• Rapporteringsstandarder och ramar

  Standarder och ramar för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) är avgörande för att tillhandahålla konsekvent och jämförbar rapportering av ESG-information.

  • Global Reporting Initiative-index (GRI)

   GRI identifierar de mest relevanta frågorna för rapporter om långsiktighet på ett konsekvent och jämförbart sätt, och Dell har länge stöttat denna metod för att förbättra betydelsen av vår rapportering.

  • SASB-index

   Vi rapporterar enligt de branschspecifika standarderna för hårdvara och mjukvara för teknik och kommunikation som har etablerats av SASB-indexet.

  • Måttindex för intressenter på World Economic Forum

   Dell var, tillsammans med 25 andra företag, en av de initiala undertecknarna av det senaste initiativet som togs 2020 av World Economic Forum för att anpassa och fokusera på öppenhet kring företagsmiljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

  • CDP

   Våra CDP-svar om vattensäkerhet och klimatförändringar, från 2017, gör det möjligt för oss att mäta, hantera och rapportera vår miljöpåverkan.