• PowerProtect Cyber Recovery

  Intel Innovation Built-in
   • När du ska skydda ditt företag börjar du med att skydda dina data från ransomware

    PowerProtect Cyber Recovery skyddar och isolerar kritiska data från ransomware och andra sofistikerade hot. Maskininlärning identifierar misstänkt aktivitet och gör det möjligt för dig att återställa fungerande data och tryggt återuppta normal verksamhet.

  • Utvärdera din cybertålighet

   Slutför den här kostnadsfria bedömningen av cybertåligheten för en snabb men omfattande hälsokontroll som mäter organisationens förmåga att upptäcka, reagera på och återskapa från cyberhot. Baserat på din utvärdering och aktuella resultat ger vi dig anpassade rekommendationer och värdefulla insikter från Enterprise Strategy Group. Få rekommenderade åtgärder från betrodda experter som kan hjälpa dig att förbättra din cybertålighet redan idag.

   Assess your cyber resiliency
  • Cyber- och ransomware-attacker är dagens datadrivna företags största fiender

   Cyber Recovery hjälper till att skydda dina data genom:

  • Modernt skydd och återställning för kritiska data från ransomware och cyberhot

   PowerProtect Cyber Recovery möjliggör cybertålighet och säkerställer affärskontinuitet i lokala och flermolnsmiljöer

  • PowerProtect Cyber Recovery

   På plats

   Ger maximal kontroll över data och infrastruktur med ett säkert lokalt valv skyddat med luftgap vid drift och flera lager av fysisk och logisk säkerhet.

   • Lokalt i ett säkert Cyber Recovery-valv med luftgap
   • Maskinvarubaserad oföränderlighet på överensstämmelsenivå och NTP-manipuleringsskydd
   • CyberSense identifierar hot och bidrar till säker återställning
  • PowerProtect for Multi-Cloud – Cyber Recovery

   Samlokalisering

   Utökar vår beprövade och moderna PowerProtect Cyber Recovery-lösning till en säker molnmiljö som ger kunderna ytterligare ett lager isolering för sina kritiska data.

   • Ett logiskt isolerat, säkert Cyber Recovery-valv.
   • Flera alternativ för att återskapa efter attacker så att normal verksamhet kan återupptas på ett säkert sätt
  • PowerProtect Cyber Recovery for Public Cloud

   Offentligt moln

   Ger ett snabbt, offentligt molnvalv med enkel installation för att skydda, isolera och återskapa kritiska data och system från cyberattacker.

   • Ett logiskt isolerat, säkert Cyber Recovery-valv.
   • Flera alternativ för att återskapa efter attacker och påskynda dataåterställningen utan bekymmer


  • Gör företaget cybertåligt

   • Smart CyberSense-analys

    Ligg steget före det snabbt föränderliga hotlandskapet och sofistikerade nätbrottslingar med CyberSense adaptiva analys, maskininlärning (ML) och kriminaltekniska verktyg för att upptäcka, diagnostisera och påskynda dataåterställningen säkert i Cyber Recovery-valvet.


  • Säker dataisolering

   Automatiserade arbetsflöden flyttar på ett säkert sätt affärskritiska data till en isolerad miljö via ett operativt luftgap. Skapa skyddspolicyer i mindre än fem steg och övervaka potentiella hot i realtid med en intuitiv instrumentpanel.

  • PowerProtect Cyber Recovery för Sheltered Harbor: Skyddar finansiella institutioner från cyberrisker

   PowerProtect Cyber Recovery är den första och enda lösning som har bekräftats uppfylla alla krav på datavalvlagring i Sheltered Harbor-standarden, som skyddar USA:s finansiella institutioner från cyberhot som ransomware.

  • Trygg dataåterställning

   Man måste kunna reagera på cyberattacker och återskapa kritiska data och system på ett exakt, enkelt och snabbt sätt. Öka ditt företags tålighet med automatiserade återställningsarbetsflöden, kriminaltekniska CyberSense-verktyg och dedikerade incidentsvar från SecureWorks.

  • Införliva ett helhetsperspektiv i din Cyber Recovery-strategi

   För att kunna återhämta sig från en cyberattack är det viktigt att ha en strategi som är anpassad efter affärsbehoven och att man prioriterar att återställa de mest kritiska processerna först. Med Dell Technologies Services kan du känna dig trygg inför en cyberattack med ett holistisk återställningsprogram som sammanför de människor, processer och tekniker som du behöver för att tryggt återställa.


  • Modernt dataskydd där och när du behöver det som mest

   PowerProtect Cyber Recovery skyddar data som driver ditt företag – samma data som cyberattacker och ransomware är ute efter. Automatisering och smart säkerhet isolerar data från attackytan med ett operativt luftgap. Data lagras oföränderliga i ett dedikerat cybervalv så att du kan reagera, återskapa och återuppta normal verksamhet i vetskap om att dina data och ditt företag är skyddade med PowerProtect Cyber Recovery.


  • Viktiga resurser

   PowerProtect Cyber Recovery-resurser


  • Relaterade erbjudanden

  • Proven and modern data protection for every step in your cloud journey.

   DATASKYDD I MOLNET

   Beprövat och modernt dataskydd för varje steg i molnresan.

  • Provides a comprehensive solution built to meet the needs of organizations of all types and sizes

   PowerProtect Data Manager

   Orkestrera och utför allt dataskydd med automatiserad identifiering, deduplicering, smidig drift, självbetjäning och IT-styrning.

  • The next generation of Data Domain now setting the bar for data management from edge to core to cloud

   POWERPROTECT-ENHETER

   Vi lanserar kraftfullare möjligheter med nya säkerhetskopieringslösningar som förenklar dataskyddet, ökar effektiviteten, accelererar molnet och uppnår omvandling med VMware och cyberåterställning.

  • 1CLM-001020. Enligt en undersökning utförd av Vanson Bourne på uppdrag av Dell Technologies, ”Global Data Protection Index 2021 Snapshot”, gjord februari–mars 2021. Resultaten bygger på totalt 1 000 IT-beslutsfattare världen över från både privata och offentliga organisationer med fler än 250 anställda.

   2CLM-001018. Enligt en undersökning utförd av Vanson Bourne på uppdrag av Dell Technologies, ”Global Data Protection Index 2021 Snapshot”, gjord februari–mars 2021. Resultaten bygger på totalt 1 000 IT-beslutsfattare världen över från både privata och offentliga organisationer med fler än 250 anställda.

   3CLM-001271. Enligt en undersökning utförd av Vanson Bourne på uppdrag av Dell Technologies, ”Global Data Protection Index 2021 Snapshot”, gjord februari–mars 2021. Resultaten bygger på totalt 1 000 IT-beslutsfattare världen över från både privata och offentliga organisationer med fler än 250 anställda.