Zu den Hauptinhalten
 • Bestellungen schnell und einfach aufgeben
 • Bestellungen anzeigen und den Versandstatus verfolgen
 • Erstellen Sie eine Liste Ihrer Produkte, auf die Sie jederzeit zugreifen können.
 • Verwalten Sie mit der Unternehmensverwaltung Ihre Dell EMC Seiten, Produkte und produktspezifischen Kontakte.

Podpora softwaru Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Zusammenfassung: Společnost Dell Technologies poskytuje možnosti správy napájení serverů PowerEdge prostřednictvím nástroje OpenManage Enterprise Power Manager. Program Power Manager umožňuje zobrazit, měřit a řídit spotřebu serveru a zvýšit výkon vaší infrastruktury. Toto rozšíření představuje rozšíření softwaru Dell OpenManage Enterprise a je důležitou součástí portfolia OpenManage a poskytuje integraci. ...

Dieser Artikel wurde möglicherweise automatisch übersetzt. Wenn Sie eine Rückmeldung bezüglich dessen Qualität geben möchten, teilen Sie uns diese über das Formular unten auf dieser Seite mit.

Artikelinhalt


Symptome

Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Podpora společnosti Dell Technologies pro řízení spotřeby serverů

Správa napájení serveru je klíčovou součástí serverů Dell PowerEdge. Správa napájení serveru zahrnuje:

 • Měření spotřeby energie, uhlíkových emisí a tepelného stavu
 • Zmírnění rizik vyplývajících z napájení a chlazení
 • Využití kapacity
 • Nastavení ovládacích prvků založených na zásadách

Společnost Dell Technologies zvyšuje vaše možnosti pro správu spotřeby energie serveru a řízení využití prostřednictvím integrace konzole do integrovaného řadiče Dell Remote Access Controller (iDRAC) v serverech Dell PowerEdge. Software OpenManage Enterprise Power Manager je další generací správy napájení serverů. Program Power Manager umožňuje zobrazit, měřit a řídit spotřebu serveru a zvýšit výkon vaší infrastruktury. Toto rozšíření představuje rozšíření softwaru Dell OpenManage Enterprise a je důležitou součástí portfolia OpenManage a poskytuje integraci.

Software OpenManage Enterprise Power Manager nahrazuje nástroj OpenManage Power Center. OMPC už nemá přidané další funkce.

Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Výhody softwaru OpenManage Enterprise Power Manager

 • Měření energie spotřebované zařízením IT na úrovni serveru, racku, řady nebo místnosti.
 • Snižte riziko snížením spotřeby energie podle předem definovaných zásad, které maximalizují dobu provozu důležitých firemních aplikací snížením nekritické spotřeby.
 • Zvyšte hustotu datového centra identifikací racků se zařízením, které nepoužívají kapacitu připojeného napájení.
 • Zobrazit zprávu o emisích CO2 v souvislosti s využitím serveru PowerEdge
 • Zjištění nečinných serverů pro změnu účelu nebo odebrání.
 • Reporty obsahující využití CPU a spotřebu energie, které lze použít pro:
  • Zpětné transakce
  • Vyvažování zatížení na základě spotřeby energie
  • Identifikace místa v racku pro instalace serveru
 • Zásady napájení pro automatické nastavení limitů výkonu pro jednotlivý server nebo skupiny serverů
 • Zásady pro automatické provedení nápravných opatření při příliš vysokých teplotách
 
 

Spotřeba energie v nástroji Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Funkce softwaru OpenManage Enterprise Power Manager

 • Zobrazení historie proudění vzduchu v systému v reálném čase u serverů PowerEdge
 • Zobrazování, analýza a hlášení výkonu podsystému a hodnot využití výpočetních prostředků za sekundu (CUPS)
 • Přístup k souhrnu zařízení nebo skupiny, událostem, zásadám a nastavení prahové hodnoty napájení a teploty
 • Hlášení:
  • Zpráva o skleníkových plynech
  • Hlášení o napájení dílčích součástí serveru
  • Hlášení o nečinném a nevyužitém serveru
  • Zpráva o výkonu serverů HPE a Lenovo
  • Hlášení „přebytečné energie“ v datovém centru
  • Předdefinované šablony pro vytváření, spouštění a export reportů
  • Podpora protokolu Rest API pro reporty
  • Identifikace místa v racku pro instalace serveru
  • Příkon grafického procesoru
  • Napájecí zdroj nakreslený mřížkou
  • Profily systému BIOS serverů PowerEdge 
 • Správa vzdálených zařízení a řízení výkyvů napájení během zapínání
 • Konfigurovatelný plán zásob šasi a okamžité provedení podle potřeby
 
 

Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Vylepšení softwaru OpenManage Enterprise Power Manager

Společnost Dell Technologies software OpenManage Enterprise Power Manager neustále vylepšuje.

