• Dells lösningar för cybersäkerhet

  Modern cybersäkerhet för förbättrad IT-tålighet

  Säkerhetslösningar

  Få det förtroende, den kontroll och den storlek du behöver för att hantera säkerhetsutmaningar med moderna, heltäckande lösningar från Dell Technologies.

  Intel Innovation Built-in
  • Cyberattacker vilar aldrig, men med Dell Technologies kan du känna dig trygg med att dina data och IT-tillgångar är säkra, skyddade och tillgängliga. Vi låter ingenting hindra oss från att hjälpa dig att stoppa cyberhot med riktigt säker infrastruktur och säkra enheter, omfattande detektering och svar på hot, dataskydd och cyberåterställning.

  • Utvalda säkerhetslösningar för dagens största hot

  • PowerProtect Cyber Recovery Solution

   UTMANING: SÄKER SÄKERHETSKOPIERING OCH ÅTERSTÄLLNING AV DATA

   PowerProtect Cyber Recovery

   Var 11:e sekund inträffar en lyckad cyberattack eller ett lyckat ransomware-angrepp.2

   Flera globala tillsynsorgan rekommenderar ett oföränderligt datavalv med luftgap och dataisolering för säker dataåterställning efter ransomware-angrepp. PowerProtect är en datavalvlagringslösning som utformats för att passa alla IT-strategier.

  • Endpoint Security

   UTMANING: Detektering av och svar på hot och sårbarhet

   Dell Trusted Devices

   84 % av IT-ledare rapporterar att det är mer utmanande att förebygga dataförlust med en arbetsstyrka på distans.3

   70 % av alla intrång sker vid slutpunkten4 så ett säkert ekosystem börjar med Dell Trusted Devices. Dell SafeGuard and Response, som drivs av VMware Carbon Black, Secureworks och Dell, är bara ett av flera verktyg som hjälper dig att förebygga, upptäcka och reagera på skadliga program och cyberattacker.

  • Dell Supply Chain Security

   UTMANING: INTEGRITET I LEVERANTÖRSKEDJAN

   Säkerhet inom Dells återförsäljarkedja

   $6 biljoner är den uppskattade totala globala kostnaden orsakad av cyberbrott år 2021.5

   Nyköpt teknik kan vara skadad redan innan du installerar den. Säkerhet för Dells återförsäljarkedja är en helt integrerad process för att utveckla, anskaffa, bygga och leverera IT-lösningar som inte har manipulerats.   Ett centralt element, säker komponentverifiering, är ett härdat systemidentitetsramverk som intygar äktheten hos maskinvarans och den fasta programvarans undersystem.

  • UTMANING: HANTERA SÄKERHETSÅTGÄRDER DYGNET RUNT SJU DAGAR I VECKAN

   Dell Technologies Managed Detection and Response

   Mer än 60 % av alla företag har drabbats av dataförluster på grund av en sårbarhet som utnyttjas.6

   Dells säkerhetsexperter övervakar hot dygnet runt, sju dagar i veckan med hjälp av Secureworks® Taegis™ XDR-säkerhetsanalysplattform. Vi hjälper dig att begränsa och lösa kända hot, identifiera nya attacker och att agera snabbt för att påbörja återställningssteg om ett intrång uppstår.

  • Konsolidera dina cybersäkerhetsverktyg med Dell Technologies för bättre kontroll och skalning

   En omfattande portfölj med IT-säkerhetslösningar från en ledande global teknikleverantör.

  • cyber recovery

   Öka tåligheten överlag

   Business Resiliency Services

   Anpassa affärsbehoven till IT-teknik, processer och människor för att skapa ett heltäckande program för ditt företags tålighet.

  • Explore Cyber Protection

   Skydda ostrukturerade data

   Ransomware Defender for Dell EMC PowerScale

   En omfattande cyberskyddslösning som kan upptäcka ovanliga mönster vad gäller dataåtkomst, isolera data med luftgap och återställa fil- och objektdata.

