• Snabba på molnövergången

  APEX CLOUD SERVICES

  Förenkla flermolnsmiljön med en konsekvent upplevelse överallt

  Intel® Xeon® skalbara processorer
  • Organisationer använder flera moln för att få bästa möjliga kapacitet för sina program och data. Däremot kan en molnmiljö med silostruktur medföra nackdelar, bland annat driftkomplexitet, inkonsekvens och säkerhetsrisker. 

  • APEX Cloud Services är utformade för att klara utmaningarna med flera moln

   APEX Cloud Services ger dig en säkrare och mer konsekvent flermolnupplevelse i hela din IT-miljö.

   Använd välbekanta produkter, tjänster och verktygsuppsättningar för dina beräknings-, datalagrings- och dataskyddsbehov samtidigt som du använder bästa möjliga funktioner och prestanda för dina arbetsbelastningar – oavsett om de finns lokalt, på en samlokaliseringsanläggning, i ett offentligt moln eller i en kantmiljö.

   APEX Console är en självbetjäningswebbportal som ger en enhetlig driftsupplevelse och möjliggör molnupplevelsen på det sätt och den plats som du behöver den. Du kan enkelt provisionera snabbt, skala upp på begäran och betala per användning.

  • Gå från kaos till kontroll med flera moln

  • APEX Cloud Services with VMware Cloud is a compelling offering that will make it easier for organizations to quickly deploy application ready infrastructure

   ”APEX Cloud Services med VMware Cloud är ett bra erbjudande som gör det enklare för organisationer att snabbt driftsätta infrastruktur där du omedelbart kan köra program”

   Steven Kouvo, Technology Architect, Core Technology
   Service Group, Boston Scientific

  • Utforska APEX Cloud Services

   Dell Technologies tillhandahåller förenklade molnupplevelser i flermolns-, flerkants- eller datacentermiljöer med den flexibla förbrukning som du behöver.  Portföljen innefattar helt hanterade tjänster och lösningar som frigör dig så att du kan fokusera på att utnyttja den kapacitet som organisationen behöver för att innovera.

  • BERÄKNING

   Driftsätt kraften i molnet var du än behöver det

  • APEX Cloud Services with VMware Cloud

   Lokal infrastruktur som tjänst ger säker och konsekvent drift i flermolnsmiljöer – privat, offentligt och i kanten.

  • APEX privata moln och hybridmoln

   Lokal infrastruktur som hanteras av kunden och levererar säker och konsekvent drift i flermolnsmiljöer – privat, offentligt och i kanten.

  • DATALAGRING

   Hantera och få åtkomst till data i flermolnsmiljöer

  • APEX Data Storage Services

   En portfölj med nyttjandebaserade lösningar för skalbara och elastiska lagringsresurser.

  • DATASKYDD

   Skydd och cybertålighet i offentliga moln och lokalt

  • APEX Backup Services

   Allt-i-ett-skydd med säkerhetskopiering, katastrofåterställning och långsiktig lagring. Ange en säkerhetskopieringspolicy på bara några minuter och skala på begäran för att se till att växande datavolymer alltid är skyddade.

  • APEX Cyber Recovery-tjänster

   Dell-hanterad cyberåterställningslösning som omfattar hårdvara, mjukvara och tjänster som behövs för att skydda viktiga data – allt i en praktisk prenumeration.

  • Samlokaliseringstjänster med APEX

   Dell Technologies samarbetar med Equinix för att göra samlokalisering till en smidig del av din kompletta tjänstupplevelse, så att du kan fokusera på att leverera resultat för din verksamhet.

  • Professionella tjänster för APEX

   Förverkliga dina as-a-Service-mål snabbare med mervärdestjänster

   Dell Technologies Services erbjuder de expertkunskaper som du behöver för att integrera din APEX-vision i företaget.  Våra erfarna experter hjälper dig förnya snabbt med en molndriftsmodell och förenklar användningen av program, arbetsbelastningar och data från dina program och intressenter.

  • Fokusera på att driva ditt företag, inte på att hantera infrastrukturen