• Nu är har vi chansen

  att öka vår påverkan på företag, människan och planeten


  • Vi kämpar ständigt för jämlikhet, tillit och befrämjande för varandra

   Vi anser att alla förtjänar tillgång till möjligheter, balans och uppfyllelse, anslutning till omvärlden, respekt och framför allt – att inkluderas.

  • 34,8 %

   Teammedlemmar som identifierar sig som kvinnor

  • Vi använder teknikens kraft för att skapa en digitalt inkluderande framtid

   Vi använder teknik för att ta itu med de digitala ojämlikheter vi ser i världen idag. Som en del av vårt åtagande kommer vi att låta våra medarbetare och vår portfölj med produkter och tjänster leda samhällscentrerade initiativ som stödjer digital inkludering.

  • Över 238 miljoner

   Människor har gynnats av våra strategiska program för donationer och volontärarbete


  • Tillit är grunden i allt vi gör

   Vi har ägnat årtionden åt att lyssna på våra kunder och slutsatsen vi dragit är tydlig: Säkerhet, integritet och etik är avgörande för att etablera och upprätthålla tillitsfulla relationer. Vi förstår hur viktigt det är med data- och produktsäkerhet, datasekretess och etiskt beteende för att säkra vårt företags långsiktiga framgång.

  • Vi vidtar åtgärder i dag för att skapa en bättre morgondag

  • Åtkomst till viktiga ESG-resurser

  • ESG-rapport för RÅ23

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur våra åtaganden driver klimatåtgärder, accelererar den cirkulära ekonomin, stöder digitalt inkluderande samhällen och främjar en inkluderande arbetskraft.

  • ESG-RAPPORTERING

   Vår ESG-rapportsammanfattning

   Vi på Dell Technologies ser en framtid som driver mänskliga framsteg framåt, en framtid som gör affärsmässig och social inverkan för alla.

  • KLIMATÅTGÄRDER

   Våra globala klimatprinciper

   Dell Technologies globala klimatprinciper återspeglar de mest brådskande frågorna kring klimatförändringar i dag och redogör för vår synpunkt och vårt synsätt på att hantera klimatåtgärder.

  • FÖRETAGSETIK

   Dell Technologies uppförandekod

   Vår uppförandekod ger vägledning i hur vi utför våra dagliga aktiviteter i enlighet med vår kultur och våra värderingar.

  • ESG-RAPPORTERING

   ESG-rapporteringsramverk och riktlinjer

   Vi arbetar ständigt för att förbättra vår ESG-rapportering. En av de viktigaste aspekterna i vår rapportering är att ta hänsyn till internationellt erkända rapporteringsramverk och riktlinjer, inklusive GRI, SASB, WEF och TCFD.