• Utmärkelser och erkännanden

   Dell Technologies är fast beslutet att utveckla initiativ inom ramen för vår ESG-rapportering (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Följande erkännanden representerar vårt engagemang i samhällspåverkan och lyfter fram områden där vi ligger i framkant samt områden där vi kommer att fortsätta att förbättras.

  • Utsett till ett av World’s Most Ethical Companies® av Ethisphere® Institute

   År 2022 utsågs vi för tionde gången till ett av världens mest etiska företag (World’s Most Ethical Companies®) av Ethisphere® Institute, vilket bekräftar Dells robusta program och engagemang för integritet.

  • De senaste utmärkelserna

  • DE BÄSTA ARBETSPLATSERNA 2021

   Betyg: 100 %

   DEI är en referens som hjälper företag att kartlägga mätbara, konkreta åtgärder som de kan vidta för inkludering och jämlikhet beträffande funktionsvariationer.

  • EcoVadis

   Platinummedalj

   Tilldelades en EcoVadis-platinummedalj 2021 som en del av den översta procenten av företag, bedömt utifrån fyra huvudteman: miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp.

  • ESG INOM TJÄNSTER TILL INSTITUTIONELLA AKTIEÄGARE

   Betyg: Prime-status

   Vi tilldelades statusen ”Prime” genom att uppfylla ISS stränga ESG-krav beträffande hållbarhet i vår sektor 2021.

  • Jämlikhetsindex för företag

   Betyg: Perfekt resultat på 100 poäng

   Vi fick för 18:e året i rad fulla poäng i detta index, som lyfter fram de bästa arbetsplatserna för HBTQIA+-likabehandling. Det här indexet är ett nationellt referensmärke för HBTQIA+-relaterad företagspolicy och -praxis.

  • 25 bästa leverantörskedjorna i världen

   Rankad bland ledarna 2022

   Under 2022 anammade de 25 främsta företagen fyra makrotrender: CSCO som Chief Ecosystems Officer, självstabiliserande leverantörskedjor, framsteg i den bredare hållbarhetsagendan och människocentrerad digital automatisering.*

  • KNOWTHECHAIN

   Betyg: Nummer 6 av 49 företag

   Vi hamnade på sjätte plats inom informations- och kommunikationstekniksektorn. Vi började rapportera till KnowTheChain 2020 i syfte att agera mer transparent och ansvarsfullt för att motverka tvångsarbete i globala leverantörskedjor.

  • LEDARE INOM LEVERANTÖRSENGAGEMANG

   Ledarstatus

   Vi utsågs till ledare bland de 8 procent bästa företagen som utvärderades gällande leverantörers engagemang för klimatförändringen, baserat på vår CDP-redovisning 2021. CDP:s bedömning av leverantörsengagemang mäter hur effektivt företag engagerar sina leverantörer i frågor som rör klimatförändringen.

  • DE MEST ÄLSKADE ARBETSPLATSERNA I USA

   Betyg: Nummer 2 av 100 företag

   Den här listan uppmärksammar företag som prioriterar sina anställda enligt medarbetarundersökningar och analyser av medarbetarfördelar. Dell strävar efter att göra alla våra intressenter rättvisa, inklusive våra teammedlemmar.

  • Vårt mål på Dell Technologies är att skapa teknik som driver mänskligheten framåt. Vårt engagemang för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) utgör detta mål omsatt i praktiken – det sammanför vilka vi är med vad vi gör.

   DELL TECHNOLOGIES 2022 ESG REPORT
  • Ta reda på mer

  • ESG-rapport för FY22

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur vi skapar en positiv inverkan på människor och planeten inför 2030 och senare.

  • En företagskultur att tro på

   Dell-cheferna Jenn Saavedra och Vanice Hayes diskuterar hur ledare kan förvärva nya och behålla befintliga medarbetare.