• ESG-resurser

  Dell arbetar hårt för att vara transparenta gällande våra insatser och resultat samt för att efterleva höga standarder inom miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Som en del av vårt åtagande har vi samlat all information på ett och samma ställe.

  • ESG-styrning

   Starkt arbete kring miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning hjälper oss att utveckla, hantera och mäta vår ESG-strategi och våra resultat.

  • Regelefterlevnad och tillkännagivanden

   Vår regelefterlevnad och våra tillkännagivanden dokumenterar Dells självklara stöd och respekt för miljöskydd och grundläggande mänskliga rättigheter.

  • Certifieringar och miljömärkningar

   Standarder för certifiering och miljömärkning driver hållbarhet genom att hjälpa kunder att förstå elektroniska produkter och de företag som tillverkar dem.

  • Politik, positioner och riktlinjer

   I vår vision om att leverera en bättre morgondag är det de policyer, positioner och riktlinjer som vi etablerar som formar vårt engagemang med våra medarbetare, samhällen, miljön med mera.

  • ESG-rapporter

   Vår rapportering ger viktig information om Dell Technologies inverkan på miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

  • Rapporteringsstandarder och ramar

   Standarder och ramverk för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) är avgörande för att tillhandahålla konsekvent och jämförbar rapportering av ESG-information.

  • Utmärkelser och erkännanden

   Dell Technologies har blivit uppmärksammade för sitt engagemang för ökat socialt ansvar. Dessa utmärkelser belyser de områden där vi har utmärkt oss samt de områden där det finns förbättringsmöjligheter.