• Certifieringar och miljömärkningar

  Standarder för certifiering och miljömärkning driver hållbarhet genom att hjälpa kunder att förstå elektroniska produkter och de företag som tillverkar dem.

  • Dells datablad om produktsäkerhet, EMC och miljö

   Produkter som använder unik spårbarhet för regelmodeller och regeltyper tilldelas av produktsäkerhetsskäl och överensstämmelsesyften datablad med miljödata.

  • Miljöinformation om produktöverensstämmelse

   Dell strävar efter att följa globala standarder för produktsäkerhet, elektromagnetisk kompatibilitet, ergonomi och andra lagstadgade krav.

  • EPEAT-utvärdering av socialt ansvar inom tillverkning

   Den här utvärderingen omfattar alla kategorier i IEEE 1680.1-2018-kriterierna 4.10.1.1 och 4.10.1.2, med mätvärden för arbete och mänskliga rättigheter samt hälsa och säkerhet för både leverantörers fabriker och fabriker som drivs av Dell.

  • Dells EPEAT-offentliggörande av giftiga ämnen i leverantörskedjan

   En rapport för att offentliggöra giftiga ämnen i leverantörskedjan som lämnas ut enligt Förenta nationernas (FN) register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR) och Institute of Public & Environmental Versions (IPE).

  • Dells TCO Certified-produkter

   Vårt mål är att göra vårt allra bästa för mänskligheten och planeten. TCO Certified är ett av de många hållbarhetsprogram vi deltar i för att bidra till en bättre värld.