• Lösningar för säkerhetskopiering och återställning av Microsoft Azure

  Intel® Xeon® skalbara processorer
  • Släpp loss den fulla potentialen med molnet med Dell Data Protection för Microsoft Azure

   Dell Technologies är en Microsoft-partner med produkter på Azure Marketplace. Azure och Dell Data Protection-portföljen erbjuder tillsammans all den effektivitet, säkerhet och innovation som medföljer drift i det offentliga molnet, vilket hjälper kunderna att lyckas på sin molnresa.

  • Optimera din Microsoft Azure-investering

   • Skydda arbetsbelastningar i Azure
   • Skydda dina Microsoft 365-program, effektivisera eDiscovery och automatisera överensstämmelse
   • Replikera effektivt till, från och mellan molnmiljöer för maximal datamobilitet
   • Dra nytta av branschledande deduplicering till låg kostnad för skydd och låg total ägandekostnad 
  • Skydda din Azure-investering

   Nu när du har kraften från ett Azure-molnekosystem, hur kan du använda det till att skydda dina mest värdefulla tillgångar, alltså dina data?

  • PowerProtect Cyber Recovery for Azure

   PowerProtect Cyber Recovery för Azure

   Isolera och återställ snabbt kritiska data och system efter cyberattacker med ett offentligt molnvalv, luftgap i driften och förbättrad säkerhet. Mjukvarubaserad oföränderlighet skyddar data från skador, radering och destruktion. Du kan enkelt köpa och installera PowerProtect Cyber Recovery för Microsoft Azure från Azure Marketplace.

  • Data Protection for Microsoft Office 365

   Dataskydd för Microsoft 365

   Minska risken för dataförlust, bevara säkerhetskopieringsdata och övervaka överensstämmelsen proaktivt i Microsoft 365-miljöer med APEX Backup Services.

  • Microsoft Azure Disaster Recovery in the Cloud

   Azure-katastrofåterställning i molnet

   Våra dataskyddslösningar håller data säkra och minskar risken för dataförlust. Återskapa data och program direkt från molnet på bara några minuter, med smidig integrering med lokal dataskyddsinfrastruktur.

  • Azure Backup Server – Azure Database Backup

   Långsiktig lagring

   Snabba upp din resa mot bandfrihet eller förbättra den långsiktiga datalagringseffektiviteten med PowerProtect DDs och PowerProtect DD Virtual Editions (DDVE) molnförberedda enheter och mjukvarudefinierad infrastruktur. Börja med så lite som 1 TB och skala efter behov.

  • Azure Cloud Backup – Azure Backup Server

   Dataskydd i molnet

   Skydda molnbaserade program med prestandan, effektiviteten och pålitligheten hos branschledande virtuella PowerProtect DD-enheter. Få samma funktioner och fördelar som lokalt skydd i molnet och hantera hybridmiljöer från en enstaka plats.

  • Data Protection Management for Microsoft Azure

   Inbyggt dataskydd för Azure

   PowerProtect Cloud Snapshot Manager är en SaaS-lösning (Software-as-a-Service) som gör det enkelt att skydda kritiska arbetsbelastningar i det offentliga molnet genom att utnyttja den underliggande snapshottekniken som tillhandahålls av Azure – utan installation eller infrastruktur. Kunder kan upptäcka, orkestrera och automatisera skyddet för arbetsbelastningar i alla sina prenumerationer för smidig säkerhetskopiering och katastrofåterställning.

  • Dell Data Protection för Microsoft Azure – möjliggör din molnresa

   Dataskydds- och säkerhetskopierings- och återställningsåtgärder står i centrum för alla organisationers IT-infrastruktur och är ofta bland de första programmen som migreras till molnet. Dell Technologies hjälper Azure-kunder på deras molnresa genom att tillhandahålla snabba, effektiva och flexibla dataskyddslösningar för offentliga moln, hybridbaserade moln eller flera moln.


  • VIKTIGA RESURSER

   Resurser om lösningar för säkerhetskopiering och återställning av Azure


  • Relaterade erbjudanden