Lösningar för IT-infrastruktur, arbetsstyrka, industri och OEM

Industrilösningar

Bredden i Dell Technologies portfölj gör oss till partner med IT-lösningar och -kompetens som hjälper dig att omvandla din organisation för framtiden, oavsett vilken bransch du arbetar inom.
Dell Precision Media & Entertainment

Dell Precision Media & Underhållning

Dell Precision-portföljen är ändamålsenligt utformad och klarar alla viktiga typer av planering för innehållsskapande.

Energi, klimatåtgärder och hållbarhet

Energi, klimatåtgärder och hållbarhet

Genomför din energiövergång med en effektfull tillämpning av Dell Technologies IT-lösningar genom hela energivärdekedjan.

Statliga myndigheter

Statliga myndigheter

Möjliggör global digital omvandling med lösningar och tjänster som sträcker sig från kant till kärna till molnet. Endast USA.

Hälso- och sjukvård och biovetenskap

Hälso- och sjukvård och biovetenskap

Förverkliga digital omvandling av sjukvården för att underlätta arbetet med patienter, samordna vården och få till ett säkrare samarbete.

Högre utbildning

Högre utbildning

Öka innovationstakten och elevernas framgång med hjälp av lösningar för digital omvandling och avancerad teknik.

Grund- och gymnasieskola

Grund- och gymnasieskola

Utforma och implementera studentcentrerade inlärningsmodeller och förverkliga din utbildningsvision med datainfrastruktur och klientlösningar.

Detaljhandel

Detaljhandel

Förverkliga detaljhandelns digitala omvandling och engagera konsumenter med anpassade, smidiga upplevelser i varje shoppingkanal.

Säkerhet

Säkerhet

Omdefiniera dina viktigaste säkerhetsinfrastrukturlösningar från kant till kärna till molnet.

Tjänsteleverantör

Tjänsteleverantör

Modernisera, virtualisera, automatisera och digitalisera infrastrukturen med färdiga tjänsteleverantörslösningar och tjänster och support i världsklass.

Statliga och lokala myndigheter

Statliga och lokala myndigheter

Modernisera IT-infrastrukturen, ge stöd åt din arbetsstyrka och skydda data och människor med intelligenta tjänster för digitala myndigheter. Endast USA.