• Digitala städer

  Framtidens digitala städer. Byggs idag.

  Intel® Innovation inbyggd
  •  

   Tekniken driver förvandlingen i urbana miljöer över hela världen. Upptäck möjligheterna i morgondagens digitala städer redan idag – från cirkulära ekonomier som bygger på hållbar energiförbrukning till den smidiga samverkan mellan samhälle och myndigheter.

  • VERTIKALA LÖSNINGAR

  • Morgondagens samhällen kommer att vara digitala i grunden

   Utforska hur teknik gör det möjligt för myndigheter, stadsplanerare och lokala myndigheter att klara viktiga utmaningar, förbättra medborgarnas livskvalitet och utveckla sina samhällen med nya digitala funktioner.

  • Safe Cities – Säkra städer

   Den snabba urbaniseringsprocessen medför nya slags utmaningar för den allmänna säkerheten. Alla aspekter av modernt storstadsliv måste anpassas efter kraven från en växande befolkning, inom allt från sjukvård till transport, bostäder och mer.

   Ta reda på hur Dells Safe Cities Customer Ready Solutions erbjuder mycket skalbara verktyg för att hantera dessa utmaningar.
    

  • Urban Mobility – Mobilitet i storstadsmiljö

   När samhällen nu förbereder sig för exponentiell tillväxt är det tydligt att en stark infrastruktur utgör själva kärnan i den nya eran av storstadsliv.

   Upptäck hur Dell Technologies kan hjälpa till att mildra trafikstockningar, förbättra incidentövervakning och möjliggöra modern situationsmedvetenhet med Dells Urban Mobility Solutions.
    

  • Green and Sustainable – Grönt och hållbart

   För att kunna uppnå klimatmålet med noll koldioxidutsläpp behöver moderna städer innovativa och gröna energilösningar för alla syften

   Läs om hur banbrytande Dells Green and Sustainable Solutions är, med funktioner som övervakning av luftkvaliteten i realtid för att hjälpa städer att minska koldioxidutsläppen och öka medborgarnas livskvalitet.

  • Digital Cities Accelerator

   Dagens stadsplanerare står inför den unika utmaningen att skapa säkrare urbana miljöer på en helt ny skala.

   Dell Digital Cities Accelerator är särskilt utformad för att öka situationsmedvetenheten på skolor, i städer eller i delstater med förbättrad AI/ML-analys och säker datalagring.

  • E-förvaltning

   Snabb och säker dataåtkomst är avgörande för att moderna digitala myndigheter ska fungera effektivt.

   Upptäck hur man levererar integrerade, sömlösa tjänster med Dell Digital Cities Accelerator, inom allt från förnyelse av pass och bilregistrering till beskattning och sjukvård.