• Lösningar för dataskydd och säkerhetskopiering i flera moln

  • Stärk skyddet och tåligheten hos dina kritiska arbetsbelastningar och data i hela flermolnsupplevelsen. Öka effektiviteten och skalbarheten i hela molninfrastrukturen och minska den totala ägandekostnaden

  • Skydda alla arbetsbelastningar i alla molnmiljöer från virtuella maskiner och behållare till molnbaserade program och SaaS

  • Minskad risk:
   Garantera snabb återställning från dataförlustincidenter, oplanerade driftavbrott eller cyberattacker med vår omfattande, integrerade kapacitet.

   Enkelhet:
   Öka automatiseringen i flermolnsinfrastrukturer med en konsekvent dataskyddsupplevelse.   

   Lägre kostnader:
   Få effektivare dataskydd i molnet jämfört med konkurrerande erbjudanden.


  • Dataskydd och säkerhetskopiering för flera moln

   • Effektivisera dataskyddet för offentliga moln

    Vi distribuerar och skalar molnskydd, oavsett var dina data finns.

    Oavsett om du använder AWS, Microsoft Azure, Google Cloud eller en kombination av leverantörer kan vår teknik minska komplexiteten och ökningen av antalet verktyg, bygga tillförlitliga säkerhetskopieringsprocesser och förbättra resurseffektiviteten.


  • Relaterade erbjudanden

  • APEX Backup Services

   Använd en enda konsol för automatiserad regelefterlevnad, trygg säkerhetskopiering av data och långsiktig lagring för programslutpunkter och hybridarbetsbelastningar.

  • PowerProtect Data Manager

   Orkestrera och utför allt dataskydd med automatiserad identifiering, deduplicering, smidig drift, självbetjäning och IT-styrning.

  • PowerProtect Cloud Snapshot Manager

   Upptäck, orkestrera och automatisera skyddet av arbetsbelastningar i flera moln med hjälp av molnleverantörens underliggande snapshotteknik.

  • 1 Rapporten ”Analyzing the Economic and Operational Benefits of the Dell Data Protection Portfolio”, Enterprise Strategy Group, september 2020

   2 Enligt Dell Technologies analyser, augusti 2023

   3 Enligt Dell Technologies analyser, augusti 2023