Novinky v nástroji OpenManage Enterprise Power Manager 3.2

 • Hlášení o napájení a teplotě grafického procesoru
 • Omezení výkonu vstupního proudu
 • Grafy rovnoběžných souřadnic
 • Sestava profilů serveru PowerEdge
 

Úplný seznam vylepšení a také omezení, opravené chyby a známé problémy naleznete v dokumentaci k softwaru OpenManage Enterprise Power Manager .


Licence pro software OpenManage Enterprise Power Manager

Použití softwaru OpenManage Enterprise Power Manager je součástí licence OpenManage Enterprise Advanced. Pokročilé funkce nástroje Power Manager závisejí na licenci řadiče iDRAC nebo modulární skříně serveru. Pokročilé licence jsou k dispozici v prodejních bodech serveru (POS) a po prodeji (APOS) pomocí těchto skladových položek. Další informace o možnostech licencování pro vaši organizaci najdete v průvodci licencováním softwaru OpenManage Portfolio.

K dispozici je 90denní zkušební licence OpenManage Enterprise Advanced, která zahrnuje nástroj Power Manager pro kompletní testování a vyzkoušení všech funkcí. Tato zkušební licence je omezena na práci s licencemi iDRAC9 Express, Enterprise nebo Data Center. Přečtěte si další informace a stáhněte si licenci >.

OpenManage Enterprise pokročilé licence SKU
SKU Popis
528-BJEW Starší platformy APOS
528-BIYY Aktuální a budoucí platformy POS
528-BIYX Aktuální a budoucí platformy APOS
528-BJEV Upgrade APOS z licence pro konfiguraci serveru, starší platformy
528-BIYW Upgrade APOS z licence pro konfiguraci serveru, aktuální a budoucí platformy
Funkce softwaru Power Manager pro servery PowerEdge
Funkce aplikace Power Manager OpenManage Enterprise Advanced / Advanced+ a iDRAC Basic OpenManage Enterprise Advanced / Advanced+ a iDRAC Express OpenManage Enterprise Advanced / Advanced+ a iDRAC Enterprise OpenManage Enterprise Advanced / Advanced+ a iDRAC Data Center
Sledujte metriky zařízení (napájení, teplota, využití systému, procesor, I/O, paměť, proudění vzduchu, subsystém a energetické metriky).
Náklady na spotřebu energie a uhlíková stopa
Statické zásady napájení
Nouzové snížení výkonu (omezení a vypnutí) - EPR
Zásady spuštěné teplotou a EPR
Zjištění úniku vodního chlazení a akce LCS EPR
Prahové hodnoty (prahové hodnoty výstrah a horní limity napájení)
Monitorování a seskupování virtuálních počítačů
Fyzická hierarchie a správa racku
Automatické vytváření fyzické hierarchie a aktualizace umístění v řadiči iDRAC.
Rozpoznání nečinného serveru
Funkce aplikace Power Manager pro skříně PowerEdge
Funkce aplikace Power Manager PowerEdge MX7000 PowerEdge M1000e PowerEdge FX2/FX2s/VRTX PowerEdge FX2/FX2s/VRTX
Žádné licenční požadavky Žádné licenční požadavky CMC Express CMC Enterprise
Sledujte metriky zařízení (metriky výkonu, teploty a energie).
Náklady na spotřebu energie a uhlíková stopa
Statické zásady napájení
Nouzové snížení napájení
Zásady spuštěné teplotou a EPR
Prahové hodnoty výstrah
Fyzická hierarchie a správa racku
Automatické vytváření fyzické hierarchie.
Aktualizace umístění zařízení v konzoli šasi
 
 

Dell OpenManage Enterprise Power Manager

Stažení a instalace softwaru OpenManage Enterprise Power Manager

Power Manager 3.2 je doplněk pro nástroj OpenManage Enterprise (minimálně verze 4.0). Stažení a instalace nebo upgrade tohoto rozšíření:

