Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Przeniesienie gwarancji i własności

Wskaż produkt
Informacje dotyczące poprzedniego właściciela
Informacje dotyczące nowego właściciela
Sprawdź
Potwierdzenie

Zidentyfikuj produkt do przeniesienia

Użytkownik może poprosić o przeniesienie gwarancji lub własności, jeśli:
 • zakupił lub otrzymał nowy lub używany produkt Dell,
 • sprzedał lub oddał swój produkt Dell,
 • przeniósł produkt do innego kraju i potrzebuje w nim ochrony gwarancyjnej,
 • wnioskuje o zmianę stałego adresu produktu Dell z kodem Service Tag,
 • posiada produkt wyprodukowany przez firmę przejętą ostatnio przez firmę Dell,
Uwaga: firma Dell EMC zautomatyzowała proces przenoszenia własności kodów Service Tag i systemów dla firm i klientów indywidualnych.
Potrzebne informacje
 • Kod Service Tag produktu objętego cesją
 • Imię i nazwisko oraz kod pocztowy podane podczas zakupu
 • Imię i nazwisko oraz adres na potrzeby cesji gwarancji
Przewodniki dotyczące przenoszenia tytułu własności i rejestracji produktów firmy Dell

Ile produktów chcesz przenieść?

lub
Dodaj inny produkt

Inne rodzaje przeniesienia

Aby przenieść 6 lub więcej kodów Service Tag / systemów, skorzystaj z poniższego pliku do cesji zbiorczej i wykonaj instrukcje opisane w pliku.

Uwagi:
 • Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól, chyba że są one oznaczone jako opcjonalne.
 • Przedstawiciel firmy Dell skontaktuje się z Tobą, jeśli dany produkt podlega warunkom licencji lub innym postanowieniom zawartej umowy ograniczającym prawa właściciela.
Przeniesienie zbiorcze

Jeśli produkt Dell zakupiono w sklepie detalicznym, przeniesienie praw własności nie jest konieczne. Zamiast tego należy zarejestruj swój produkt.

Jeśli produkt firmy Dell zakupiono w serwisie eBay lub Amazon, w celu przeniesienia prawa własności Klienci mogą być poproszeni o podanie dodatkowych informacji.

W przypadku produktów Compellent oraz Force10 należy wypełnić ten formularz WWW. Przedstawiciel firmy Dell skontaktuje się z Tobą, jeśli dany produkt podlega warunkom licencji lub innym postanowieniom zawartej umowy ograniczającym prawa właściciela.

Dowiedz się więcej o znajdowaniu kodu Service Tag innych produktów.

Informacje dotyczące poprzedniego właściciela

Produkty, które są przekazywane:

Wprowadź prawidłową nazwę firmy.
Wprowadź prawidłowe imię.
Wprowadź prawidłowe nazwisko.
Wprowadzony adres e-mail ma nieprawidłowy format. Popraw adres e-mail i spróbuj ponownie.

Numer skrzynki pocztowej nie zostanie zaakceptowany. Wprowadź adres fizyczny. Wprowadź prawidłowy adres.
Wprowadź prawidłowy adres 2
Wprowadź prawidłowe miasto.
Wprowadź kod pocztowy.
Wprowadź prawidłowy numer telefonu.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna.

Podane informacje zostaną użyte do rejestracji produktu i innych usług związanych z produktem. Firma Dell nie będzie ich nikomu udostępniać. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystywania i ochrony danych, zapoznaj się z oświadczeniem firmy Dell o prywatności..

Informacje dotyczące nowego właściciela

Produkty, które są przekazywane:

Podaj sposób użytkowania tego urządzenia, abyśmy mogli zapewnić odpowiedni sposób cesji.

Jeśli poszukiwana przez Ciebie lokalizacja nie jest widoczna, przeczytaj dodatkowe informacje.
Wprowadź prawidłową nazwę firmy.
Wprowadź prawidłowe imię. Błąd. Wpis przekracza limit znaków.
Wprowadź prawidłowe nazwisko. Błąd. Wpis przekracza limit znaków.
Wprowadź prawidłowy adres e-mail.
Nie udało się zweryfikować adresu e-mail
Wprowadź prawidłowy adres. Błąd. Wpis przekracza limit znaków.
Adres skrzynki pocztowej nie zostanie zaakceptowany. Wprowadź adres fizyczny. Wprowadź prawidłowy adres 2 Błąd. Wpis przekracza limit znaków.
Wybierz prawidłowy stan.
Wprowadź prawidłowe miasto.
Wprowadź prawidłowe miasto.
Wprowadź prawidłowy kod pocztowy.
Numer kierunkowy Wprowadź prawidłowy numer kierunkowy.
Numer telefonu Wprowadź prawidłowy numer telefonu.
Nie udało się zweryfikować numeru telefonu
Wprowadź prawidłowy numer GSTIN The GSTIN Number you entered is improperly formatted. Please correct the GSTIN Number and try again.
Wprowadź prawidłowy numer identyfikacji podatkowej.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna.

