GRUND- OCH GYMNASIESKOLOR

Omvandla utbildningen i grund- och gymnasieskolor för den digitala eran

Förverkliga en elevcentrerad omvandling av grund- och gymnasieskolor

Dagens digitala värld erbjuder eleverna möjlighet att lära sig på mycket personliga sätt. När lärare och elever i grund- och gymnasieskolor gemensamt utformar inlärningsprocesser och använder teknik på meningsfulla sätt kan inlärningsupplevelserna inspirera alla elever. Dell Technologies erbjuder ett särskilt team av tidigare pedagoger med stor erfarenhet av lyckad teknikimplementering och erbjuder därmed en unik möjlighet att hjälpa distrikt att utforma elevcentriska inlärningsmodeller som utvecklar elevernas framtidsberedskap.

Aktivera åtkomst när som helst

Aktivera åtkomst när som helst

 • Innovativa bärbara datorer för elever som skapats för inlärning
 • Mobilitetslösningar för obunden undervisning
 • Utbildningstillbehör som håller inlärningen produktiv

Skapa miljöer för aktiv inlärning

Skapa miljöer för aktiv inlärning

Stöd för en mängd aktiviteter, gruppstorlekar, platser och inlärningssyften med flexibla utrymmen, möbleringar och möjligheter till informationsteknik.

 • Undervisningsteknik för varje utbildningsutrymme
 • Flexibla möbler som stöder modern inlärning
 • Skrivbordslösningar för delade utrymmen och specialprogram

Omvandla undervisningen genom att ge eleverna egenmakt

Omvandla undervisningen genom att ge eleverna egenmakt

Professionella utbildningstjänster bidrar till att förändra kulturen, inställningen och undervisningen så att de stöder definierade lärandemål i grund- och gymnasieskolor.

 • Professionella utbildningstjänster för att uppfylla distriktets mål
 • Certifiering av pedagoger som visar prestationerna
 • Virtuella kurser ger flexibla undervisningsalternativ

Skydda elever och data

Skydda elever och data

Skapa rätt balans mellan digital åtkomst och dataskydd med hjälp av Dells säkerhetslösningar.

 • Skydda elevernas data
 • Förhindra att inlärningen störs av hot
 • Skydda data var de än finns

Modernisera datainfrastrukturen i grund- och gymnasieskolor

Modernisera datainfrastrukturen i grund- och gymnasieskolor

Modernisera datainfrastrukturen för att leverera större effektivitet, förutsägbarhet och smidighet i organisationen.

 • Datahantering, lagring och skydd
 • Konvergerad infrastruktur som förenklar IT 
 • Nätverkslösningar för modern datainfrastruktur

Träffa våra experter på utbildningsstrategi

Träffa våra experter på utbildningsstrategi

Våra utbildningsstrateger för grund- och gymnasieskolor stöder skoldistrikten genom att utforma omvandlingsmodeller som stöder elevcentrerad inlärning.

 • Utforma inlärningsmodeller som förbereder eleverna inför framtiden
 • Utveckla professionella utbildningsplaner som stöd för lärarna
 • Definiera teknikens roll för att stärka inlärningen

Teknikvänlig finansiering för grund- och gymnasieskolor

Teknikvänlig finansiering för grund- och gymnasieskolor

Hitta och få tillgång till finansiering som förverkligar dina projekt. Vår finansieringsguide ger en inblick i årliga teknikstöd för myndigheter och hur covid-19-relaterade hjälp- och återuppbyggndadsmedel kan användas.

Grund- och gymnasieskoldistrikt i hela landet omvandlar sina inlärningsmiljöer med målet att fördjupa inlärningen för alla elever

Grund- och gymnasieskoldistrikt i hela landet omvandlar sina inlärningsmiljöer med målet att fördjupa inlärningen för alla elever

Inlärningsresurser

Utforma elevernas åtkomst för jämlik inlärning

Leverera säker fjärråtkomst för oavbruten inlärning

Upplev Visioning Day med Carteret County School District

Kontrakt med statliga och lokala myndigheter

Round Rock ISD utformar skolor för samarbete mellan studenter och lärare