• Främja inkludering

  Att skapa en framtid som fungerar för alla

  • FRÄMJA INKLUDERING

   Våra mål för att främja inkludering säkerställer att vi uppfyller vårt engagemang för resultat, tillit och omtanke om varandra

   • INKLUDERANDE ARBETSSTYRKA

   • År 2030 kommer 50 % av vår globala arbetskraft och 40 % av våra globala ledare vara personer som identifierar sig som kvinnor.

   • År 2030 kommer 25 % av vår amerikanska personalstyrka och 15 % av våra ledare identifierar sig som afroamerikaner eller latinamerikaner.

  • Var vi gör inverkan

  • Representation

   Vi är fast beslutna att öka vår räckvidd för att se till att vi anlitar medarbetare på de ställen där de lär sig, utvecklas och blomstrar – genom allt från rekryterings- och utbildningsprogram med fokus på att nå underrepresenterade grupper till innovativa anställningsprogram och samarbeten.

  • Samhälle och samhörighet

   Vi skapar anknytningar som sträcker sig över hela världen genom våra resursgrupper för medarbetare (ERG), vår kultur, våra mästare för mångfald och inkludering och andra målgrupper för medarbetare.

  • Kultur och inverkan

   Genom vår företagskultur och personalfilosofi skapar vi en kultur där våra medarbetare har handlingskraft att prestera, upplever balans och kontakt med människorna kring dem samt blir accepterade som de är.

  • Främja inkluderingsresurser

  • ESG-rapport för RÅ23

   I vår årliga ESG-rapport visar vi hur våra åtaganden driver klimatåtgärder, arbetar mot en cirkulär ekonomi, stöder digitalt inkluderande samhällen och främjar våra inkluderande medarbetare.

  • ESG-RAPPORTERING

   Sammanfattning av främjande av inkludering under RÅ23

   På Dell Technologies är vi ett mångfaldigt team som värdesätter en mängd olika idéer och erfarenheter för att skapa innovativ teknik som driver mänsklig utveckling framåt.

  • Realize Magazine

   En företagskultur att tro på

   Dell-cheferna Jenn Saavedra och Vanice Hayes diskuterar hur ledare kan förvärva nya och behålla befintliga medarbetare.

  • POLICYER

   Dells policy för mångfald och lika möjligheter

   Dell värdesätter varje enskild individs olika egenskaper och använder våra kollektiva styrkor för att se till att Dell förblir det tekniklösningsföretag som kunder över hela världen väljer.

  • TILLGÄNGLIGHET

   Vårt åtagande för tillgänglighet

   Läs mer om vårt pågående arbete med att eftersträva digital tillgänglighet för att ge alla den bästa upplevelsen.


  • Ta reda på mer

  • En företagskultur att tro på

   Dell-cheferna Jenn Saavedra och Vanice Hayes diskuterar hur ledare kan förvärva nya och behålla befintliga medarbetare.

  • Var den du är

   Se vår kultur i praktiken, där våra teammedlemmar får vara sig själva på jobbet.