För att kunna möta den globala efterfrågan på energi och samtidigt minska koldioxidutsläppen krävs en digital energiomvandling.

Genomför er energiövergång med en effektfull tillämpning av IT-lösningar i hela energivärdekedjan. Detta gör det möjligt för alla energikunder och -producenter att samarbeta effektivt och maximera användningen av hållbara och förnybara resurser. Dell Technologies tillhandahåller omvandlande teknik för att påskynda energiövergången och vår väg mot en framtid med låga koldioxidutsläpp.

Hantera förändringar och uppnå dina klimat- och hållbarhetsmål

Modernisera energiföretag för en framtid med låga koldioxidutsläpp

Modernisera energiföretag för en framtid med låga koldioxidutsläpp

Bibehålla tillförlitlig drift med en distribuerad arbetsstyrka och förbättra den intermittenta produtionskapaciteten.

 • Modernisera med avancerade plattformar för näthantering.
 • Automatisera stationer med hjälp av standardiserade digitala plattformar.
 • Förbättra medarbetarnas säkerhet, effektivitet och produktivitet.

Påskynda omvandlingen i våra urbana ekosystem

Påskynda omvandlingen i våra urbana ekosystem

Erbjuda digitala lösningar som främjar hållbar urban utveckling.

 • Hållbar energianskaffning.
 • Resurssäkerhet och integrerade energiföretag.
 • Miljö och säkerhet.

Utvecklar hållbarheten

Utvecklar hållbarheten

Skydda och berika vår planet tillsammans med våra kunder, leverantörer och samhället. Tillsammans kommer vi att:

 • accelerera den cirkulära ekonomin
 • skydda vår planet och samarbeta med våra kunder och partners för att göra detsamma
 • uppmuntra alla som bygger våra produkter.

Klimatförändringar

Klimatförändringar

Lösa 2000-talets största utmaning.

 • Underlätta globalt samarbete samtidigt som vi fortsätter fokusera på att begränsa klimatförändringarna och anpassa verksamheten.
 • Minimera teknikens påverkan på klimat och miljö.
 • Utveckla lösningar till stöd för våra kunders klimat- och hållbarhetsmål.

Dra nytta av en bred portfölj med lösningar som har utvecklats särskilt för att uppfylla energibranschens behov – från kanten till kärnan till molnet.

HELTÄCKANDE PORTFÖLJ

Driftsätt era energiarbetsbelastningar med den hastighet, skalbarhet och pålitlighet ni behöver på rätt plats – från kanten till kärnan till molnet.

PARTNERS EKOSYSTEM

Få tillgång till ett stort ekosystem med partners och lösningar för att öka kapaciteten i era energilösningar.

DIGITAL OMVANDLING

Öka produktiviteten, sänk kostnaderna, förbättra energisäkerheten och maximera tillförlitligheten med Dell Technologies.

Kundberättelser

Eni lanserar kraftfulla datorsystem och påskyndar resan mot nya källor till hållbar energi

Eni lanserar kraftfulla datorsystem och påskyndar resan mot nya källor till hållbar energi

Eni lanserar ett av världens mest kraftfulla och hållbara datorsystem för att driva forskning om nya energikällor.

Hållbarhet för en ny generation: CO2-fria datacenterlösningar

Hållbarhet för en ny generation: CO2-fria datacenterlösningar

Datacenteroperatören Windcloud sätter nya standarder för hållbar IT genom att vara värd för lösningar i sitt datacenter som drivs till 100 % av grön elektricitet.

Viktiga resurser

Utforska användbar energiinformation och praktiska resurser

AI och hyperkonvergerad infrastruktur för energisektorn

AI och hyperkonvergerad infrastruktur för energisektorn

Utforska hur Dell Technologies hjälper till att ge energi åt framtiden med hjälp av AI och hyperkonvergerade infrastrukturlösningar för att sänka kostnaderna och korta ner driftsättningstiden.

Dell Technologies har fått erkännande för sin djupgående expertis och sina beprövade resultat inom energibranschen

Digital energiomvandling: Producera energi, rädda planeten.