
 3. Odłączanie wszystkich urządzeń USB i uruchamianie komputera
 4. Przywracanie systemu operacyjnego


Omówienie Czym jest komunikat o błędzie dotyczący wczytywania PBR dla deskryptora?

Po uruchomieniu komputer przestaje reagować (zawiesza się) lub pojawia się komunikat o błędzie. Pojawia się następujący komunikat o błędzie Loading PBR for Descriptor x... Done (Wczytywanie PBR dla deskryptora x... Gotowe) (gdzie x oznacza liczbę 1, 2 lub 4).
Ten komunikat o błędzie oznacza, że komputer nie może odnaleźć określonej partycji na dysku twardym. Dyski twarde mają często wiele części lub partycji. Komputery firmy Dell posiadają trzy lub więcej partycji: ukrytą partycję narzędziową Dell, główną partycję systemu operacyjnego i ukrytą partycję Dell służąca do przywracania systemu.
Ten problem może zostać rozwiązany na jeden z trzech sposobów wymienionych poniżej. Obejmują one proces ponownej konfiguracji systemu BIOS i potencjalnie mogą wiązać się z przywróceniem dysku twardego do wyjściowego stanu fabrycznego. Wydrukuj ten artykuł, aby móc zapoznać się z poniższymi instrukcjami po ponownym uruchomieniu komputera. Jeśli powyższe regulacje nie działają lub nie czujesz się pewnie, dokonując tych czynności na własną rękę, skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem centrum kontaktowego. Aby przyspieszyć otrzymanie dalszej pomocy, przygotuj wcześniej kod Service Tag, identyfikator dziennika i numer artykułu (umieszczony w prawym górnym rogu tego artykułu).


Opcja 1: Zmiana ustawień kontrolera USB na „No Boot” (Bez uruchamiania) w systemie BIOS komputera

Aby skonfigurować komputer tak, aby nie uruchamiał się z urządzenia USB, należy wykonać następujące czynności:
 1. Uruchom ponownie komputer. Wyłącz komputer i włącz go ponownie.

 2. W trakcie uruchamiania komputera naciśnij klawisz F2 w celu otwarcia ekranu konfiguracji systemu (systemu BIOS). 

 3. Naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu wybrania opcji „Onboard Devices” (Zintegrowane urządzenia), a następnie naciśnij Enter.

 4. Gdy zostanie wyświetlone menu „Onboard Devices” (Zintegrowane urządzenia), naciskaj klawisz strzałki w dół aż do wybrania opcji „USB Controller” (Kontroler USB).

 5. Gdy pojawi się menu USB Controller (Kontroler USB), naciśnij klawisz strzałki w prawo, aby podświetlić pozycję „No Boot” (Bez uruchamiania), a następnie naciśnij klawisz Enter. Opcja No Boot (Bez uruchamiania) zostanie wybrana (rys. 1). 


  Rys. 1: Opcja No boot (Bez uruchamiania) w konfiguracji systemu

 6. Naciśnij przycisk Esc.

 7. Naciskaj klawisz strzałki w prawo aż do momentu zaznaczenia opcji Save/Exit (Zapisz/Wyjdź), a następnie naciśnij klawisz Enter. Ustawienia zostaną zapisane w systemie BIOS, a komputer zostanie ponownie uruchomiony.


Opcja 2: Odłączanie wszystkich urządzeń USB i uruchamianie komputera
 1. Wyłącz komputer.
 2. Odłącz wszystkie zewnętrzne urządzenia USB oprócz klawiatury i myszki.
 3. Uruchom komputer.
 4. Gdy pojawi się pulpit systemu operacyjnego, podłącz ponownie wszystkie urządzenia USB.

Jeśli nie pojawi się pulpit systemu operacyjnego lub jeśli błąd będzie nadal występował, będzie to znaczyło, że podłączone urządzenia USB nie są źródłem problemu i może być konieczne przywrócenie oryginalnego systemu operacyjnego.


Opcja 3: Przywracanie systemu operacyjnego

Jeśli ten komunikat o błędzie będzie powracać, należy przywrócić system operacyjny komputera. Uruchom przewodnik ponownej instalacji systemu Microsoft Windows

 
Identyfikator artykułu: SLN99555

Data ostatniej modyfikacji: 23.06.2017 13:31


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.