• Ansvarsfulla återställnings- och återvinningstjänster

  Tillsammans skyddar vi vår planet

  • Snabba fakta. Så här funkar våra återvinningslösningar.

  • Privat datorutrustning

   • Det är både kostnadsfritt och enkelt.
   • Vi tar emot alla typer av begagnade datorer och elektronik i alla tänkbara skick.
   • På många orter kan du utan kostnad lämna in begagnad utrustning för återvinning som kommer samhället till godo.
   • Vi erbjuder kostnadsfria återvinningstjänster via post över hela världen.
  • Företagsutrustning

   • Vi tar emot IT-utrustning av alla fabrikat som tidigare ägts eller leasats av företag.
   • Vi erbjuder heltäckande logistiktjänster.
   • Vi ser till att din information inte hamnar i orätta händer: vi raderar alla data under återvinningsprocessen.
   • Vi hjälper dig att få ut kvarvarande värde från gammal utrustning eller helt enkelt återvinna den.
   • Vi skickar detaljerade rapporter om vilken utrustning som kan återvinnas.
  • Utformar produkter för en hållbar framtid

   Vi utformar produkter med mer hållbara material, inklusive material från slutna system för återvinning. Ett bra exempel – välj kommersiella datorer som innehåller bioplast av trä.*

  • Har du frågor om återvinning? Vi har svaren.

  • Vår återvinningshistorik

   Vi började tillhandahålla återvinningstjänster 1996. Sedan 2007 har vi återvunnit mer än 1,1 miljarder kg begagnad elektronik. Vi fokuserar på att återvinna ännu mera e-avfall genom att göra fler kunder medvetna om våra återvinningslösningar, introducera våra tjänster på nya ställen och tillhandahålla största möjliga restvärde till kunderna. Detta initiativ är ett led i vår strävan för att främja en cirkulär ekonomi.

  • Våra månskottsmål för 2030

   Man kan alltid göra lite till för att skydda planeten. Därför har vi som mål att samla in lika mycket utrustning som vi producerar och öka vår användning av återvunna och förnybara material.

  • Fokus på hållbarhet

   Ingen kan rädda planeten på egen hand. Vi är stolta över att få samarbeta med och bli erkända av organisationer som:

  • APCO logo
  • EPA logo
  • ICEA logo
  • Letsrecycle.com logo
  • Responsible Business Alliance logo
  • Slå följe med oss på vägen mot en mer hållbar framtid

   Har det blivit dags att göra sig av med gamla enheter? Du kan känna dig trygg i förvissningen om att vi har de rätta resurserna för att återanvända och återvinna gammal datorutrustning. Tillsammans gör vi världen lite bättre för oss alla. Med din hjälp kan vi skydda planeten och främja cirkulär ekonomi.

  • Utforma framtiden med hållbar produktdesign

   Vi har skapat Concept Luna i samarbete med Intel för att utvidga gränserna för hållbar utformning av bärbara datorer. Genom denna prototyp utforskar vi revolutionerande idéer för att göra komponenter enkla att komma åt, byta ut och återanvända, vilket minskar resursförbrukningen och håller större mängder cirkulära material i användning.