Przejdź do głównej zawartości
 • Szybkie i łatwe składanie zamówień
 • Wyświetlanie zamówień i śledzenie stanu wysyłki
 • Tworzenie i dostęp do listy produktów
 • Na firmowej stronie administracji możesz zarządzać witrynami, produktami i danymi kontaktowymi firmy Dell EMC.

Zwrot części zamiennych w ramach usług

Odpowiedzialność za środowisko
 • Zwracając wadliwą część, pomagasz firmie Dell:
  • Dopilnować, aby wszystkie uszkodzone części są ponownie wykorzystywane i odpowiednio utylizowane.
  • Brać odpowiedzialność za recykling kupowanych produktów.
  • Pozytywnie wpływać na gospodarkę o zamkniętym obiegu poprzez naprawę, ponowne wykorzystanie surowców i recykling części firmy Dell.
 • Więcej informacji na temat działania firmy Dell na rzecz zmniejszenia jej wpływu na środowisko znajdziesz na stronie www.dell.com/environment.
Kiedy należy zwrócić część serwisową?
 • Jeśli na otrzymanym pudełku nie napisano inaczej, użytkownik ponosi odpowiedzialność za zwrot wadliwej części firmie Dell w ciągu 10 dni od otrzymania części zamiennej.
Jak zwrócić część serwisową?
 • Nasz agent podejmie trzy próby odbioru części — pierwszego dnia roboczego po dostawie i przez trzy kolejne dni robocze.
 • Część powinna być zapakowana i gotowa do odbioru. Należy użyć oryginalnego pudełka, w którym dostarczono nową część — nie należy usuwać żadnych etykiet. Należy zamknąć i zabezpieczyć pudełko oraz upewnić się, że będzie ono dostępne w punkcie odbioru pod podanym adresem.
 • Agent przyjedzie z naklejką zwrotną i pozostawi paragon jako dowód odbioru.
 • Agent nie zatelefonuje przed odbiorem ani nie określi przedziału czasowego wizyty. Części mogą zostać odebrane w dowolnym momencie w godzinach pracy.
 • Jeśli część nie będzie łatwo dostępna w punkcie odbioru, agent nie zatelefonuje, gdy dotrze na miejsce.
Niedana próba odbioru części serwisowej — dalsze kroki
 • Po każdej nieudanej próbie odbioru agent pozostawi kartę z instrukcjami.
 • Po trzech nieudanych próbach odbioru ponowna próba może zostać zorganizowana zgodnie z instrukcjami na karcie pozostawionej przez agenta lub przez kontakt z nami.
Niezwrócenie wadliwej części
 • Niezwrócenie wadliwej części w ciągu 10 dni może skutkować konsekwencjami opisanymi w umowie obsługi serwisowej. Wykaz umów dostępny jest na stronie //www.dell.com/servicecontracts.

Inne zasoby

Ikona klucza zębatego
Pomoc w instalacji
Znajdź przewodniki wideo krok po kroku, które ułatwiają wymianę części.
Dokument
Bezpieczeństwo
Skorzystaj z podręcznika lub instrukcji obsługi, aby poznać produkt firmy Dell.