007-340, 007-341,  Motor Failure, Errors, error, sub-motor, sub motor, main motor, main, 2150cn, 2150cdn, 2150, Laser Printer" />

007-340 and 007-341 Motor Failure Errors on the Dell 2150cn/cdn Laser Printer

007-340 and 007-341 Motor Failure Errors on the Dell 2150cn/cdn Laser Printer


Article Summary: This article provides Information on 007-340 and 007-341 Motor Failure Errors on the Dell 2150cn/cdn Laser Printer


Table of Contents:
  1. 007-340 and 007-341 Motor Failure Errors on the Dell 2150cn/cdn Laser Printer

1.

007-340 and 007-341 Motor Failure Errors on the Dell 2150cn/cdn Laser Printer


This article applies to the following errors:
  • 007-340: IOT Main Motor Failure

  • 007-341: IOT Sub Motor Failure

As the error suggests, the most likely explanation for a 007-XXX Motor Failure error is that the specific motor has failed.

In some cases, however, there may be another issue. Please follow the steps below to diagnose the problem:
  1. Turn off the Printer and remove the communication cables (USB or Ethernet, depending on Set-Up)

  2. Power the Printer back on and check if the error has recurred

  3. If the error has recurred, please remove and re-seat the PHD Unit, ensuring that all packaging has been removed and that the PHD Unit is installed correctly

  4. After re-seating the PHD Unit, power the printer back on and check for the error

  5. If the error has recurred, remove all Optional components installed in the Printer
  6. With the Optional components removed, Power the Printer back on and check if the error has recurred

  7. If the error has recurred, please contact Dell, via Twitter, to raise a technical support issue

Back to Top

If you require further assistance or wish to give us feedback, please engage our technical team on Twitter.
Artikel-ID: SLN286411

Senast ändrad: 07/11/2016 08:32 AM


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.