Dell Premier

Är du redo att börja göra
inköp online?

 

Modernisera IT- inköp. Förvandla din verksamhet.


Vår anpassningsbara onlineplattform förenklar inköpen personliga produkturval, enkel beställning och bättre hantering av inköpsprocessen. 

Maximera resultaten med Dell Premier

1,5
Färre timmar

Spara upp till 1,5 timmar på tekniska beslut med anpassad prissättning och inventering.

15 %
Kortare driftavbrott

Snabba upp leveranstiden, minska kostnaderna och korta ner driftavbrotten med upp till 15 %.

25 %
Sparad tid

87 % av organisationerna sparade ungefär 25 % av tiden som vanligtvis läggs på årlig konfigurering av enheter.

Samarbeta på avancerade företagslösningar

Läs mer om fler anpassningsbara tjänster som gör arbetet åt dig.

Anpassa portalen

Modernisera teknikinköpen och ge IT-organisationen utrymme att fokusera på helheten. Spara tid och pengar genom att köpa våra produkterpå en skräddarsydd plattform som ger dig större kontroll över hela inköpssystemet.

Global enhetlighet

Centralisera dina globala inköp till en enda säker plattform. Dell Premier möjliggör handel med flera länder i flera valutor, vilket eliminerar behovet av regionala sidor och säkerställer enhetlighet med dina beställningar och priser.

Systemintegration

Anslut inköpssystemet och automatisera inköpsprocessen genom att köpa en anpassad katalog, från bläddrande till beställning till leverans, utan att lämna din egen inköpsmiljö.

IT-tjänstehantering

En självbetjäningslösning som integrerar ditt IT-tjänstehanteringssystem med vårt för att möjliggöra inköp som initieras av slutanvändaren. Ge dina medarbetare möjlighet att köpa den teknik de behöver samtidigt som du följer dina inköpspolicyer.

Upptäck Dell Premier i praktiken

Dell Premier Simplified Quoting Experience

Förenklad offertupplevelse (på engelska)

Dell Premier - Modern Account Management

Modern kontohantering (på engelska)

Dell Premier Secure, Personalized Shopping

Personanpassad och säker shopping (på engelska)

Nu börjar vi