• Dataskydd för Kubernetes

  • Dataskydd i företagsklass för virtuella maskiner, program och Kubernetes-arbetsbelastningar

   Tillgodose dataskydds- och efterlevnadskrav för alla molnbaserade arbetsbelastningar via en enda plattform – PowerProtect Data Manager. Vi ger dig identifiering, skydd och hantering av dina behållarbaserade och Kubernetes-driftsättningar.

  • Skydd och automatisering för företag: Dataskydd i företagsklass för tillståndskänsliga behållarbaserade program som körs i stor skala på offentliga och privata Kubernetes-driftsättningar.

   Förenklat dataskydd: Använd en dataskyddsplattform för alla program med enkel hantering via GUI, REST API eller kubectl för behållare.

   Portabilitet: Flexibilitet, ständig närvaro och mobilitet för att skydda och hantera Kubernetes-arbetsbelastningar smidigt och utan avbrott.

  • Dataskydd för moderna program

   I takt med att organisationer i allt större utsträckning kör verksamhetskritiska program i behållarmiljöer förväntar man sig att organisationens data alltid är skyddade, säkra och tillgängliga. Men 70 % av organisationerna som investerar eller planerar att investera i molninbyggda program har svårt att hitta rätt dataskydd.1 Utforska hur vi kan hjälpa dig att ge heltäckande skydd åt dina behållarprogram.

  • Identifiera och skydda databaser, virtuella maskiner, filsystem och Kubernetes-behållare automatiskt, medan en gemensam policymotor automatiserar överensstämmelse och styrning.

   • Programkonsekvent skydd: MySQL, MongoDB, Cassandra, PostgreSQL, Oracle, SAP
   • Kluster-till-kluster-återställning
   • Skydd i molnet för kluster i AKS, EKS och GKE
  • Enhetligt skydd i företagsklass för virtuella maskiner och Kubernetes-behållare (TKG- och TKG-I K8s-kluster) som körs lokalt och i det offentliga molnet.

   • Inbyggt samarbete med Project Velero
   • Programkonsekvent skydd
   • Skydd för gästkluster och stöd för övervakningskluster
  • En centraliserad plattform som tillhandahåller konsekventa och tillförlitliga säkerhetskopierings- och återställningstjänster för OpenShift-plattformen och dess arbetsbelastningar

   • Upptäcker OpenShift-klustret och laddar automatiskt ned insticksprogrammet
   • Använd OpenShift-insticksprogrammet för att säkerhetskopiera och återställa tillhörande OpenShift-komponenter
   • Processen för att skapa och återställa policyer är transparenta för användaren
  • Liknande tekniker och tjänster

   Undersök dataskydd för din molnbaserade organisation med dessa resurser.

  • Dataskyddstrender och -strategier för behållare

   Forskning från analysföretaget ESG visar att behållare kan bli den föredragna lösningen för produktionsdriftsättning.

  • DevOps-resurser

   Bläddra bland DevOps-lösningar och -verktyg för att implementera, hantera och skydda infrastrukturen för att stödja moderna program.

  • Dataskydd med självbetjäning för behållar- och programutvecklare

   PowerProtect Data Manager gjorde det möjligt för Dell Digital att ge utvecklare ett lättanvänt dataskydd med självbetjäning för 71 000 behållarbaserade arbetsbelastningar.

  • Utforma en molnbaserad organisation

   Utforska hur molnbaserad teknik löser problemen för olika DevOps-beslutsfattare i den här användarvänliga guiden.

  • Relaterade erbjudanden

  • KUBERNETES OCH BEHÅLLARE

   Heltäckande lösningar och verktyg för molninbyggda program

   Se till att DevOps-teamen har rätt produktionsklar miljö för att stödja verksamhetskritiska moderna program.

  • DATASKYDD FÖR FLERA MOLN

   Modernt dataskydd under hela din molnresa

   Skydda dina SaaS-program, lokala arbetsbelastningar och molnarbetsbelastningar med säkerhetskopiering, långsiktig lagring och katastrofåterställning.

  • FÖRDEL MED VMWARE TANZU

   Effektivisera din molninbyggda strategi

   Integrerade lösningar som gör att organisationen kan utveckla sin befintliga strategi för IT-drift så att molninbyggda mönster kan inkluderas.

 • Frågor?
  Vi finns här för att hjälpa dig.
  Vi hjälper dig med allt från expertråd till att lösa komplexa problem.
  • 1 Enligt en undersökning utförd av Vanson Bourne på uppdrag av Dell Technologies, ”Global Data Protection Index 2021 Snapshot”, gjord februari–mars 2021. Resultaten bygger på totalt 1 000 IT-beslutsfattare världen över från både privata och offentliga organisationer med fler än 250 anställda.