  • DATASKYDD FÖR SLUTPUNKTER

   Dell SafeData

   En uppsättning integrerade program i vår Dell Trusted Devices-lösning som tillhandahåller kryptering på disk- och filnivå, SASE-nätverksskalningsramverk och manipuleringsskyddad databeständighet i miljöer med flera moln.

  • Dell Endpoint Security Services

   ANPASSAD EXPERTVÄGLEDNING INOM SÄKERHET

   Dell Endpoint Security Services

   En omfattande serie tjänster som tryggt hjälper dig att identifiera risker, implementera lösningar och förhindra framtida hot.

  • ENKEL INTEGRERAD PROGRAMVARUBRANDVÄGG

   VMware NSX-plattform för nätverksvirtualisering

   En plattform för nätverksvirtualisering för hela stacken med nätverks- och mikrosegmentering för den enskilda arbetsbelastningen.

  • Dell Managed Detection and Response

   Hantering av hot

   Dell SafeGuard and Response

   Förhindra okända hot och reagera snabbt och effektivt på dolda attacker på slutpunkt, nätverk och moln med hjälp av VMware Carbon Black Cloud och Secureworks.


  • Modern säkerhet är integrerad

   Många av våra starkaste säkerhetsfunktioner är inbyggda i våra produkter och processer.

  • Designed for security

   UTFORMAD FÖR SÄKERHET

   Dell Secure Development Lifecycle

   En omfattande kontrollprocess för att integrera IT-säkerhets- och tålighetsfunktioner i produkter från starten till lansering till att de behöver underhållas.

  • PowerEdge Cyber Resilient Architecture

   Verkligt skydd som är inbyggt istället för ditsatt i efterhand

   PowerEdge Cyber Resilient Architecture

   Tänjer kontinuerligt gränserna för härdad serverdesign för att skydda, upptäcka och återskapa från cyberattacker.

  • Dell SafeBIOS and SafeID

   SKYDD UNDER OPERATIVSYSTEMNIVÅ

   Dell SafeBIOS och SafeID

   Minska risken för BIOS-manipulering med integrerad detektering av attacker på fast programvara och använd Dells exklusiva dedikerade säkerhetschip för att förbättra multifaktorautentisering.

  • Resurser

  • REDO ELLER INTE?

   Utvärdera din cyberelasticitet

   Utvärdera din exponering och beredskap för att upptäcka, reagera på och återhämta dig från en cyberattack. 

  • HITTA SVAR OCH RESURSER

   Dells säkerhetscenter

   Ett hav av verktyg och resurser som snabbar upp din säkerhetsomvandling.

  • INTEGRERAD SÄKERHET

   Ta säkerheten till nästa nivå

   Cyberbrottslingar tar alla chanser de kan att stjäla värdefulla data. Ta reda på hur du kan modernisera din tålighet med integrerad säkerhet.

  • HÖR VAD EXPERTERNA HAR ATT SÄGA

   Tech Talks om Dells säkerhetslösningar

   Återupplev Dell Technologies World-sessionerna om säkerhet, ”Modernize Security for IT Resilience”.

  • Lyckas med tryggheten som kommer med cyberelasticitet

   Ökningen av angreppsytor och förfinade hotstrategier kräver en moderniserad metod för cyberelasticitet. Dell utnyttjar bredden och djupet i den heltäckande närvaron i IT-ekosystemet för att utveckla säkerhetslösningar som är utformade för att ge trygghet, kontroll och anpassa sig efter din säkerhetsställning.

  • 1 Accenture Insights, Ninth Annual Cost of Cyber crime Study, mars 2019 –https://www.accenture.com/us-en/insights/security/cost-cybercrime-study

   2 Beräknat för 2021, Cybersecurity Ventures: https://cybersecurityventures.com/

   3 Tessian The State of DLP – Why DLP Has Failed and What the Future Looks Like, maj 2020

   4 Absolute, Endpoint Security Trends-rapport för 2019, april 2019

   5 Beräknat för 2021, Cybersecurity Ventures: https://cybersecurityventures.com/

   6 Forresters informationsdokument om tankeledarskap på uppdrag av Dell, BIOS Security – The Next Frontier for Endpoint Protection, juni 2019