• Utmärkelser och erkännanden

   Dell Technologies är fast beslutet att utveckla initiativ inom ramen för vår ESG-rapportering (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Följande erkännanden representerar vårt engagemang i samhällspåverkan och lyfter fram områden där vi ligger i framkant samt områden där vi kommer att fortsätta att förbättras.

  • Fast Companys World Changing Company of the Year 2023

   Utsedd till Fast Companys World Changing Company of the Year och vinnare av utmärkelsen World Changing Ideas i kategorin företags samhällsansvar. Fast Company lyfter fram Dells arbete med att hantera den digitala klyftan och klimatförändringar.

  • De senaste utmärkelserna

  • Forbes

   Betyg: Nummer 10 av 750 företag

   Utsedd till en av de tio bästa arbetsgivarna i världen för utmärkta resultat inom områden såsom image, ekonomiskt fotavtryck, personalutveckling, jämställdhet mellan könen och samhällsansvar.

  • Ethisphere® Institute

   World’s Most Ethical Companies®

   År 2024 utsågs vi för tolfte gången till ett av världens mest etiska företag (World’s Most Ethical Companies®) av Ethisphere® Institute. Vi tolkar det som en bekräftelse av Dells robusta program och engagemang för integritet.

  • EcoVadis

   Platinummedalj

   Tilldelades en EcoVadis-platinummedalj 2022 som en del av den översta procenten av företag, bedömt utifrån fem huvudteman: miljö, hållbara inköp, arbete och mänskliga rättigheter, etik samt mångfald, rättvisa och inkludering.

  • DE MEST ÄLSKADE ARBETSPLATSERNA I USA 2022

   Betyg: Nummer 1 av 100 företag

   Den här listan uppmärksammar företag som prioriterar sina anställda enligt medarbetarundersökningar och analyser av medarbetarfördelar. Dell strävar efter att göra alla våra intressenter rättvisa, inklusive våra teammedlemmar.

  • Inkluderingsutmärkelser för 2023

   Årets företag för inkludering av folk med autism

   De har utsetts till det mest inkluderande företaget för folk med autism under 2023 av Disability:IN, vilket bekräftar att våra innovativa policyer, strategier och initiativ har lett till rättvis anställning, kvarhållning och befordran av våra autistiska kollegor.

  • DE BÄSTA ARBETSPLATSERNA 2023

   Betyg: 100 %

   DEI är en referens som hjälper företag att kartlägga mätbara, konkreta åtgärder som de kan vidta för inkludering och jämlikhet beträffande funktionsvariationer.

  • ESG INOM TJÄNSTER TILL INSTITUTIONELLA AKTIEÄGARE

   Betyg: Prime-status

   Vi tilldelades statusen ”Prime” genom att uppfylla ISS stränga ESG-krav beträffande hållbarhet i vår sektor 2021.

  • Jämlikhetsindex för företag

   Betyg: Perfekt resultat på 100 poäng

   Vi fick för 19:e året i rad fulla poäng i detta index, som lyfter fram vårt engagemang för HBTQ+ och likabehandling. Det här indexet är ett nationellt referensmärke för HBTQIA+-relaterad företagspolicy och -praxis.

  • 25 bästa leverantörskedjorna i världen

   Rankad bland ledarna 2022

   Under 2022 anammade de 25 främsta företagen fyra makrotrender: CSCO som Chief Ecosystems Officer, självstabiliserande leverantörskedjor, framsteg i den bredare hållbarhetsagendan och människocentrerad digital automatisering.*

  • KNOWTHECHAIN

   Betyg: Nummer 6 av 49 företag

   Vi hamnade på sjätte plats inom informations- och kommunikationstekniksektorn. Vi började rapportera till KnowTheChain 2020 i syfte att agera mer transparent och ansvarsfullt för att motverka tvångsarbete i globala leverantörskedjor.

  • LEDARE INOM LEVERANTÖRSENGAGEMANG

   Ledarstatus

   Vi utsågs till ledare bland de översta 8 procenten av de företag som utvärderades gällande leverantörers engagemang för klimatförändringen. CDP:s bedömning av leverantörsengagemang mäter hur effektivt företag engagerar sina leverantörer i frågor som rör klimatförändringen.

  • USA Today

   America’s Climate Leaders 2023

   Till listan America’s Climate Leaders från USA TODAY och Statista utses företag som arbetar med att minska utsläpp av växthusgaser.

  • Fortune

   America’s Most Innovative Companies 2023

   I America’s Most Innovative Companies hyllas de 300 företag som omvandlar industrin utan och innan.

  • America by Design: Innovations

   Vinnare, säsong 3 för Concept Luna

   America by Design: Innovations är en tv-serie som sätter amerikansk innovation, sinnrikhet och utmärkt design i rampljuset.
   Den tredje säsongen består av sex halvtimmeslånga avsnitt. De första fem avsnitten visar fem till sex olika innovationer vardera, och en bedömning görs så att en eller fler av innovationerna från varje avsnitt går vidare till finalen, under vilken en innovation väljs av en domarpanel. Bra design, innovation, påverkan och x-faktor är kriterierna som används för att rangordna innovationerna i den här utmärkelsekategorin.

  • The Economic Times – Healthworld

   Digital Healthcare Platform of the Year (nationell nivå)

   Dells teknikplattform som skapades för indiska hälsoministeriets program för icke-smittsamma sjukdomar och som implementerades av Tata Trusts vann på nationell nivå i kategorin Digital Healthcare Platform of the Year. Dell har uppmärksammats för sitt arbete att hjälpa Indiens regering att hantera den ökande bördan av icke-smittsamma sjukdomar som hypertoni, diabetes, mun-, bröst- och livmoderhalscancer genom att utveckla en framtidssäker teknikplattform som gör det möjligt för den statliga sjukvårdens representanter och arbetare att nå miljontals förmånstagare bland medborgarna

  • Tillsammans utnyttjar vi teknikens kraft för att driva mänskligheten framåt, både längre och snabbare än någonsin tidigare.

   MICHAEL DELL, STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD, DELL TECHNOLOGIES
  • Ta reda på mer

  • ESG-rapport för RÅ23

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur våra åtaganden driver klimatåtgärder, accelererar den cirkulära ekonomin, stöder digitalt inkluderande samhällen och lyfter fram vår mångfaldiga arbetskraft.

  • En företagskultur att tro på

   Dell-cheferna Jenn Saavedra och Vanice Hayes diskuterar hur ledare kan förvärva nya och behålla befintliga medarbetare.