Podane informacje zostaną użyte do rejestracji produktu i innych usług związanych z produktem. Firma Dell nie będzie ich nikomu udostępniać. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystywania i ochrony danych, zapoznaj się z oświadczeniem firmy Dell o prywatności.

Przejrzyj przesyłane produkty

Produkty, które są przekazywane:

Zapoznaj się z poniższymi szczegółami i wprowadź niezbędne zmiany przed wysłaniem.

Informacje dotyczące poprzedniego właściciela

Edytuj

Firma:

Imię i nazwisko:

Identyfikator klienta

Adres e-mail

Telefon:

Adres:

Informacje dotyczące nowego właściciela
Edytuj

Firma:

Imię i nazwisko:

Identyfikator GST:

Adres e-mail

Telefon:

Adres:

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna.

Podane informacje zostaną użyte do rejestracji produktu i innych usług związanych z produktem. Firma Dell nie będzie ich nikomu udostępniać. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystywania i ochrony danych, zapoznaj się z oświadczeniem firmy Dell o prywatności..

Zażądano przesłania

Numer potwierdzenia:

Zgłoszony przez Ciebie wniosek o przeniesienie dotyczy następujących produktów firmy Dell:

Proces przeniesienia może trwać od 7 do 10 dni roboczych w obrębie jednego kraju oraz 15 dni roboczych między krajami. Po sprawdzeniu zgłoszenia zostanie wysłane powiadomienie na podany w formularzu adres e-mail (jeżeli podczas zgłoszenia wybrano taką opcję). W przypadku pytań dotyczących cesji praw własności do produktu lub gwarancji prosimy o kontakt: Skontaktuj się z działem wsparcia dla klientów.

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna.

Podane informacje zostaną użyte do rejestracji produktu i innych usług związanych z produktem. Firma Dell nie będzie ich nikomu udostępniać. Aby dowiedzieć się więcej o sposobach wykorzystywania i ochrony danych, zapoznaj się z oświadczeniem firmy Dell o prywatności.


Wszystkie wnioski dotyczące przeniesienia praw własności, usług, ograniczonej gwarancji* i pomocy technicznej firmy Dell są rozpatrywane według uznania firmy Dell. Firma Dell zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o przeniesienie praw posiadania, gwarancji i/lub usług. Jeśli firma Dell nie otrzymała wcześniej należnej płatności za system będący przedmiotem cesji, nawet jeśli płatność została wykonana na rzecz innego podmiotu, przekazanego systemu nie można zwrócić w ramachzasad przyjmowania zwrotów przez firmę Dell. . Wszystkie wnioski o cesje podlegają  Warunki sprzedaży w witrynie www.dell.com.

Wszystkie umowy serwisowe, które zostały zawarte na dany system, są powiązane z kodem serwisowym i mogą podlegać cesji wyłącznie razem z cesją całego systemu. Jeśli system podlega cesji do lokalizacji geograficznej, w której usługa wykonywana na mocy umowy serwisowej nie jest dostępna za taką samą cenę, jaka została pierwotnie zapłacona przez Klienta, lub jeśli nowy właściciel chce wybrać innąkategorię usługi, wykonanie cesji może wymagać dodatkowej opłaty. Wszystkie cesje podlegają dodatkowo warunkom pierwotnej umowy serwisowej. Usługi, ograniczona gwarancja lub wsparcie firmy Dell mogą nie być dostępne w docelowej lokalizacji geograficznej. Żadna usługa i/lub gwarancja nie zostanie przedłużona wyłącznie z tytułu cesji.

Firma Dell nie może zagwarantować autentyczności produktów, ograniczonych gwarancji, usług lub pomocy technicznej ani dokładności przedstawianej oferty produktów, jeśli zakup jest dokonywany od podmiotu innego niż firma Dell. Gwarancje oferowane przez firmę Dell podlegają ograniczeniom. Warunki sprzedaży firmy Dell zawierają zapisy dotyczące arbitrażu, wyboru forum i ograniczenia szkód. Ważne informacje dotyczące zakupu można przeczytać pod adresem  www.dell.com..