• Policyer, ställningstaganden och riktlinjer

  I vår vision om att skapa en bättre morgondag är det de policyer, positioner och riktlinjer som vi etablerar som formar vårt förhållande till medarbetare, samhällen, miljön med mera.

  • Uppförandekod

   I ”Så här vinner vi” beskrivs förväntningar på medarbetarna om hur de ska göra för att uppträda etiskt och i enlighet med lagens anda och mening där vi arbetar och betjänar kunder.

  • Påverkansarbete

   När vi formulerar våra åsikter om politikrelaterade frågor och bestämmer var och när vi ska engagera oss i politiska frågor går vi till våra intressenter: teammedlemmar, kunder, partner, samhällen, investerare och beslutsfattare.

  • Politik

   Dell har en strikt policy om att följa lagar om kampanjfinansiering och regelverk för politiska bidrag samt redovisning av dessa bidrag.

  • Global miljöpolicy

   Vårt engagemang för miljöansvar börjar med vår verksamhet, sträcker sig genom vår leverantörskedja och ger i slutändan kunderna kraften att göra mer på ett hållbart sätt.