Ověřte, že se používá software OpenManage Enterprise verze 4.0 nebo novější.
 1. Připojení k doplňku Power Manager
  • Online úložiště: Zajistěte připojení k portálu downloads.dell.com ze softwaru OpenManage Enterprise.
  • Offline úložiště: Stáhněte si soubory doplňku Power Manager a rozbalte je do offline úložiště.
 2. Spusťte software OpenManage Enterprise.
 3. V části Application Settings klikněte na položku Console and Plugins. Zobrazí se stránka Console and Plugins.
 4. V části Power Manager klikněte na možnost Install. Zobrazí se stránka Instalace zásuvného modulu.
 5. Z rozbalovací nabídky Available Version vyberte verzi doplňku, která je podporována v nainstalované verzi softwaru OpenManage Enterprise. Zkontrolujte seznam předpokladů.
 6. Klikněte na možnost Stáhnout zásuvný modul. Modul plug-in se stáhne a jeho stav se na stránce Console and Plugins zaktualizuje na Downloaded.
 7. Na stránce Install Details klikněte na možnost Install Plug-in.
 8. Zkontrolujte smlouvu a klikněte na možnost Accept.
 9. V okně potvrzení se zobrazí podrobnosti o počtu uživatelů, kteří jsou přihlášeni do softwaru OpenManage Enterprise, probíhajících úlohách a plánovaných úlohách. Chcete-li instalaci potvrdit, vyberte možnost "I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance before performing a plugin action" a klikněte na možnost Confirm Install.
 • Chcete-li okamžitě zobrazit nejnovější seznam zařízení a skupin, které jsou součástí nástroje Power Manager v důsledku změn licence provedených na cílových zařízeních, klikněte na možnost Run Inventory v nástroji OpenManage Enterprise a poté klikněte na možnost Refresh Power Manager Capabilities na stránce Power Manager Devices.
 • Zobrazení celkového počtu zařízení s možností napájení v části Power Manager Devices Statistics na ovládacím panelu nástroje OpenManage Enterprise.
Ověřte, že se používá software OpenManage Enterprise verze 4.0 nebo novější.
Chcete-li upgradovat Power Manager, proveďte následující kroky:
 1. Spusťte nástroj OpenManage Enterprise a klikněte na možnost Application Settings > Console and Plugins. Zobrazí se karta Console and Plugins.
 2. V části Power Manager klikněte na položku Update Available. Zobrazí se stránka Update Plugin.
 3. Chcete-li zobrazit aktualizace pro tuto verzi, klikněte na odkaz Release Notes. Zobrazí se stránka podpory.
 4. Chcete-li stáhnout aktualizaci, klikněte na možnost Download Plugin. Možnost Povolit zásuvný modul během aktualizace je ve výchozím nastavení povolena. Chcete-li zakázat doplněk po upgradu, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zásuvný modul během aktualizace. Doplněk se stáhne a v zeleném pruhu se zobrazí stav stahování.
 5. Chcete-li nástroj Power Manager aktualizovat, klikněte na možnost Update Plugin.
 6. V okně End User License Agreement zkontrolujte smlouvu a klikněte na možnost Accept.
 7. V okně potvrzení se zobrazí podrobnosti o počtu uživatelů, kteří jsou přihlášeni do softwaru OpenManage Enterprise, probíhajících úlohách a plánovaných úlohách. Chcete-li instalaci potvrdit, vyberte možnost "I agree that I have captured a snapshot of the OpenManage Enterprise appliance before performing a plugin action" a klikněte na možnost Confirm Install.
Chcete-li zobrazit seznam zařízení a skupin, které podporují rozhraní Redfish, klikněte na možnost Run Inventory v nástroji OpenManage Enterprise a poté klikněte na možnost Refresh Power Manager Capabilities na stránce Power Manager Devices.
 

Zdroje pro software OpenManage Enterprise Power Manager

Komunita

Zapojte se do komunity nástroje OpenManage pro správu systémů, kde najdete:

 • diskuzní fóra pro zveřejňování otázek a odpovědí,
 • blogy ke čtení s možností komentování článků,
 • sdílení nápadů na zlepšení produktů a možnost hlasovat pro nápady, které zveřejnili ostatní členové komunity,
 • a další...

Dokumentace

Nejnovější dokumentaci naleznete v dokumentaci k softwaru OpenManage Enterprise Power Manager .

Dokumenty whitepaper

Uhlíková stopa datového centra


Květen 2022
Dokument whitepaper, 16 stránek
Tento dokument whitepaper obsahuje pokyny k měření uhlíkové stopy datového centra na základě spotřebované energie během provozu. Měření emisí je klíčové pro dosažení cílů udržitelnosti datových center.

Zobrazit dokument whitepaper

Import fyzických skupin a přidružení zařízení ze souboru CSV


Říjen 2020
Dokument whitepaper, 13 stránek
Tento dokument whitepaper popisuje import stávajících skupin zařízení do nástroje OpenManage Enterprise Power Manager jako fyzických skupin za účelem replikace zařízení a jejich umístění v datovém centru a vytvoření efektivního systému pro správu racků.

Zobrazit dokument whitepaper

Instalační příručka pro software OpenManage Enterprise Power Manager


Září 2020
Dokument whitepaper, 34 stránek
Tento technický dokument whitepaper obsahuje pokyny pro první nastavení aplikace Power Manager. Dokument obsahuje podrobnosti o tom, jak ji nainstalovat do softwaru OpenManage Enterprise a nastavit aplikaci Power Manager za účelem nastartování monitorování a správy napájení datového centra.

Přečtěte si dokument whitepaper.

Použití nástroje OpenManage Enterprise Power Manager pro zpětnou transakci


Září 2020
Dokument whitepaper, 17 stránek
Tento technický dokument whitepaper obsahuje informace o vzorových postupech, které můžete dodržovat při používání doplňku Dell OpenManage Enterprise Power Manager 1.2 a optimalizovat využití serverů a šasi Dell pro snížení nákladů na energii a efektivní rozpočet.

Přečtěte si dokument whitepaper.

Obecné nejlepší postupy pro software OpenManage Enterprise Power Manager


Září 2020
Dokument whitepaper, 23 stránek
Tento technický dokument whitepaper obsahuje informace o celkově vzorových postupech při používání modulu plug-in OpenManage Enterprise Power Manager.

Přečtěte si dokument whitepaper.

Využití reportů v datovém centru pomocí nástroje Dell OpenManage Enterprise Power Manager


Srpen 2020
Dokument whitepaper, 19 stránek
Tento technický dokument whitepaper obsahuje informace o celkově vzorových postupech při používání modulu plug-in OpenManage Enterprise Power Manager.

Přečtěte si dokument whitepaper.

Funkce EPR (Emergency Power Reduction) v nástroji OpenManage Enterprise Power Manager


Srpen 2020
Dokument whitepaper, 38 stránek
Tento dokument whitepaper obsahuje přehled efektivního využití funkce nouzového snížení napájení v prostředí datového centra s nástrojem OpenManage Enterprise Power Manager.

Přečtěte si dokument whitepaper.

Doporučené postupy pro správu výstrah pomocí nástroje OpenManage Enterprise Power Manager


Září 2019
Dokument whitepaper, 22 stránek
Tento technický dokument whitepaper popisuje proces konfigurace a dodržování některých doporučených postupů pro používání funkce výstrah v softwaru OpenManage Enterprise Power Manager verze 1.0 pro lepší správu datového centra využitím možností monitorování a správy napájení.

Zobrazit dokument whitepaper

Videa

Stručný

přehled nástroje OpenManage Quick Insight OME Power Manager Video se stručným přehledem systému OpenManage ukazuje funkce a výhody zásuvného modulu Dell OpenManage Enterprise Power Manager. Kontrolujte spotřebu, tepelná data, výkonnostní metriky, náklady, emise CO2 a další. Analyzujte po serveru, racku, řadě nebo dokonce celém datovém centru. Naplánujte omezení výkonu a automaticky reagujte na tepelné události.
Říjen 2023

Identifikujte zombie pomocí nástroje OpenManage Enterprise Power Manager.


Identifikujte servery, které odebírají vysoký výkon a provádějí nízké výpočty pomocí analýzy historie výkonu a metriky výpočtu serveru.
Říjen 2019

Hlášení výkonu v softwaru OpenManage Enterprise s nástrojem Power Manager.

 

Možnosti reportování nástroje OpenManage Enterprise s rozšířením Power Manager.
Říjen 2019

Přehled


vizualizace vícerozměrných metrik Power Manageru Průvodce

vizualizací metrik více proměnných v Power Manageru Analýza metrik s více proměnnými v nástroji Dell OpenManage Enterprise Power Manager Vizualizace metrik zařízení s více proměnnými v nástroji OpenManage Enterprise Power Manager pomocí grafu paralelních souřadnic. Pomocí tohoto grafu můžete analyzovat a vyhodnocovat složité a multidimenzionální metriky časových řad.
Prosinec 2023

Ursache

Část Příčina není pro tento článek relevantní.

Lösung

Viz část Příznaky.

Artikeleigenschaften


Betroffenes Produkt

Dell EMC OpenManage Enterprise Power Manager

Produkt

OpenManage Power Center, Dell EMC OpenManage Enterprise

Letztes Veröffentlichungsdatum

22 Mai 2024

Version

23

Artikeltyp

Solution